Asielkinderen integreren moeilijk
Grenzen vervagen, talen niet!

Asielkinderen integreren moeilijk

 

De stroom van vluchtelingen, waaronder veel kinderen, levert steeds grotere problemen op in het onderwijs. Voor veel asielkinderen is de taalbarrière een nauwelijks te nemen horde. De communicatie tussen leerkrachten en de ouders is door het gebrek aan tolken nauwelijks mogelijk.

asielkinderen integreren moeilijkAsielkinderen integreren moeilijk door gebrek aan tolken

Doordat er veel te weinig tolken zijn, kunnen leerkrachten niet of zeer lastig inschatten wat het niveau van de kinderen is. Ook is moeilijk te bepalen op welk niveau ze moeten instromen. Dee meeste scholen hebben geen speciale taalklassen beschikbaar.

Daardoor wordt het voor de asielkinderen erg moeilijk om goed Nederlands te leren. Op scholen in kleinere plaatsen ontbreekt het bij de leerkrachten ook aan ervaring om daar goed mee om te gaan. De schoolleiders roepen het kabinet op om voldoende tijd en geld uit te trekken om de asielkinderen beter te kunnen begeleiden.

>