Afghaanse tolken ontvangen schadevergoeding
Grenzen vervagen, talen niet!

Afghaanse tolken ontvangen schadevergoeding

Afghaanse tolken hebben veel risico gelopen en er werd te weinig naar hun veiligheid omgekeken door Defensie. Dat is de uitkomst van een conflict tussen het ministerie en de tolken. Defensie heeft nu aangegeven een schadevergoeding te zullen betalen. In het vervolg zal er ook meer aandacht zijn voor de tolken die worden uitgezonden.

Afghaanse tolken ontvangen schadevergoeding

Identiteit bekend geworden en veiligheid in gevaar

De Afghaanse tolken werden uitgezonden, zonder dat daar goede veiligheidsmaatregelen voor werden getroffen. Bovendien is hun identiteit bekend geworden. Daardoor hebben ze gevaar gelopen en doen dat in een aantal gevallen nog steeds.

Verder werden ze hoe dan ook uitgezonden naar de gebieden. Ook als hun lichamelijke of mentale gezondheid daarvoor niet voldoende goed was. Dit heeft schade berokkend, waarvoor Defensie nu heeft toegezegd om een schadevergoeding uit te keren.

Vergoeding voor de tolken en in het vervolg meer aandacht

Defensie keert een vergoeding voor de tolken uit en heeft bovendien aangegeven in het vervolg meer aandacht te hebben voor hun rol. Dit moet ervoor gaan zorgen dat de tolken in het vervolg niet meer worden blootgesteld aan de risico’s die de groep heeft geleden.

De minister heeft aangegeven dat ze de gang van zaken betreurt. Dat geeft aan dat Defensie inderdaad toegeeft dat er iets niet in de haak is geweest, waardoor er wat aangepast zal moeten worden. Uiteraard zullen we de ontwikkeling van de tolken in de gaten houden, aangezien we daar ook als vertaalbureau dagelijks mee te maken hebben.