Gebrek aan tolken
Grenzen vervagen, talen niet!

Gebrek aan tolken

De pleidooien in een groot proces tegen mensensmokkelaars in Brussel werden uitgesteld, vanwege een gebrek aan tolken. Er zouden volgens de rechtbank minimaal 8 tolken beschikbaar moeten zijn. Er ontbraken er drie, waardoor de pleidooien geen doorgang konden vinden.

gebrek aan tolken

Vertalers voor de beide partijen

Er zijn vertalers en tolken nodig voor de beide partijen. Aan de ene kant moet duidelijk worden wat de verdachten te vertellen hebben. Aan de andere kant dienen de verachten ook op de hoogte te worden gebracht van wat er over en tegen hen wordt gezegd.

Het betekent dat er in de praktijk veel tolken nodig zijn, waar in Brussel een duidelijk gebrek aan is. Het is wat dat betreft van belang dat er snel meer tolken bijkomen. Daardoor wordt het beter mogelijk om de pleidooien en de rest van de zittingen doorgang te laten vinden.

 Tolken voor de vertaling

Aabévé Vertaalbureau levert vertalers en tolken, bijvoorbeeld in situaties waarin er sprake is van personen uit verschillende landen die graag in hun eigen taal communiceren. In sommige gevallen zijn ze de Engelse taal of de taal van de ander onvoldoende machtig, in andere gevallen hebben zij niet de motivatie om buiten de eigen taal om te spreken. Een goede tolk kan dan helpen de informatie toch op de juiste manier over te brengen, zodat goed duidelijk wordt wat iemand bedoelt of wat er tegen een ander gezegd wordt.

>