024-82 00 778 info@aabeve.nl

Beëdigd vertalen

 • native vertalers
 • optimale service
 • professioneel vertaalbureau
 • ISO-gecertificeerd

37+  jaren ervaring

200+ talencombinaties

600+ ervaren vertalers

5 sterren op Trustpilot

Beëdigd vertalen van officiële documenten

Beëdigd vertalen: wanneer is het nodig en wat houdt het in? Hoe goed een vertaling ook is, in veel gevallen is een “gewone” vertaling simpelweg niet voldoende.

Dit geldt met name wanneer u een vertaling moet leveren aan een officiële instantie. Zij eisen de zekerheid dat een vertaler aan alle gestelde eisen voldoet. Met andere woorden, de vertaling moet worden gedaan door een beëdigd vertaler.

Beëdigd vertalen vaak vereist

Beëdigd vertalen is een cruciaal vereiste in veel processen waarbij officiële documenten betrokken zijn. Of het nu gaat om een paspoort, rijbewijs, aanvraag voor staatsburgerschap, het claimen van uitkeringen of het voeren van een juridische procedure, zoals adoptie of echtscheiding, u moet documenten overleggen die de echtheid nauwkeurig weergeven. Als deze documenten vertaald moeten worden, is een beëdigde vertaling vrijwel altijd noodzakelijk.

Belang van beëdigd vertalen van juridische documenten

Beëdigd vertalen van juridische documenten zijn van cruciaal belang omdat ze de nauwkeurigheid en authenticiteit van de vertaling waarborgen. Juridische documenten bevatten vaak complexe en specifieke terminologie die alleen begrepen kan worden door een professionele vertaler met expertise in de betreffende juridische domeinen. Een beëdigde vertaler heeft niet alleen uitgebreide kennis van de brontaal en de doeltaal, maar ook van het juridische systeem van beide landen. Hierdoor kan hij of zij ervoor zorgen dat de vertaling correct is en de juiste juridische betekenis behoudt. Het niet hebben van een beëdigde vertaling kan ernstige gevolgen hebben, zoals vertragingen in juridische procedures of zelfs het verlies van een zaak.

Verschil tussen vertalen en regulier vertalen

Het verschil tussen beëdigd vertalen en regulier vertalen ligt in de wettelijke status en de vereiste vaardigheden van de vertaler. Een beëdigde vertaling is een vertaling, die is uitgevoerd door een beëdigde vertaler, die door een rechtbank is erkend en gemachtigd om officiële documenten te vertalen. Een beëdigde vertaling wordt begeleid door een verklaring van de vertaler waarin wordt bevestigd dat de vertaling nauwkeurig en getrouw is aan het originele document. Een reguliere vertaling daarentegen kan worden uitgevoerd door een professionele vertaler zonder beëdiging. Voor de meeste documenten is een reguliere vertaling voldoende, maar voor juridische documenten en officiële procedures is een beëdigde vertaling vaak verplicht.

Professioneel beëdigd vertalen van persoonlijke documenten

 • Geboorteakte
 • Paspoort/ID-kaart
 • Diploma
 • V.O.G.
b
 • IND-aanvraag
 • Proces-verbaal
 • Rijbewijs
 • Huwelijksakte
 • Hypotheekakte
 • Scheidingsakte
 • Overlijdensakte
 • Testament

Waarom beëdigde vertalingen nodig zijn bij immigratie

Beëdigde vertalingen zijn essentieel voor immigratiedoeleinden, omdat ze ervoor zorgen dat documenten zoals geboorteakten, huwelijksakten, diploma’s en andere identiteitsbewijzen correct worden vertaald en erkend in het ontvangende land. Immigratieautoriteiten hebben vaak strikte regels en voorschriften met betrekking tot de vertaling van documenten en beëdigde vertalingen worden meestal geaccepteerd als bewijs van authenticiteit en nauwkeurigheid.

Het niet hebben van een beëdigde vertaling kan leiden tot vertragingen en zelfs afwijzing van immigratieaanvragen. Het is daarom van groot belang om beëdigde vertalingen te verkrijgen van professionele vertalers, die bekend zijn met de specifieke vereisten van immigratieautoriteiten.

