Arabisch vertalen

Voor een vertaling Arabisch Nederlands of een vertaling Nederlands Arabisch kunnen wij u prima van dienst zijn. Maar ook voor Arabisch vertalen vanuit een andere taal zijn wij u graag behulpzaam.

Door de stroom asielzoekers uit met name Syrië is de vraag naar Arabische vertalingen flink toegenomen. Zo is er behoefte aan vertalingen van o.a. geboortebewijzen, huwelijksakten en diploma’s.

Wij hebben voor al deze zaken altijd een geschikte Arabische vertaler voor u beschikbaar. Ook voor beëdigde vertalingen kunt u bij ons terecht. Hoe wij omgaan met uw gegevens, kunt u lezen in onze privacyverklaring.

Video Arabisch vertalen

Bekijk hieronder de informatieve video over Arabisch vertalen. In circa één minuut bent u op de hoogte van een aantal belangrijke zaken over Arabisch vertalen.

Offerte aanvragen

Beëdigde vertaling?
JaNee

Arabisch vertalen naar Nederlands

Arabisch is een Semitische taal, die door ongeveer 280 miljoen mensen in verschillende landen wordt gesproken. Het is de taal van de Koran, het Heilige Boek van de islam. Het wordt daarom gezien als de moedertaal van de islamitische wereld. Vertalen Nederlands Arabisch of Arabisch Nederlands is niet eenvoudig. Het Arabische alfabet omvat 28 letters. Arabisch wordt van rechts naar links geschreven. De volgorde van cijfers in getallen is dezelfde als in het Nederlands.

De kwantitatieve, politieke, culturele en religieuze betekenis van de taal werd in 1973 officieel erkend door de Verenigde Naties. Het Arabisch werd toen de zesde taal van de VN naast het Mandarijn, Engels, Russisch, Frans en Spaans.

Door de stroom asielzoekers uit o.a. Syrië en Afrikaanse landen komen vertalingen van en naar het Arabisch steeds vaker voor. Niet voor niets heeft de Nederlandse regering besloten om de Grondwet naar het Arabisch te laten vertalen. Veel asielzoekers zullen in Nederland een permanente status krijgen. Daardoor zullen veel documenten, zoals arbeidscontracten, huurovereenkomsten, geboorte- en huwelijksakten, etc. vertaald moeten worden. Van het Arabisch naar het Nederlands of van het Nederlands naar Arabisch.

Waarom kiest u voor vertalers van Aabévé?

U kiest voor Aabévé Vertaalbureau als u vertrouwen, ervaring, snelle service, lage tarieven, hoge klantenwaardering, kwaliteit en ISO-certificering belangrijk vindt. Aabévé Vertaalbureau staat voor:

Betrouwbaar

Meer dan 30 jaar vertaalervaring
Ervaren en professionele vertalers
Altijd de juiste vertaler
Snelle reactie

Prima service

Lage tarieven
Snelle levering van uw vertaling
Kwaliteitsgarantie
Hoge waardering van klanten

Arabisch vertalen vanuit Nederlands

Het Arabisch zoals dat tegenwoordig wordt gebruikt in de media en in al het geschreven materiaal (zoals documenten en boeken, inclusief schoolboeken en leesboeken voor jonge kinderen) wordt in het westen wel Modern Standaardarabisch genoemd. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt met het klassiek Arabisch (Foeṣḥā) waarin de Koran is geschreven. In de Arabische wereld wordt dit onderscheid niet gemaakt.

In de dagelijkse conversatie worden in de Arabische landen en regio’s in het Midden-Oosten en Noord-Afrika verschillende Arabische variëteiten en dialecten gesproken. Deze verschillen onderling, waardoor Arabisch sprekende inwoners uit verschillende regio’s elkaar soms niet kunnen verstaan.

