Audio bij blogberichten Aabévé Vertaalbureau
Grenzen vervagen, talen niet!

Audio bij blogberichten Aabévé Vertaalbureau

Aabévé Vertaalbureau is voor de blogberichten gestart met het aanbieden van audio van de tekst, die op de betreffende pagina staat. Deze audio wordt geproduceerd volgens het "Text to Speech" principe. Dat wil zeggen, dat de geschreven tekst softwarematig wordt omgezet naar gesproken woord.

Wij geven daarmee eens te meer aan een vooruitstrevend vertaalbureau te zijn, dat u zo veel en zo goed mogelijk van dienst wil zijn.

Nog veel mis met toegankelijkheid websites

Uit een recent onderzoek is gebleken, dat websites zich nog weinig aantrekken van de toegankelijkheid voor mensen met een leesbeperking. De Stichting Accessibility onderzocht dit in opdracht van het College voor de Rechten van de Mens. Gemiddeld genomen voldoen websites nog niet aan de helft van de criteria. Voor mensen met een visuele beperking of leesbeperking vormt bijvoorbeeld het invullen van een formulier een obstakel, als voor hen niet duidelijk is gemaakt welke informatie in welk veld hoort. Ook afbeeldingen zonder omschrijving, tekstkleuren die wegvallen tegen de achtergrond, uitklapmenu’s en onbegrijpelijke teksten bij links zorgen ervoor dat veel websites beperkt toegankelijk zijn.

Volgens de wet moeten aanbieders van goederen en diensten hun websites stap voor stap toegankelijk maken. Het College roept de overheid op om afspraken te maken met bedrijven over wat dit concreet betekent. Deze afspraken kan de overheid opnemen in haar implementatieplan voor het VN-verdrag handicap.

Audio bij blogberichten Aabévé Vertaalbureau

Eerste stap

Bij Aabévé Vertaalbureau willen wij onze website zoveel mogelijk beschikbaar maken voor zoveel mogelijk mensen. Eerder deden we dit al door veel van onze video's interactief te maken. Nu doen we dat door te starten met een test om audio toe te voegen aan onze actuele blogpagina's. Op termijn is het de bedoeling om audio ook toe te voegen aan de diverse informatiepagina's op de website.

Wilt u reageren op ons initiatief? Stuur dan een mailtje naar info@aabeve.nl. Wij vernemen graag uw mening.

>