024-82 00 778 info@aabeve.nl

In de moderne wereld van vandaag is communicatie van cruciaal belang, vooral in een steeds meer geglobaliseerde samenleving. Bedrijven over de hele wereld moeten zich aanpassen aan de behoeften van hun klanten, ongeacht de taal die zij spreken.

AI-transcriptie bij Aabévé Vertaalbureau

Transcriptie is het proces waarbij een gesproken tekst wordt omgezet in geschreven tekst. Het is een essentiële dienst in verschillende sectoren, zoals juridische, medische, academische en zakelijke industrieën. Bij Aabévé Vertaalbureau bieden we geavanceerde AI-transcriptiediensten aan om aan de groeiende vraag naar nauwkeurige en snelle transcripties te voldoen.

AI-transcriptie maakt gebruik van geavanceerde algoritmen en kunstmatige intelligentie om spraak in real-time om te zetten in tekst. Dit proces maakt het mogelijk om grote hoeveelheden audio- en videobestanden efficiënt te transcriberen, wat tijdbesparend en kosteneffectief is.

Wat komt in aanmerking voor transcriptie?

Bij Aabévé Vertaalbureau komen verschillende soorten audio- en videobestanden in aanmerking voor transcriptie. Hierbij kan gedacht worden aan:

 • Interviews en focusgroepen
  Transcriptie van interviews en focusgroepen is essentieel voor onderzoekers, journalisten en bedrijven, die waardevolle inzichten willen verkrijgen uit gesprekken met hun doelgroep.
 • Vergaderingen en conferenties
  Het transcriberen van vergaderingen en conferenties kan helpen bij het vastleggen van belangrijke discussies, beslissingen en actiepunten. Dit kan van onschatbare waarde zijn voor bedrijven, die een permanent archief willen creëren en gemakkelijk toegang willen hebben tot belangrijke informatie.
 • Juridische en medische dictaten
  In de juridische en medische sector is het van cruciaal belang om nauwkeurige en gedetailleerde transcripties te hebben van dictaten, zodat belangrijke informatie gemakkelijk kan worden teruggevonden en geanalyseerd.
 • Webinars en trainingen
  Het transcriberen van webinars en trainingen kan helpen bij het creëren van ondertiteling en het bieden van toegankelijkheid aan mensen met gehoorproblemen. Bovendien kunnen transcripties worden gebruikt als referentiemateriaal voor deelnemers.

Wat is het verschil tussen menselijke transcriptie en AI-transcriptie?

Het belangrijkste verschil tussen menselijke transcriptie en AI-transcriptie ligt in de manier waarop de transcriptie wordt uitgevoerd. Bij menselijke transcriptie wordt de audio of video beluisterd door een getrainde transcribent, die de gesproken tekst handmatig omzet in geschreven tekst. Deze methode is zeer nauwkeurig en kan rekening houden met nuances, achtergrondgeluiden en dialecten.

Aan de andere kant maakt AI-transcriptie gebruik van geavanceerde algoritmen en kunstmatige intelligentie om spraak automatisch om te zetten in tekst. AI-algoritmen analyseren spraakpatronen en zoeken naar overeenkomsten met een grote database van bekende woorden en zinnen. Hoewel AI-transcriptie sneller en kostenefficiënter kan zijn, is het mogelijk dat het niet zo nauwkeurig is als menselijke transcriptie, vooral bij complexe of onduidelijke audio.

Is AI-transcriptie geschikt voor elk vorm van audio?

AI-transcriptie is geschikt voor verschillende soorten audiobestanden, zoals interviews, vergaderingen, lezingen, podcasts en meer. Het kan zowel een enkele spreker als meerdere sprekers herkennen en transcriberen. Hoewel AI-transcriptie in staat is om meerdere sprekers te herkennen, kan de nauwkeurigheid wel afnemen naarmate het aantal sprekers toeneemt.

Over het algemeen kan AI-transcriptie goed omgaan met 2 tot 4 sprekers. Bij een hoger aantal sprekers kan het moeilijker zijn om individuele stemmen te onderscheiden en kan dit resulteren in minder nauwkeurige transcripties. Voor audio met een groot aantal sprekers, zoals een conferentie of een debat, kan menselijke transcriptie de voorkeur hebben om de hoogste nauwkeurigheid te garanderen.

Potentiële problemen met AI-transcriptie

Ondanks de voordelen is AI-transcriptie niet zonder gebreken. Nauwkeurigheid is een van de belangrijkste zorgen bij AI-transcriptie. Hoewel AI-algoritmen een lange weg hebben afgelegd, worstelen ze nog steeds met het nauwkeurig transcriberen van audiobestanden met achtergrondgeluiden, meerdere sprekers of accenten. Dit kan leiden tot fouten en onnauwkeurigheden in de getranscribeerde tekst.

Bij Aabévé Vertaalbureau kunnen wij dit oplossen door een AI-transcriptie te laten controleren door een ervaren vertaler. U kunt er daarmee op vertrouwen, dat het audiobestand op de juiste wijze is uitgeschreven en dat fouten in de AI-transcriptie worden gecorrigeerd.