Zo zou een Syriër van het Marokkaanse dialect slechts 10% kunnen verstaan. Er wordt echter niet in de variëteiten en dialecten geschreven. Het Egyptisch-Arabisch neemt een bijzondere positie in onder de variëteiten en dialecten, doordat de Egyptische filmindustrie het over de hele Arabische wereld heeft verspreid. Het is de meest begrepen variëteit van het Arabisch, door de wijdverspreide distributie van Egyptische films en televisieshows in de Arabisch sprekende wereld. (bron: Wikipedia)​

Arabisch vertalen naar Engels

Het Arabisch wordt gezien als de moedertaal van de islamitische wereld en wordt door maar liefst 280 miljoen mensen gesproken. Voor Westerlingen is het Arabisch erg moeilijk, omdat het van rechts naar links wordt geschreven en gelezen. Het Arabische alfabet telt 28 letters.

Het Arabisch is de officiële taal in Noord-Afrika. Het wordt gesproken in Marokko (naast het Berbers), Mauritanië, Algerije, Tunesië, Libië , Egypte en Soedan. In het Midden-Oosten in Jordanië, Libanon, Palestina en Syrië. In de Golfregio in Irak, Koeweit, Saoedi-Arabië, Qatar, Oman, Jemen, Bahrein en de Verenigde Arabische Emiraten. Daarnaast in Somalië, Djibouti en de Comoren. Al deze landen zijn tevens lid van de Arabische Liga.

Verder is het Arabisch ook een officiële taal in Tsjaad, Israël (naast het Hebreeuws) en Eritrea (naast het Engels en Tigrigna). In een aantal landen, waaronder Iran, wordt Arabisch onderwezen in openbare scholen. Daarnaast is het Arabisch in zeer veel landen een minderheidstaal. (bron: Wikipedia)

Beëdigd Arabisch vertalen

Bij Aabévé Vertaalbureau kunt u voor deze (ook beëdigde) vertalingen terecht. Beëdigde vertalingen worden vaak aangevraagd door particulieren. Bij particuliere opdrachten vragen wij betaling vooraf. Daarvoor ontvangt u van ons bij de offerte een betaalverzoek, waarmee u snel en eenvoudig kunt betalen.

Twijfelt u of een beëdigde vertaling noodzakelijk is, informeer dan eerst bij de instantie, waarvoor de vertaling is bestemd. Een beëdigde vertaling wordt verzorgd door een vertaler, die hiervoor is beëdigd door een rechtbank.

De brontekst, de beëdigde vertaling en de ondertekende verklaring van de beëdigde vertaler worden aan elkaar gehecht en per post aan u toegezonden. Soms is voor een beëdigde vertaling ook een apostille nodig. Die kunt u zelf afhalen bij de Griffie van een Arrondissementsrechtbank in uw regio. De kosten daarvoor bedragen € 21,00. Voorbeelden van beëdigde documenten:

Geboorteakte
Paspoort/ID-bewijs
Diploma
VOG
IND-aanvraag
Proces-verbaal

Rijbewijs
Huwelijksakte
Hypotheekakte
Scheidingsakte
Overlijdensakte
Testament

33

Aabévé Vertaalbureau, al meer dan 30 jaar vertalingen met kwaliteitsgarantie!

Offerte aanvragen

  • U maakt gebruik van onze aanvraagmodule op ze pagina of u stuurt een mail met daarin de talencombinatie, beëdigd/onbeëdigd, aantal woorden en/of het document als bijlage toevoegen.
  • Binnen 30 minuten ontvangt u van ons een reactie. In de meeste gevallen is dit al direct de offerte. Hierin wordt ook de levertijd vermeld.
  • Als u akkoord gaat met onze offerte, gaan wij voor u aan de slag en ontvangt u de vertaling binnen de afgesproken levertijd.
  • U kunt ons uiteraard altijd bellen via 024-8200778 0f 0485-455279. Daarbij moet wel worden opgemerkt, dat wij telefonisch vrijwel nooit een prijsopgave kunnen verstrekken.

