Apostille
Grenzen vervagen, talen niet!

Apostille

Als u voor uw beëdigde vertaling een apostille nodig heeft, dan kunt u die afhalen bij één van de arrondissementsrechtbanken in Nederland. Alle arrondissementsrechtbanken kunnen een openbare akte legaliseren. Het maakt dus niet uit waar deze is afgegeven. De arrondissementsrechtbanken vindt u in Almelo, Amsterdam, Arnhem, Assen, Breda, Den Bosch, Den Haag, Groningen, Haarlem, Leeuwarden, Maastricht, Middelburg, Utrecht en Zwolle.

apostilleApostilleverdag

Een apostillestempel kan alleen worden verstrekt als het land waar u het wilt gebruiken is aangesloten bij het internationale apostilleverdrag. De meeste landen zijn aangesloten bij het apostilleverdrag, maar in geval van twijfel kunt u op de vorenstaande link klikken om te zien of het land van uw bestemming er ook bij is aangesloten. Een apostillestempel versnelt de legalisatie van uw document. Na het plaatsen van een apostillestempel door de rechtbank, is er geen verdere legalisatie nodig. U kunt het document dan direct gebruiken in het land van bestemming. Elke afgegeven apostille wordt vastgelegd in een register. In geval van twijfel kunt u dus altijd de herkomst van het document met apostillestempel laten controleren. De kosten van een apostille bedragen € 20,00.

Afhalen apostille

U hoeft een apostille niet zelf af te halen, dit mag ook door iemand anders gebeuren en er is geen machtiging nodig om het door iemand anders te laten ophalen. Degene, die het ophaalt, dient uiteraard wel de beëdigde vertaling bij zich te hebben.