024-82 00 778 info@aabeve.nl

Juridische vertaling

juridische vertaling-foto1

Hoe kunt u ervoor zorgen, dat een juridische vertaling op de juiste wijze wordt verzorgd? Door te kiezen voor een juridische vertaling van Aabévé Vertaalbureau. Dan komt u niet voor verrassingen te staan. Missers in een juridisch document kunnen grote gevolgen hebben.

Ook als u voor het vertalen van uw juridische document een beëdigde vertaling nodig heeft, kan Aabévé Vertaalbureau u ook van dienst zijn. Met bijna 40 jaren ervaring in de vertaalbranche kunnen wij altijd een perfecte vertaling leveren. 

Juridische vertaling in vele talen

Net zoals bij alle andere aanvragen voor een vertaling, ontvangt u ook bij het aanvragen van een juridische vertaling binnen 30 minuten van ons een reactie en in de meeste gevallen ook al een prijsopgave. Alle aanvragen worden altijd volstrekt vertrouwelijk behandeld, maar desgewenst kan ook een aanvullende geheimhoudingsverklaring worden afgegeven. En als u achteraf toch geen gebruik wilt maken van onze diensten, worden de documenten verwijderd.

Juridische vertalingen

Elk document dat ons ter vertaling wordt aangeboden, heeft zijn eigen kenmerken, maar voor juridische vertalingen is heel speciale kennis vereist. In dit bericht leggen we uit waarom dit het geval is en wat het vertalen van juridische teksten anders maakt dan andere teksten.

Wat onderscheidt juridische teksten?

Zelfs in de eigen moedertaal zijn juridische teksten vaak moeilijk te begrijpen. Ze bevatten een groot aantal juridische termen en hebben meestal een nogal vreemde schrijfstijl voor leken. Daarnaast komen juridische teksten vaak voor in contracten, volmachten of rechtszaken. Juridische teksten zijn dus altijd onderwerp-specifiek. De zinsstructuur in juridische teksten komt vaak niet overeen met die van alledaagse teksten. Integendeel, er zijn beduidend meer zinsstructuren in wetteksten en een voor leken ongebruikelijke rangschikking van woorden.

Juridische vertalingen vereisen specialisten

Terwijl bijvoorbeeld het Europese rechtssysteem afkomstig is uit het Romaanse rechtssysteem, komt het Britse recht uit het Angelsaksische systeem. Deze verschillen komen bijvoorbeeld tot uiting in de bron van wettelijke normen, aansprakelijkheidsregelingen of gerechtelijke systemen. Soms heeft een juridische tekst inhoudelijke punten of individuele technische termen, die buitengewoon moeilijk te vertalen zijn. Dit komt omdat bepaalde omstandigheden zich soms niet voordoen in de rechtsstelsels van andere landen. Bovendien is het vertalen van de namen van beroepsgroepen of autoriteiten niet altijd eenvoudig, aangezien de competentiegebieden voor gelijk klinkende autoriteitsnamen sterk kunnen verschillen.

Offerte aanvragen

bijv. NL-EN en NL-DE
Weet u het aantal woorden niet? Voeg dan het document toe.
Klik of sleep bestanden naar dit gebied om te uploaden. U kunt maximaal 4 documenten uploaden.
Als u hier kiest voor "ja", kunt u hieronder "Kies uw vertaling" overslaan.
Opties 1 en 2 vallen onder de kwaliteitsgarantie
=

Vrijblijvende offerte voor juridische vertaling

Wilt u een geheel vrijblijvende offerte aanvragen voor uw juridische vertaling? Dat kan op verschillende manieren:

  • Gebruik maken van de aanvraagmodule op deze pagina
  • Rechtstreeks mailen met een opgave van de talencombinatie en aantal woorden (of document toevoegen)
  • Telefonisch contact opnemen via 024-8200778.

