Gemeente Roosendaal: afvalfolder in Arabisch
Grenzen vervagen, talen niet!

Gemeente Roosendaal: afvalfolder in Arabisch

Gemeente Roosendaal vertaalt afvalfolder in het ArabischDe gemeente Roosendaal heeft goed gekeken naar alle inwoners van de gemeente en naar de taal die zij spreken. We gaan er immers automatisch vanuit dat iedereen in Nederland het Nederlands machtig is, maar dat blijkt niet altijd het geval.

Een folder over het scheiden van afval is daarom uitgebracht in zowel het Nederlands als in het Arabisch. De vertaling moet ervoor zorgen dat het ook voor hen, die het Nederlands niet machtig zijn, mogelijk wordt om de flyer door te nemen. Het moet er uiteindelijk voor zorgen dat zoveel mogelijk mensen hun afval op de goede manier scheiden.

Uitleg over het sorteren van glas

Het gaat om een folder die uitlegt hoe inwoners het glas het best kunnen sorteren. Om dat op de juiste manier weg te gooien en daarmee te voorkomen dat de verkeerde glassoorten bij elkaar terecht komen. Er is ophef ontstaan over het feit dat dit niet alleen in het Nederlands gebeurt. De gemeente lijkt rekening te willen houden met het feit dat niet iedereen het Nederlands spreekt.

Die keuze is bij een deel van de inwoners in het verkeerde keelgat geschoten. Zij zijn van mening dat de gemeente de flyers altijd gewoon alleen in het Nederlands zou moeten uitbrengen. Tegelijkertijd is er ook een groep die zich beter kan vinden in de flyers in het Arabisch. Die groep is van mening dat het vooral belangrijk is om zoveel mogelijk mensen te bereiken. Ook als dat betekent dat er een vertaling aan te pas moet komen.

Vertaling naar het Arabisch

De gemeente lijkt een vertaalbureau te hebben ingeschakeld om de flyer ook in het Arabisch beschikbaar te maken. Een voor Nederlanders onleesbare taal, die goed laat zien dat het voor Arabische mensen in Nederland niet mee zal vallen om onze taal snel onder de knie te krijgen. De flyer is er op die manier niet alleen voor de mensen die het Nederlands helemaal niet kunnen spreken of lezen.

De flyer zal ook handig zijn voor het deel van hen dat wel enigszins Nederlands spreekt en kan verstaan, maar dat niet tot in detail kan spreken. Juist deze vertaling door het vertaalbureau brengt de talen en de mensen daardoor dichter bij elkaar. De gemeente Roosendaal lijkt er een minder moeilijke taak aan te hebben gehad dan de vertalingen van de uitspraken van Trump. In dit geval zijn het vooral de reacties op de vertaling die vragen om goede antwoorden door een ervaren persvoorlichter.

Het nut van een goede vertaling

Wij zijn er als vertaalbureau natuurlijk voorstander van om zoveel mogelijk vertalingen te maken. We zorgen er daarmee zelf immers voor dat we met teksten een zo breed mogelijk publiek bereiken. Niet om iedereen tot in de eeuwigheid in de eigen taal aan te blijven spreken, maar wel om ervoor te zorgen dat goed duidelijk is wat er dient te gebeuren.

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=OC-r3YBgHqo[/embedyt]

In het geval van afval scheiden of glas sorteren lijkt het daarom een goed idee om vertalingen van de Nederlandse teksten te laten maken. Niet iedereen spreekt het Nederlands goed genoeg om dat volledig te doorgronden. Ook een vertaling naar het Engels zou voor veel mensen wellicht geen slecht idee zijn.

>