Audiosysteem voor theorie-examen
Grenzen vervagen, talen niet!

Audiosysteem voor theorie-examen

In België is men al langere tijd bezig met een wijziging van het systeem voor vertalingen van het theoretisch rijexamen. Tot nu toe hadden kandidaten de beschikking over vertalers in allerlei talen. Daarvoor in de plaats komt nu een audiosysteem.

audiosysteem voor theorie-examen

Automatische vertaling tegen bijbetaling

Iedereen die het rijexamen in een exotische taal wil afleggen kan daarvoor gebruik maken van een audiosysteem. Dit systeem maakt de vragen duidelijk in de eigen taal, zodat goed duidelijk is wat er gevraagd wordt. Het moet ervoor zorgen dat het ook voor bijvoorbeeld immigranten mogelijk is het examen af te leggen.

Het was voor hen tot nu toe lastig om examen te doen, zonder de tolk. Het audiosysteem brengt echter wel kosten met zich mee. Kandidaten dienen € 50,00 extra te betalen. De kosten liggen daarmee uiteraard wel lager dan wanneer er steeds een tolk ingeschakeld zou moeten worden.

Tolken in gebarentaal beschikbaar

Er zijn tolken beschikbaar voor een aantal exotische talen. Die tolken zullen gaan verdwijnen, omdat er een audiosysteem komt. Uiteraard biedt dat geen oplossing voor hen die gebruik maken van een gebarentolk. Zij kunnen geen gebruik maken van een audiosysteem. De overheid heeft daarom besloten om de tolk in gebarentaal voorlopig te handhaven.

Er geldt een uitzondering voor deze groep, zodat zij het theoretisch examen ook gewoon kunnen blijven maken. Het is echter niet uitgesloten dat er op termijn wellicht met video’s gewerkt zal gaan worden. Wat dat betreft probeert de overheid de kosten op verschillende manieren te drukken.