Donald Duck verbetert kindertaal
Grenzen vervagen, talen niet!

Donald Duck verbetert kindertaal

Het Nederlands is een prachtige taal, van waaruit we naar andere talen vertalen of waar we exotische taaluitingen naar omzetten. Op nationaal niveau draagt bijvoorbeeld Donald Duck bij aan de woordenschat onder kinderen en het behoud van onze eigen Nederlandse taal. Het nummer van 10 december stond volledig in het teken van taal, met alvast een hint naar het Groot Dictee, dat er weer aan zit te komen.

Donald Duck verbetert kindertaal

Groot Dictee der Nederlandse Taal

Op 19 december 2015 zal het nieuwe Groot Dictee der Nederlandse Taal plaatsvinden. Het is dan niet de kunst de Nederlandse teksten te vertalen, maar die juist in onze eigen taal goed op papier te zetten.

We doen uiteraard ieder jaar mee om de taalkundigheid van onze vertalers onder de loep te nemen. De eeuwige roem is voor onze eigen winnaar.

Verrijking van de woordenschat

De Donald Duck is zich bewust van haar rol binnen de taalontwikkeling in Nederland. Een groot aantal kinderen groeit op met het blad. Daarnaast wordt het blad ook graag gelezen door vele volwassenen. Het nummer van 10 december stond volledig in het teken van taal.

Daarin doen Donald Duck en zijn buurman Bolderbast bijvoorbeeld mee aan een wedstrijdje spellen. Ze hebben de naam van de ander op hun formulier gezet, om een mogelijke taalafgang te voorkomen.

>