024-82 00 778 info@aabeve.nl

Sinds het begin van de Russische invasie van Oekraïne lijkt de houding van Oekraïners ten aanzien van het taalbeleid volgens een recent onderzoek te veranderen. Rating Group is een onafhankelijke en niet-regeringsgebonden onderzoekorganisatie, die werd opgericht in 2018 om sociologisch onderzoek te doen in Oekraïne. De organisatie heeft de resultaten vrijgegeven van haar meest recente onderzoek naar de nationale identiteit, patriottisme en waarden van het land.

Russische taal

In het rapport heeft Rating Group de resultaten opgenomen van eerdere herhalingen van hetzelfde onderzoek (dat het nu 17 keer heeft uitgevoerd), waardoor een langjarige vergelijking mogelijk is van de sociolinguïstische verschuivingen, die in het land plaatsvinden.

Vragen

Aan de vooravond van Oekraïense Onafhankelijkheidsdag op 24 augustus werden de respondenten vragen gesteld over:

  • hun vertrouwen in de overwinning
  • emoties die ze voelen over het land en zichzelf
  • beoordeling van de positie van Oekraïne in de wereld
  • hun burgerlijke en taalkundige identiteit
  • de frequentie van het gebruik van Russische inhoud
  • hun houding ten opzichte van verschillende etnische groepen

Over het geheel genomen suggereert het onderzoek dat Oekraïense burgers meer moeite doen om Oekraïens te spreken door de invasie door Rusland. Rating Group ondervroeg 1.000 Oekraïners in het hele land, met uitzondering van de bezette gebieden in Donbas en de Krim. Sinds de enquête in december 2021 werd gehouden, is het aantal mensen dat thuis Russisch als moedertaal spreekt, gehalveerd van 26% naar 13%.

Afname Russisch taalgebruik in Oekraïne-compilatie

Scherpe daling

Misschien wel de meest opvallende gegevens zijn de houding van de respondenten ten opzichte van het taalbeleid van het land. Sinds de Rating Group voor het eerst begon met het uitvoeren van deze enquête, schommelde het aantal respondenten, dat in het hele land (niet alleen in specifieke regio’s) de officiële status van het Russisch naast het Oekraïens steunde, tussen een vijfde en een kwart van de respondenten. Sinds de Russische invasie van het land is dat aantal echter scherp gedaald, tot slechts 3% (van 22% in september 2021).

Zelfs in regio’s met een groot aandeel Russisch-sprekenden is dit aantal ook erg laag: slechts 3% van de respondenten in het oostelijke deel van Oekraïne en 5% in het zuidelijke deel is voorstander van het geven van een officiële Russische taalstatus.

Bovendien merkt het rapport op dat ook de consumptie van Russischtalige media in het land “scherp is gedaald”, waarbij het aantal mensen dat zegt “nooit” naar Russische televisieprogramma’s te kijken, bijna is verdrievoudigd. Euromaidan Press, een andere Oekraïense organisatie, beweert dat uit de resultaten van dit onderzoek blijkt dat het land een proces van “Oekraïnisering” doormaakt als gevolg van de oorlog. Het is een soort tegenreactie op de russificatie, die het land onderging ten tijde van de Sovjet-Unie.

Oekraïens vertalen

De oorlog in Oekraïene heeft ook voor vertaalbureaus gevolgen gehad. Bij Aabévé Vertaalbureau kunnen we constateren, dat er enerzijds een verhoogde vraag naar Oekraïens vertalen is, maar dat anderzijds de vraag naar Russische vertalingen vrijwel is stil gevallen. Dit heeft natuurlijk alles te maken met de wereldwijde sancties, die aan Rusland zijn opgelegd. Daardoor is er vrijwel geen handel met het land meer mogelijk.

Vrijblijvende offerte

Wilt u een vrijblijvende offerte ontvangen voor uw Oekraïense vertaling? Door te klikken op onderstaande button kunt u een vrijblijvende offerte aanvragen via onze handige aanvraagmodule. U mag het document uiteraard ook rechtstreeks aan ons mailen. Als de bestanden te groot zijn om te verzenden, adviseren we u om WeTransfer te gebruiken. Binnen 30 minuten na ontvangst van uw aanvraag, ontvangt u onze reactie.