Vanuit of naar Arabisch vertalen

​Documenten, die u naar ons mailt om het aantal woorden te tellen, worden door ons volstrekt vertrouwelijk behandeld. Wilt u liever gebruik maken van uw eigen geheimhoudingsverklaring? Dan kan dat door die aan ons te mailen. U ontvangt deze daarna ondertekend retour. Met ruim 30 jaar ervaring staan wij garant voor vertalingen met kwaliteitsgarantie.

Voor vrijwel alle denkbare vakgebieden hebben wij wel een vertaler beschikbaar. Dit zijn altijd ervaren en professionele vertalers, die beschikken over een jarenlange ervaring en een gedegen studie achter de rug hebben. Onze vertalers zijn dus geen studenten, die iets willen bijverdienen. Onderstaand treft u een overzicht aan van de meest voorkomende vakgebieden:

Accountancy
Architectuur
Bouw
Commercie
Dienstverlening

Financieel
Juridisch
Marketing
Medisch
Technisch

Toeristisch
Transport
Verzekering
Websites/ICT
Zakelijk

Meer over het Arabisch

De oorsprong van de Arabische taal ligt op het Arabische Schiereiland, nog voor de islam daar zijn intrede deed. Het oorspronkelijke Arabisch kende slechts 17 letters voor meer dan 17 klanken en geen mogelijkheid tot weergave van korte klinkers. Mede daardoor was het lezen van geschreven tekst moeilijk en gaf het aanleiding tot verschillende interpretaties. Om dit probleem te beperken heeft men het alfabet uitgebreid tot 28 letters.

Dit is nog goed te zien in een aantal letterparen waar de toegevoegde letter bijvoorbeeld een extra puntje heeft. Eveneens had men in het oud-arabisch de diakritische tekens niet, die men bijvoorbeeld in de Koran gebruikt om de korte klinkers aan te geven, teneinde de betekenis ondubbelzinnig te maken. Wat de Koran betreft is er dus op sommige plaatsen sprake van een interpretatie van de oorspronkelijke tekst met 17 symbolen naar de huidige tekst met het volledige alfabet en de diakritische tekens.

De taal verspreidde zich vanaf de 7e eeuw snel over het Midden-Oosten. Het traditioneel geschreven Arabisch is maar weinig veranderd sinds de codificatie ervan begon tegen het einde van de 8e eeuw in Koefa en Basra. Belangrijke figuren bij die codificatie waren al-Khalil en zijn leerling Sibawaihi. Deze twee werkten een puristisch en prescriptief systeem uit, dat bepaalde wat correct en wat fout taalgebruik was. Bij die codificatie steunde men op drie bronnen: de taal van de pre-islamitische poëzie, de taal van de Koran en het taalgebruik van de Bedoeïenen.

Lezen en schrijven

Lezen en schrijven in het Arabisch is voor iemand met een niet-Arabische achtergrond mogelijk lastig, vanwege het sterk afwijkende schrift. Ook de Arabische grammatica wijkt op veel punten af van die van de meeste westerse talen. Niet alleen is de grammatica op sommige vlakken uitgebreider, ook kent het Arabisch allerlei constructies en volgordes die kenmerkend zijn voor een Semitische taal.

Zodra men het alfabet enigszins beheerst, is met name het schrijven, maar ook het lezen redelijk snel aan te leren. Wel is het zo dat het Arabische alfabet veel fonetischer wordt gebruikt voor de Arabische taal dan het Latijnse alfabet voor de meeste Europese talen. Zo bestaan er geen twee grafemen voor dezelfde klank, zoals in het Nederlands bij climax en kalender, of twee klanken voor hetzelfde grafeem, zoals bij machine en chemie. (bron: Wikipedia)

Ook interessant:

Tips voor een websitevertaling
Online prijsopgave, kan dat?
Welke EU-landen spreken het slechtste Engels?
Deel dit bericht