Geen goede Engelse vertaling
Grenzen vervagen, talen niet!

Geen goede Engelse vertaling

Een vertaling van het Nederlands naar het Engels is normaal gesproken een relatief eenvoudige klus voor onze native vertalers. Er bestaan echter een aantal woorden die zich niet of nauwelijks naar het Engels laten vertalen.

geen goede engelse vertaling

Gezellig en natafelen

Het meest bekende voorbeeld daarvan is ‘gezellig’. Obama sprak tijdens zijn bezoek aan Nederland de Nederlandse versie maar uit, omdat dit simpelweg niet naar het Engels te vertalen viel. Iets als ‘cozy’ komt wel in de buurt, maar dekt niet volledig de lading wanneer we willen aangeven dat het ons ‘gezellig’ lijkt om mee uit te gaan.
Dat geldt ook voor iets als ‘natafelen’ of ‘borrelen’.

Het zijn woorden die zich niet zomaar naar het Engels laten vertalen. De letterlijke vertaling ‘after tables’ klopt uiteraard van geen kant, maar een goed alternatief is er ook niet zomaar beschikbaar.

Andere woorden zonder Engelse vertaling

Er zijn meer woorden die geen directe Engelse vertaling hebben. Het gaat dan bijvoorbeeld om ‘uitbuiken’, ‘borreltje’ en ‘buurvrouw’. Het zijn woorden die we in het Nederlands regelmatig gebruiken, maar waar in het Engels geen specifiek alternatief voor beschikbaar is.

Hoe we dat oplossen bij Aabévé Vertaalbureau? We kijken goed naar de context van een zin, om die op een goede manier om te zetten naar het Engels. Dat is het voordeel van native vertalers in de doeltaal. Zij kunnen de oorspronkelijke tekst doorgronden, om die goed om te zetten van bijvoorbeeld het Nederlands naar het Engels.