024-82 00 778 info@aabeve.nl

Beëdigd vertalen

beëdigd vertalen-foto2

Beëdigd vertalen

Beëdigd vertalen: wanneer is dat noodzakelijk en wat houdt het precies in? Hoe goed een vertaling ook is verzorgd, in veel gevallen is een “normale” vertaling niet voldoende.

Dit is meestal het geval als u een vertaling moet verstrekken aan een officiële instantie. Zij eisen dan de zekerheid, dat een vertaler voldoet aan alle gestelde eisen. Oftewel: de vertaling moet gemaakt zijn door een beëdigd vertaler.

Beëdigd vertalen officiële documenten

Wilt u meer weten over de mogelijkheden voor een beëdigde vertaling? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Wanneer mag een vertaler zich een beëdigd vertaler noemen? Vertalers moeten via een examen aantonen, dat ze zowel de brontaal als de doeltaal goed beheersen. Bovendien is ook nog eens 5 jaar ervaring vereist. Een beëdigd vertaler zal dus doorgaans documenten vertalen, die een officiële status hebben. Voor het beëdigd vertalen van uw documenten van West-Europese talen naar of vanuit het Nederlands zijn wij u graag van dienst. Soms is bij een beëdigde vertaling een apostille vereist. Lees meer over het apostilleverdrag.

Ook voor diverse andere talen kunnen wij u van dienst zijn. Hiertoe behoren de Europese, Scandinavische en Aziatische talen, alsmede Indonesisch en Arabisch.

De beëdigde vertaling wordt voorzien van een handtekening, stempel en verklaring van de beëdigd vertaler. In deze verklaring staat dat het document correct en waarheidsgetrouw is vertaald. Het brondocument, de vertaling en de verklaring van de vertaler worden dan aan elkaar gehecht.

Europese Unie

De Europese Unie wil het vrije verkeer van burgers in de lidstaten zoveel mogelijk bevorderen. Daarom hoeven bepaalde openbare documenten niet meer te worden gelegaliseerd of te worden geapostilleerd binnen de EU.

Deze vrijstelling van de verplichting tot legaliseren en apostilleren geldt alleen voor bepaalde documenten. Het gaat dan om documenten en de voor eensluidend gewaarmerkte afschriften daarvan, die door de autoriteiten van een lidstaat worden afgegeven en aan de autoriteiten van een andere lidstaat worden overgelegd.

Wet Beëdigde Vertalers

De Wet Beëdigde Vertalers (WBV) was vanaf 6 mei 1878 tot 1 januari 2009 in Nederland de wet waarbij een vertaler, na overlegging van bepaalde diploma’s en/of getuigschriften, door de rechtbank beëdigd werd als vertaler. De vertaler ontving na de beëdigingszitting een akte van beëdiging. Hierna werden de handtekening en paraaf gedeponeerd bij de rechtbank. De vertaler diende zich vervolgens aan deze wet te houden en was gerechtigd vertalingen te voorzien van zijn handtekening, stempel en verklaring dat de vertaling volledig was en naar eer en geweten was gemaakt.

De wet voorzag niet in een regeling voor ‘beëdigde tolken’; de huidige wet, de Wet beëdigde tolken en vertalers (Wbtv), voorziet hier wel in. Het Nederlandse ministerie van Justitie begon eind 20e eeuw een kwaliteitstraject voor de verbetering van de kwaliteit van tolk- en vertaaldiensten. Dit resulteerde op 1 januari 2009 in de nieuwe Wet beëdigde tolken en vertalers (Wbtv).

Onder deze wet dient de vertaler/tolk allereerst een verzoek te doen tot inschrijving in het Rbtv (Register beëdigde tolken en vertalers). Vervolgens wordt gecontroleerd of de vertaler voldoet aan de inschrijfvoorwaarden uit het Besluit inschrijving Rbtv. Indien dat zo is, schrijft Bureau Wbtv de vertaler in het Rbtv in.

De vertaler ontvangt dan een bewijs van inschrijving, waarmee hij of zij een verzoek tot beëdiging kan indienen bij de rechtbank, waaronder de woonplaats van de vertaler/tolk valt. Daaropvolgend wordt de vertaler uitgenodigd om ter zitting te verschijnen en de gelofte of eed af te leggen, waarna de rechter de vertaler beëdigt. De vertaler ontvangt vervolgens een akte van beëdiging, die hij of zij ter completering van het dossier dient op te sturen naar Bureau Wbtv. Na deze laatste stap is de beëdiging van de tolk/vertaler een feit en staat deze geregistreerd in het Rbtv.

