Beëdigd vertalen
Grenzen vervagen, talen niet!

Beëdigd vertalen

Voor het beëdigd vertalen van uw documenten van West-Europese talen naar of vanuit het Nederlands zijn wij u graag van dienst. Ook voor diverse andere talen kunnen wij u behulpzaam zijn. Hiertoe behoren de meeste Oost-Europese, Scandinavische en Aziatische talen, alsmede Indonesisch en Arabisch.

beëdigd vertalenBeëdigd

Lang niet iedere vertaler is bevoegd om een beëdigde vertaling te verzorgen. Een vertaler moet daarvoor door een rechtbank zijn beëdigd voor een specifieke talencombinatie. De beëdigde vertaling wordt voorzien van een handtekening, stempel en verklaring van de beëdigd vertaler.

In deze verklaring staat dat het document correct en waarheidsgetrouw is vertaald. Het brondocument, de vertaling en de verklaring van de vertaler worden dan aan elkaar gehecht.

Wet Beëdigde Vertalers (WBV)

De Wet Beëdigde Vertalers (WBV) was vanaf 6 mei 1878 tot 1 januari 2009 in Nederland de wet waarbij een vertaler, na overlegging van bepaalde diploma’s en/of getuigschriften, door de rechtbank beëdigd werd als vertaler. De vertaler ontving na de beëdigingszitting een akte van beëdiging, waarna zijn handtekening en paraaf werden gedeponeerd bij de rechtbank.

De vertaler diende zich vervolgens aan deze wet te houden en was gerechtigd vertalingen te voorzien van zijn handtekening, ambtsstempel en verklaring dat de vertaling volledig was en naar eer en geweten was gemaakt. De wet voorzag niet in een regeling voor ‘beëdigde tolken’; de huidige wet, de Wet beëdigde tolken en vertalers (Wbtv), voorziet hier wel in. (bron: Wikipedia)

Wet beëdigde tolken en vertalers (Wbtv)

Het Nederlandse ministerie van Justitie begon eind 20e eeuw een kwaliteitstraject voor de verbetering van de kwaliteit van tolk- en vertaaldiensten. Dit resulteerde op 1 januari 2009 in de nieuwe Wet beëdigde tolken en vertalers (Wbtv). Onder deze wet dient de vertaler/tolk allereerst een verzoek te doen tot inschrijving in het Rbtv (Register beëdigde tolken en vertalers). Vervolgens wordt gecontroleerd of de vertaler voldoet aan de inschrijfvoorwaarden uit het Besluit inschrijving Rbtv. Indien dat zo is, schrijft Bureau btv de vertaler in het Rbtv in.

De vertaler ontvangt dan een bewijs van inschrijving, waarmee hij of zij een verzoek tot beëdiging kan indienen bij de rechtbank waaronder de woonplaats van de vertaler/tolk valt. Daaropvolgend wordt de vertaler uitgenodigd om ter zitting te verschijnen en de gelofte of eed af te leggen, waarna de rechter de vertaler beëdigt. De vertaler ontvangt vervolgens een akte van beëdiging, die hij of zij ter completering van het dossier dient op te sturen naar Bureau btv. Na deze laatste stap is de beëdiging van de tolk/vertaler een feit en staat deze geregistreerd in het Rbtv. (bron: Wikipedia)

Strikt vertrouwelijke behandeling

Documenten, die u naar ons mailt om het aantal woorden te tellen, worden door ons volstrekt vertrouwelijk behandeld. Wilt u liever gebruik maken van uw eigen geheimhoudingsverklaring, dan kunt u die aan ons mailen. U ontvangt deze ondertekend retour. Met ruim 30 jaar ervaring staan wij garant voor topvertalingen met kwaliteitsgarantie. Wij gaan met de uiterste zorg om met uw documenten. Ze zijn bij ons voor 100% veilig.

Aanvraagformulier

Als u gebruik maakt van het aanvraagformulier aan de rechterzijde van elke pagina, worden uw bestanden beveiligd verzonden. Als de bestanden hiervoor te groot zijn, kunt u gebruik maken van de beveiligde verbinding van ons WeTransfer kanaal.

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=FaWjS8TYO7c[/embedyt]

Apostille

Heeft u voor uw beëdigde vertaling een apostille nodig? Dan kunt u die afhalen bij één van de arrondissementsrechtbanken in Nederland. U hoeft een apostille niet zelf af te halen. Dit mag ook door iemand anders gebeuren en er is geen machtiging nodig. Een apostillestempel kan alleen worden verstrekt als het land waar u het wilt gebruiken is aangesloten bij het internationale apostilleverdrag. Een apostillestempel versnelt de legalisatie van uw document. Elke afgegeven apostille wordt vastgelegd in een register. De kosten van een apostille bedragen € 20,00.


Klantboordeling
T. Willems5 sterren
Uitstekende prestaties geleverd
Kijk voor meer beoordelingen op Trustpilot.