Gebrek aan goede tolken brengt zorg in gevaar
Grenzen vervagen, talen niet!

Gebrek aan goede tolken brengt zorg in gevaar

Er is binnen de zorg sprake van een gebrek aan goede tolken. Dat ligt niet aan de kwaliteit van de tolken of de beschikbaarheid daarvan, maar aan het ontbreken van de financiering daarvoor. Dit kan leiden tot vervelende situaties, want  gebrek aan goede tolken brengt zorg in gevaar. Vooral bij complexe zorgvragen is het veelal wenselijk een tolk in te schakelen indien de patiënt het Nederlands niet (goed) machtig is.

Gebrek aan goede tolken brengt zorg in gevaarGeen financiering voor de tolk beschikbaar

Sinds 2012 is er geen financiering meer beschikbaar voor professionele tolken binnen de zorg. De kraan daarvoor is dichtgedraaid om binnen de zorg op de kosten te kunnen besparen. Dat lijkt op de korte termijn een interessante keuze.

Op termijn leidt dit ertoe dat zorgvragen blijven liggen of niet goed worden begrepen. Want  gebrek aan goede tolken brengt zorg in gevaar. Het is niet goed mogelijk om de zorgvraag vast te stellen, waardoor ook de behandeling niet op de juiste manier kan worden gegeven.

Goede tolk voor complexe zorgvragen

Aabévé is een vertaalbureau dat onder andere werkt met een groot aantal professionele tolken. De tolken hebben ervaring met verschillende taken en kunnen bijvoorbeeld binnen de zorg een belangrijke rol spelen. We richten ons daarmee als vertaalbureau zowel op geschreven (door vertaler) als gesproken (door tolk) teksten en zetten taal om van de ene taal naar de andere.

De tolken binnen de zorg kunnen bijdragen aan een betere zorg voor hen die de taal niet voldoende machtig zijn. Ze zijn daarmee van grote toegevoegde waarde om de zorg naar een hoger plan te kunnen tillen.

>