Brontaal en doeltaal
Grenzen vervagen, talen niet!

Brontaal en doeltaal

Brontaal en doeltaal zijn twee veel gehanteerde termen in de vertaalbranche. Met brontaal wordt de taal bedoeld, die in het originele document staat dat u wilt laten vertalen. De doeltaal is daarmee dus de taal waarnaar het document wordt vertaald. Dus als u bijvoorbeeld een document wilt laten vertalen van het Nederlands naar het Engels, dan is Nederlands de brontaal en Engels de doeltaal.

Waarom wordt dit onderscheid gemaakt?

Bij lang niet alle talen is het woordenaantal bij de brontaal en de doeltaal hetzelfde. In veel gevallen, met name bij (Zuid-Europese) talen, zoals Italiaans, Portugees, Spaans en bij het Frans, kan het woordenaantal wel met 20% toenemen ten opzichte van het Nederlands. In deze landen heeft men namelijk meer woorden nodig om duidelijk te maken waar het om gaat. Deze toename heeft tot gevolg, dat een vertaler meer tijd nodig heeft voor deze vertalingen, dan bijvoorbeeld bij het vertalen van het Nederlands naar het Duits, waar het woordenaantal meestal vrijwel gelijk blijft.

Welk tarief hanteert Aabévé Vertaalbureau?

Wij berekenen de prijs in principe op basis van de brontaal. Dit betekent dat de toename van het aantal woorden niet wordt doorberekend. De door ons afgegeven prijs staat daardoor ook altijd vast, omdat deze wordt bepaald door het aantal woorden in de brontekst x de woordprijs = totaalbedrag excl. BTW.

Hoe kan ik zien hoeveel woorden de brontekst heeft?

In een Word-document of Open Office document kunt u het woordenaantal eenvoudig zien door bovenin de balk te klikken op “Extra”. Klik  daarna op “Woorden tellen”. In de nieuwere Word-versies staat het aantal woorden linksonder in uw scherm, zodra het document is geopend. Soms moet u daarvoor nog wel even ergens in de tekst klikken om dit zichtbaar te maken. Bij een pdf of een afbeelding is het niet zo simpel. In dat geval kunt u het document aan ons mailen.  Wij tellen het aantal woorden dan geheel vrijblijvend met onze speciale software.

>