Waar een menselijke transcribent direct weet hoe een woord moet worden geschreven, is dit bij AI lang niet altijd het geval. We geven een voorbeeld: in een medische podcast wordt gesproken over hartfalen en nierfalen. De menselijke transcribent schrijft dit uit op de juiste wijze, maar met AI kan daar zomaar hartvalen en niervalen van worden gemaakt. Dit heeft alles te maken met de wijze waarop woorden door de sprekers worden uitgesproken. Als dat niet helemaal duidelijk is, kan dit door AI verkeerd worden geïnterpreteerd.

Tarieven

De keuze voor een revisie door een ervaren vertaler is dan ook geen overbodige luxe. Het is goed voor de kwaliteit en beter voor uw gemoedsrust.
De kosten voor een AI-transcriptie bedragen bij Aabévé Vertaalbureau € 0,02 per uitgeschreven woord, exclusief BTW. Dit geldt voor alle talen. De kosten van de revisie door een ervaren vertaler zijn afhankelijk van de taal. Als richtlijn: voor West-Europese talen bedraagt dit € 0,055 per uitgeschreven woord, exclusief BTW.
Voor de AI-transcriptie + revisie komt dit dus neer op € 0,075 per uitgeschreven woord, exclusief BTW. Voor minder gangbare talen kan het revisietarief hoger zijn. Er geldt een minimumtarief van € 20,00 exclusief BTW.

De voor- en nadelen van AI-audiotranscripties

Voordelen

 1. Snelheid: AI-transcriptiediensten kunnen audiobestanden binnen enkele minuten transcriberen, waardoor kostbare tijd wordt bespaard.
 2. Kosteneffectief: AI-transcriptie is goedkoper dan het inhuren van menselijke transcribenten, waardoor het een kosteneffectieve oplossing voor bedrijven is.
 3. Schaalbaarheid: AI-transcriptie kan grote hoeveelheden audiobestanden efficiënt verwerken, waardoor het geschikt is voor bedrijven met hoge transcriptiebehoeften.

Nadelen

 1. Nauwkeurigheid: AI-transcriptie is mogelijk niet zo nauwkeurig als menselijke transcriptie, vooral als het om complexe audiobestanden gaat.
 2. Gebrek aan contextueel begrip: AI-algoritmen kunnen moeite hebben om de context van bepaalde termen of zinsneden te begrijpen, wat tot verkeerde interpretaties leidt.

Wat is de levertijd voor een opname van 45 minuten?

De levertijd voor menselijke transcriptie kan variëren, afhankelijk van de drukte bij de transcriptiedienst en de lengte van het audiobestand. Over het algemeen kan de levertijd voor een opname van 45 minuten variëren van enkele uren tot enkele dagen, afhankelijk van de serviceprovider en de specifieke vereisten.

Voor AI-transcriptie is de levertijd veel korter. Omdat het proces geautomatiseerd is, kan een opname van 45 minuten binnen enkele minuten of zelfs seconden worden omgezet in tekst, afhankelijk van de gebruikte software en de snelheid van de computerinfrastructuur.

Het is echter belangrijk om op te merken dat de nauwkeurigheid van de AI-transcriptie kan worden beïnvloed door verschillende factoren, zoals de kwaliteit van de audio en de duidelijkheid van de sprekers. Daarom kan het nodig zijn om de transcriptie te bewerken en te corrigeren voordat deze als definitieve versie kan worden gebruikt.

AI-transcriptie bij Aabévé Vertaalbureau zeer waardevol

AI-transcriptie is een waardevolle dienst, die Aabévé Vertaalbureau aanbiedt om aan de groeiende vraag naar nauwkeurige en snelle transcripties te voldoen. Het maakt gebruik van geavanceerde algoritmen en kunstmatige intelligentie om gesproken tekst om te zetten in geschreven tekst. Verschillende soorten audio- en videobestanden komen in aanmerking voor transcriptie, zoals interviews, vergaderingen, juridische en medische dictaten, evenals webinars en trainingen. Door gebruik te maken van AI-transcriptie kunnen bedrijven efficiënter werken en waardevolle inzichten en informatie verkrijgen uit hun audio- en videobestanden.

Na ontvangst van uw audiobestand zullen wij beoordelen of het geschikt is voor AI-transcriptie. Als de tekst niet duidelijk genoeg is, bestaat nog de mogelijkheid om de AI-transcriptie te laten controleren. Hiervoor worden dan extra kosten in rekening gebracht.

Als het bestand niet geschikt is voor AI-transcriptie, bent u aangewezen op een menselijke transcribent. Ook dat kunnen wij voor u verzorgen. De kosten daarvoor zullen dan aanzienlijk hoger zijn.

Vrijblijvende offerte

Wilt u een vrijblijvende offerte ontvangen voor een AI-transcriptie? Klik dan op onderstaande button om onze aanvraagmodule te openen en kies bij de opties voor nummer 5.
Wilt u meer informatie, neem dan contact met ons op via 024 – 82 00 778 of stuur ons een mail. Wij helpen u graag.