Aabévé Vertaalbureau voor beëdigd vertalen

Dankzij onze bijna 40 jaar ervaring in het verzorgen van professionele vertalingen, kunnen wij alle vragen van onze klanten over beëdigde vertalingen beantwoorden. Hieronder vindt u de meest gestelde vragen over beëdigde vertalingen:

 • Wanneer mag een vertaler zich beëdigd vertaler noemen?
  Vertalers moeten hun vaardigheid in zowel de brontaal als de doeltaal aantonen door middel van een examen. Daarnaast is ook 5 jaar ervaring vereist.
 • Welke documenten vertaalt een beëdigd vertaler?
  Een beëdigd vertaler vertaalt doorgaans documenten, die een officiële status hebben. Wij bieden u graag onze diensten aan voor het beëdigd vertalen van uw documenten vanuit Europese en diverse anderen talen naar of vanuit het Nederlands of Engels.
 • Wat is een apostille en wanneer heb ik er een nodig?
  Soms is voor een beëdigde vertaling een apostille nodig. Dit is een verklaring van de rechtbank waarin wordt bevestigd dat de vertaler inderdaad als beëdigd vertaler is geregistreerd. Als u een document heeft dat in een ander land gebruikt gaat worden, kan een apostille nodig zijn. Deze eis wordt vaak gesteld door de organisatie die de (persoons)documenten uit een ander land ontvangt. Lees meer over de apostilleconventie. Binnen de Europese Unie is voor veel documenten geen apostille meer nodig.
 • In welke talen zijn beëdigde vertalingen mogelijk?
  We kunnen u helpen met verschillende talen, waaronder Europese, Scandinavische en Aziatische talen, evenals Arabisch, Indonesisch en Turks.
 • Hoe ziet een beëdigde vertaling eruit?
  De beëdigde vertaling gaat vergezeld van een handtekening, stempel en verklaring van de beëdigde vertaler. In deze verklaring staat dat het document correct en nauwkeurig is vertaald. Het brondocument, de vertaling en de verklaring van de vertaler worden vervolgens aan elkaar gehecht en per post naar u verzonden.
 • Kunt u mijn document certificeren?
  Alleen de vertaler is bevoegd om een verklaring te voorzien van een handtekening en stempel van een door hem/haar persoonlijk verzorgde vertaling. Vertalers mogen hun handtekening niet plaatsen op een document dat ze niet zelf hebben vertaald.
 • Ik heb mijn eigen document vertaald. Kunt u het certificeren?
  Hiervoor geldt hetzelfde als in de vorige paragraaf. Deze vraag wordt vaak gesteld wanneer de (persoonlijke) documenten zeer vertrouwelijk zijn. Men geeft ze dan liever niet aan een vertaalbureau. We willen echter benadrukken dat alle documenten, die ons worden toevertrouwd, strikt vertrouwelijk worden behandeld. Dit geldt niet alleen voor documenten, die expliciet gevraagd worden om als zodanig behandeld te worden, maar voor elk document.
 • Hoe lang duurt het?
  Als het om persoonlijke documenten gaat, zoals een paspoort of IND-verklaring, kunnen wij de beëdigde vertaling redelijk snel leveren. Normaal gesproken kan dit binnen 2 tot 3 werkdagen worden gedaan en per post naar u worden verzonden. Persoonlijke documenten kunnen echter ook veel groter zijn, zoals een huwelijksakte of een testament. In deze gevallen bepaalt het aantal woorden in het document de levertijd. Een vertaler kan ongeveer 2.000 woorden per dag vertalen. Daarom is de doorlooptijd meestal het aantal woorden gedeeld door 2.000, plus de tijd die nodig is voor de bezorging van de post.
 • Wat zijn de kosten van een beëdigde vertaling?
  De prijs is afhankelijk van de talencombinatie, het onderwerp en natuurlijk het aantal woorden. Minder gangbare talen zijn duurder dan de meer gangbare talen, zoals Engels en Duits. Over het algemeen worden de kosten van een beëdigde vertaling bepaald door het aantal woorden, de talencombinatie en het onderwerp.