Als u gebruik maakt van de aanvraagmodule op deze pagina, worden uw documenten aan ons verzonden via een beveiligde verbinding. Als de documenten te groot zijn, kunt u gebruik maken van WeTransfer. Ook dat is een beveiligde verbinding. U ontvangt van WeTransfer een mail, zodra wij de bestanden hebben gedownload.

Beëdigd juridisch vertalen

Vaak zal er bij juridische documenten een beëdigde vertaling noodzakelijk zijn. Ook daarmee zijn wij u graag van dienst. Deze vertalingen worden verzorgd door een vertaler, die daarvoor is beëdigd door de rechtbank. De kosten van een beëdigde vertaling liggen hoger dan voor een normale vertaling. Een beëdigde vertaling is vrijwel altijd noodzakelijk bij officiële documenten.

Informeer dus voor alle zekerheid van tevoren altijd even of een beëdigde vertaling nodig is. U kunt dit navragen bij de instantie waarvoor de vertaling is bedoeld.

Soms is voor een beëdigde vertaling ook een apostille nodig. Die kunt u zelf afhalen bij de Griffie van een Arrondissementsrechtbank in uw regio. De kosten daarvoor bedragen € 22,00.

 

Een greep uit de reacties van klanten:

(meer reacties vindt u op deze pagina)

Jan

Jan

Afspraak is afspraak. Super tevreden, een echte aanrader.

Mariëlle

Mariëlle

Perfect geholpen met de vertaling van onze jaarrekening.

Video

Op heel veel pagina’s op deze website treft u informatieve video’s aan. Deze video’s hebben een lengte van ongeveer 60 seconden, waardoor u heel snel extra informatie krijgt over het onderwerp dat op de betreffende pagina wordt behandeld. Uiteraard kan een video van 1 minuut niet allesomvattend zijn. 

juridische vertaling-foto2

Algemene informatie

Het recht is een toestand, die door sommige menselijke handelingen verstoord of aangetast kan worden en door anderen gehandhaafd, tot stand gebracht of hersteld kan worden. Rechtsregels dragen bij aan de vestiging, de handhaving of het herstel van het recht in de samenleving (de rechtsorde). Tegenwoordig verwijst recht vaak naar het systeem van regels waarmee men de maatschappij ordent (wetsorde).

In de wet staat wat je wel en wat je niet mag doen. Soms staat er ook in op welke manier je iets moet doen. Sommige rechtsregels zijn opgeschreven in wetten. Het recht ligt steeds vervat in een rechtsbron. Het recht kan worden onderverdeeld in verschillende disciplines, rechtstakken genoemd. 

 

 

 

Wij vertalen o.a. voor deze bedrijven:

(meer referenties op deze pagina)

medcos-logo
koksijde-logo
gemeente tilburg-logo
presentation factory-logo

Rechtstakken

De verschillende rechtstakken maken meestal het voorwerp uit van een aparte studieonderdeel in de Rechtenopleidingen aan de universiteiten, maar hangen allemaal samen. Om het recht inzichtelijk te maken bedienen wij ons van een systeem van onderverdelingen in het recht (classificaties). Aan de hand daarvan men van het algemene rechtsbegrip de weg kan vinden naar een specifiek onderdeel van het recht. Zo zijn er classificaties naar de bron, naar land, naar rechtssysteem (bijvoorbeeld continentaal of Napoleontisch versus Angelsaksisch), of naar onderwerp.

Classificaties naar de bron:
• natuurrecht
• positief recht
• gewoonterecht

Classificaties naar onderwerp:
• burgerlijk recht
• staatsrecht
• bestuursrecht
• strafrecht, enzovoort.
Al die gebieden hebben dan nog weer een eigen onderverdeling.
(bron: Wikipedia)

jaren ervaring

talencombinaties

vertalers

Aabévé Vertaalbureau,

als het goed moet zijn!

*****

Klantenwaardering op Trustpilot:

4,8 uit 5 (of 9,6 uit 10)