Decubitus richtlijn strakker vertaald
Grenzen vervagen, talen niet!

Decubitus richtlijn strakker vertaald

De nieuwe internationale richtlijn van de Amerikaanse en Europese decubitusorganisaties (NPUAP/EPUAP) verscheen al in 2014. Inmiddels is de richtlijn vertaald in het Koreaans. Het Nederlands zal de tweede taal zijn waarin dat gebeurt. Decubitus is een gelokaliseerde beschadiging van de huid en/of onderliggend weefsel. Meestal is dit ter hoogte van een botuitsteeksel, als gevolg van druk of druk in samenhang met schuifkracht.

decubitus richtlijn strakker vertaald

Meer letterlijke vertaling

Ook in 2009 vond er al eens een vertaling plaats van de internationale richtlijn. Destijds was er sprake van een behoorlijk vrije interpretatie door de vertalers. Dat resulteerde er in dat er 4 hoofdstukken overbleven van de 6 hoofdstukken in de internationale versie.

Het vertaalbureau had op die manier geprobeerd om de richtlijn zoveel mogelijk toe te passen op de Nederlandse (en Vlaamse) situatie. Deze keer is ervoor gekozen om dat niet te doen. Bestuurslid Michel Renierkens van Decubitus Nederland heeft aangegeven dat er sprake zal zijn van een meer letterlijke vertaling. Er is dus gewoon sprake van 6 hoofdstukken.

De mogelijkheden van een vertaalbureau

Een vertaalbureau heeft de mogelijkheid om een tekst heel strak en bijna letterlijk te vertalen. Of om juist wat meer ruimte te laten aan de interpretatie. In sommige gevallen is dat wenselijk, in andere gevallen is het van belang dat de informatie zo helder mogelijk overkomt. Het zijn de keuzes die een vertaalbureau heeft.

Het is op voorhand verstandig om dat duidelijk af te stemmen. Op die manier kan een vertaalbureau zorgen voor de gewenste vertaling, die vervolgens optimaal bruikbaar is in de doeltaal en de inhoudelijk zelfde boodschap bevat als in de brontaal.

>