Baudet maakt zelf vertaling van Latijn in Tweede Kamer
Grenzen vervagen, talen niet!

Baudet maakt zelf vertaling van Latijn in Tweede Kamer

Thierry Baudet is er met zijn nieuwe partij Forum voor Democratie in geslaagd om twee zetels in de Tweede Kamer te bemachtigen. Dat betekent dat hij de komende kabinetsperiode waarschijnlijk vanuit de oppositie gaat deelnemen aan de politiek. Het betekende bovendien dat hij de kans kreeg om een openingswoord in de Tweede Kamer te voeren. Net als de verschillende andere partijen overigens.

Baudet besloot dit in het Latijn te doen. Dat betekent dat er een vertaling vanuit het Latijn naar het Nederlands moest worden gemaakt voor de meeste Kamerleden. Enkelen van hen zijn het Latijn machtig. Toch bleek het ook voor hen erg lastig om zijn openingswoord te volgen en meteen te begrijpen waar het hem om ging. Dat heeft er mee te maken dat we niet gewend zijn om veel teksten van het Latijn naar het Nederlands te vertalen. We weten van een aantal bekende uitspraken wat ze betekenen. Maar het wordt een stuk lastiger om een willekeurig stuk tekst om te zetten vanuit die oude taal naar het Nederlands dat we vandaag de dag spreken.

Baudet maakt zelf vertaling van Latijn in Tweede Kamer

Openingswoord in de Tweede Kamer

Thierry Baudet opende in het Latijn, waarvan Business Insider heeft geprobeerd goed te luisteren naar wat hij precies zei. Het gaat volgens hen om de volgende tekst: “Quousque tandem factionem cartellum et officiorum machina patientia nostra abutitur, dum navis pretoria ressurectionis ad profi(cis?)cendum parata est“.

Er is sprake van enige onzekerheid, omdat het niet altijd even goed te verstaan was wat hij zei. Bovendien sprak hij het Latijn behoorlijk vlot uit. Daardoor hebben in ieder geval de Kamerleden niet kunnen volgen wat hij uitsprak en er mee bedoelde.

De Kamervoorzitter was het er overigens niet mee eens dat Baudet niet voor het Nederlands koos om zijn toespraak te doen. Ze wees hem erop dat het gaat om de Nederlandse Tweede Kamer in het Nederlandse politieke bestel. Ze gaf aan dat het hier gebruikelijk is om in het Nederlands de Kamer toe te spreken en niet in een willekeurige andere taal. Ze onderkent de belangrijke traditionele betekenis van het Latijn. Maar het zou wat haar betreft niet de taal moeten zijn waarin we in de politiek met elkaar spreken.

Vertaling vanuit het Latijn naar Nederlands

Het was een tijdje onduidelijk welke vertaling er in het Nederlands te maken zou zijn van het Latijn dat Baudet uitsprak. Dit kwam dus door de snelle manier van spreken en de onduidelijkheid die er daardoor tijdens zijn openingswoord ontstond. Verschillende vertaalbureaus zijn er mee aan de slag gegaan. Uiteindelijk kwam Baudet gelukkig zelf met een vertaling van zijn tekst naar voren. Hieruit bleek dat ze wel een eind in de goede richting zaten. Maar door het snelle spreken en de relatieve onduidelijkheid konden ze toch niet 100% volgen wat hij precies wilde overbrengen. Het geeft goed aan dat het van belang is om een goede vertaling altijd te maken op basis van duidelijke informatie in de brontaal.

Thierry Baudet heeft zelf laten weten dat hij het volgende zei in het Latijn:
“hoelang stelt het partijkartel en de baantjescarroussel ons geduld nog op de proef, terwijl het vlaggenschip van de renaissancevloot klaar ligt?” De vertaling naar het Nederlands geeft goed aan dat het ging om een stukje complex Latijn. Daardoor was het in ieder geval voor de andere leden van de Tweede Kamer geen schande dat zij niet konden volgen waar hij plotseling in het Latijn over begon.