Offerte aanvragen

Weet u het aantal woorden niet? Voeg dan het document toe.
Klik of sleep bestanden naar dit gebied om te uploaden. U kunt maximaal 4 documenten uploaden.
=

Beëdigd vertalen van
persoonlijke documenten

 • Geboorteakte
 • Paspoort/ID-kaart
 • Diploma
 • V.O.G.
b
 • IND-aanvraag
 • Proces-verbaal
 • Rijbewijs
 • Huwelijksakte
 • Hypotheekakte
 • Scheidingsakte
 • Overlijdensakte
 • Testament

Inhoudelijk gelijk aan origineel

Beëdigd vertalen Nederlands Duits of beëdigd vertalen Engels Nederlands zijn slechts twee voorbeelden van combinaties, die wij beëdigd kunnen vertalen. We kunnen u van dienst zijn met beëdigde vertalingen van alle Europese talen. Maar ook met vele Aziatische talen, alsmede Indonesisch en Arabisch in combinatie met Nederlands of Engels. Voor al onze vertalingen geldt dat ze kwalitatief hoogstaand zijn.

U dient er rekening mee te houden, dat een beëdigde vertaling een letterlijke vertaling van het originele document is. Met andere woorden: in de vertaling kan niets worden toegevoegd, weggelaten of gewijzigd. Voor de beëdigde vertaling is in de meeste gevallen geen origineel document nodig. U kunt gewoon een kopie van het origineel naar ons mailen. Dit kan in de vorm van een scan of een foto.

Strikt vertrouwelijke behandeling

Documenten, die u naar ons mailt voor een woordentelling, worden door ons strikt vertrouwelijk behandeld. Wij vinden uw privacy belangrijk. Alle documentatie wordt daarom te allen tijde vertrouwelijk behandeld. Ze zijn bij ons voor 100% veilig. Meer hierover kunt u vinden in onze privacyverklaring.

Wilt u liever gebruik maken van uw eigen geheimhoudingsverklaring? Dan kunt u die naar ons mailen. U ontvangt deze ondertekend retour. Met bijna 40 jaren ervaring staan wij garant voor topvertalingen met kwaliteitsgarantie.

Kosten en levertijd

De kosten voor een beëdigde vertaling liggen circa 20% hoger dan voor een normale vertaling. Een beëdigde vertaling moet altijd per post moet worden verzonden. Hierdoor dient u er rekening mee te houden, dat de levertijd enkele dagen langer kan zijn. Dit in tegenstelling tot een normale vertaling, die digitaal kan worden verzonden.

Aabévé Vertaalbureau beschikt over een groot aantal beëdigde vertalers. Hierdoor kunnen wij u met de meeste talencombinaties altijd van dienst zijn. Mail of bel via 024-8200778 voor aanvullende informatie. Wilt u een vrijblijvende offerte ontvangen voor uw vertaling? Stuur ons dan een mail met het aantal woorden in uw document. Kunt u de woorden niet tellen? Dan kunt u het document toevoegen en tellen wij de woorden voor u. U kunt ook gebruik maken van de aanvraagmodule op deze pagina.

Vertalen officiële documenten

Heeft u een vertaling nodig van officiële documenten? Dan zullen deze documenten vertaald moeten worden door een beëdigd vertaler. Een beëdigde vertaling wordt doorgaans namelijk als eis gesteld door officiële instanties. Zo’n officiële vertaling kan niet door iedere vertaler worden uitgevoerd. De desbetreffende vertaler moet echt beëdigd zijn door de rechtbank.

Stellen officiële instanties als eis dat een document beëdigd vertaald moet worden? En laat u de officiële documenten vertalen door een vertaler die niet beëdigd is? Dan zijn de documenten niet rechtsgeldig. Het is dus raadzaam om vooraf bij de betreffende instantie(s) na te gaan welke vertaaleisen er gelden. Onze beëdigde vertalers staan vervolgens voor u klaar om beëdigde vertalingen uit te voeren. Er is altijd een beëdigde vertaler van Aabévé Vertaalbureau, die u verder kan helpen.

Beëdigd vertalen is een belangrijk onderdeel van ons werk. Maar er zijn uiteraard ook documenten die niet beëdigd vertaald hoeven worden. Ook dan kunnen wij u verder helpen. Wij leveren namelijk vertalingen, die beëdigd of niet beëdigd zijn in allerlei verschillende talen binnen diverse vakgebieden. Wilt u meer informatie over de vertaalmogelijkheden? Neem dan contact met ons op. Uiteraard kunt u ook direct een vrijblijvende offerte aanvragen.

Video beëdigd vertalen

Op heel veel pagina’s op deze website treft u informatieve video’s aan. Deze video’s hebben een lengte van ongeveer 60 seconden, waardoor u heel snel extra informatie krijgt over het onderwerp dat op de betreffende pagina wordt behandeld. Uiteraard kan een video van 1 minuut niet allesomvattend zijn. 

beëdigd-vertalen-foto3

Bij Aabévé kunt u vertrouwen op:

 • Optimale service
 • Binnen 30 minuten reactie
 • Lage tarieven
 • Ervaren vertalers
 • Ook beëdigde vertalingen
 • Hoge waardering klanten
 • Tientallen jaren ervaring
 • ISO-gecertificeerd

jaren ervaring

talencombinaties

vertalers

Aabévé Vertaalbureau,

als het goed moet zijn!

*****

Klantenwaardering op Trustpilot:

4,8 uit 5 (of 9,6 uit 10)