Beëdigd vertalen en de Europese Unie

Hoe werkt beëdigde vertaling in de Europese Unie? De Europese Unie wil het vrije verkeer van burgers binnen haar lidstaten bevorderen. Hierdoor is voor bepaalde openbare documenten binnen de EU geen legalisatie of apostille meer nodig.

Deze vrijstelling van de legalisatie- en apostilleplicht geldt alleen voor specifieke documenten. Het omvat documenten en hun gewaarmerkte afschriften die zijn afgegeven door de autoriteiten van de ene lidstaat en die zijn overgelegd aan de autoriteiten van een andere lidstaat.

Dit geldt in het bijzonder voor:

 • Documenten afgegeven door een rechtbank of gerechtsdeurwaarder
 • Administratieve papieren
 • Notariële akten
 • Officiële verklaringen op documenten, ondertekend door een persoon op persoonlijke titel
 • Diplomatieke of consulaire papieren

Documenten die voor vrijstelling in aanmerking komen

De vrijstelling geldt alleen voor documenten die worden gebruikt om een of meer van de volgende feiten vast te stellen. Voor documenten tot vaststelling van vetgedrukte vermeldingen is een meertalig modelformulier beschikbaar. Houd er rekening mee dat niet alle lidstaten alle modelformulieren uitgeven.

 • overlijden
 • in leven zijn
 • naam
 • huwelijk, de bekwaamheid om te huwen en de huwelijkse staat
 • echtscheiding, scheiding van tafel en bed of nietigverklaring van het huwelijk
 • geregistreerd partnerschap, de bekwaamheid om een geregistreerd partnerschap aan te gaan en de status van geregistreerd partnerschap
 • ontbinding van een geregistreerd partnerschap, scheiding van tafel en bed of nietigverklaring van een geregistreerd partnerschap
 • afstamming of adoptie
 • woon- en/of verblijfplaats
 • nationaliteit
 • afwezigheid van een strafblad
 • uitoefening van actief of passief kiesrecht bij de verkiezingen voor het Europees Parlement of bij gemeenteraadsverkiezingen in een andere lidstaat

Door het proces voor deze specifieke documenten te stroomlijnen, wil de Europese Unie het verkeer van burgers vergemakkelijken en efficiënte grensoverschrijdende communicatie bevorderen.

Beëdigd vertalen en de Wet Beëdigde Vertalers

De Wet Beëdigde Vertalers (WBV) was in Nederland van 6 mei 1878 tot 1 januari 2009 de wet die bepaalde dat een vertaler, na het overleggen van specifieke diploma’s en/of getuigschriften, door de rechtbank beëdigd moest worden. Na de beëdigingszitting ontving de vertaler een akte van beëdiging. Vervolgens werden de handtekening en paraaf gedeponeerd bij de rechtbank. De vertaler was verplicht zich aan deze wet te houden en had het recht om vertalingen te voorzien van zijn handtekening, stempel en een verklaring dat de vertaling volledig en naar eer en geweten was gemaakt.

De wet voorzag echter niet in een regeling voor ‘beëdigde tolken’. De huidige wet, de Wet beëdigde tolken en vertalers (Wbtv), voorziet wel in deze regeling. Het Nederlandse ministerie van Justitie startte aan het einde van de 20e eeuw een kwaliteitstraject om de kwaliteit van tolk- en vertaaldiensten te verbeteren. Dit resulteerde op 1 januari 2009 in de nieuwe Wet beëdigde tolken en vertalers (Wbtv).

Onder deze wet moet een vertaler/tolk allereerst een verzoek indienen om ingeschreven te worden in het Rbtv (Register beëdigde tolken en vertalers). Vervolgens wordt gecontroleerd of de vertaler voldoet aan de inschrijfvoorwaarden, zoals vastgelegd in het Besluit inschrijving Rbtv. 

beëdigd vertalen-foto

Beëdigd vertalen: inhoudelijk gelijk aan origineel

Wij zijn gespecialiseerd in het verzorgen van beëdigde vertalingen van het Nederlands naar het Duits en van het Engels naar het Nederlands. Dit zijn slechts twee voorbeelden van de talencombinaties die wij kunnen vertalen. U kunt er zeker van zijn dat al onze vertalingen van de hoogste kwaliteit zijn.

Het is belangrijk op te merken dat een beëdigde vertaling een exacte weergave is van het originele document. Met andere woorden, er mag niets worden toegevoegd, weggelaten of gewijzigd in de vertaling. Voor een beëdigde vertaling is in de meeste gevallen geen origineel document vereist. U kunt ons eenvoudig een kopie van het origineel e-mailen, of dit nu een gescand document of een foto is.

Strikt vertrouwelijke behandeling beëdigd vertalen

Bij Aabévé Vertaalbureau begrijpen we het belang van privacy als het gaat om de omgang met uw documenten. Of u nu een beëdigde vertaling of een reguliere vertaling nodig heeft, wij garanderen dat al uw documentatie vertrouwelijk wordt behandeld. Wees gerust, uw bestanden zijn 100% veilig bij ons. Voor meer informatie verwijzen wij u naar ons privacybeleid.

Als u liever uw eigen vertrouwelijkheidsovereenkomst gebruikt, kunt u deze eenvoudig naar ons e-mailen en wij zullen deze graag ondertekenen en aan u retourneren. Met bijna 40 jaar ervaring zijn we trots op het leveren van vertalingen van topkwaliteit met een garantie van uitmuntendheid.

Kosten en levertijd beëdigd vertalen

Houd er rekening mee dat de kosten voor een beëdigde vertaling circa 40-50% hoger zijn dan die voor een reguliere vertaling. Daarnaast moeten beëdigde vertalingen per post worden opgestuurd, waardoor de levertijd iets langer kan zijn. Reguliere vertalingen kunnen daarentegen gemakkelijk digitaal worden verzonden.

Bij Aabévé Vertaalbureau beschikken we over een uitgebreid netwerk van beëdigde vertalers, waardoor we u met een breed scala aan talencombinaties kunnen bijstaan. Neem voor meer informatie contact met ons op via e-mail of bel ons op 024-8200778.

Wilt u een vrijblijvende offerte voor uw vertaling ontvangen, stuur ons dan een e-mail met het aantal woorden van uw document. Als u de woorden niet kunt tellen, kunt u het document bijvoegen, dan tellen wij ze voor u. Als alternatief kunt u ook onze aanvraagmodule gebruiken door op onderstaande button te klikken.

Deskundig beëdigd vertalen

Vereisen officiële instanties dat documenten worden vertaald door een beëdigd vertaler? En laat u uw officiële documenten vertalen door een niet-beëdigd vertaler? Houd er dan rekening mee dat deze documenten niet rechtsgeldig zijn. Het is daarom raadzaam vooraf bij de betreffende instelling(en) te informeren naar de vertaaleisen. Onze beëdigde vertalers staan klaar om u van beëdigde vertalingen te voorzien. Bij Aabévé Vertaalbureau hebben we altijd een deskundige beëdigd vertaler voor u beschikbaar.

Vrijblijvende offerte aanvragen voor beëdigd vertalen

Wilt u een vrijblijvende offerte aanvragen voor uw beëdigde vertaling? Maak eenvoudig gebruik van de aanvraagmodule door op onderstaande knop te klikken. Voor vragen kunt u contact met ons opnemen via 024 – 8200778 of per e-mail. Wij zijn er om u te helpen!

Beëdigd vertalen is een essentieel onderdeel van ons werk. Er zijn echter ook documenten waarvoor geen beëdigde vertaling nodig is. In dergelijke gevallen kunnen we u uiteraard ook helpen. Wij verzorgen vertalingen, zowel beëdigd als niet-beëdigd, in diverse talen en vakgebieden. Wilt u meer informatie over onze vertaalmogelijkheden, neem dan gerust contact met ons op.