Goede briefing bij vertaling belangrijk
Grenzen vervagen, talen niet!

Goede briefing bij vertaling belangrijk

Een goede vertaling vraagt om uitstekende vertalers, daarnaast blijkt het van belang te zijn dat een goede briefing bij vertaling belangrijk is. Een vertaler kan pas goed aan de slag wanneer duidelijk is welk bedrijf de vertaling wenst. Verder is van belang hoe de producten of diensten eruit zien en welke schrijfstijl de opdrachtgever wenst. Het zijn belangrijke bronnen van informatie, die bijdragen aan de kwaliteit van de uiteindelijke vertaling.

goede briefing bij vertaling belangrijkOmschrijving van de vertaalopdracht

Een omschrijving van een vertaalopdracht gaat verder dan het ‘vertalen’ van een tekst. Een goede briefing maakt onderscheid tussen het type content en bijvoorbeeld de doelgroep.

Een opdrachtgever die kan aangeven of het gaat om de vertaling van productomschrijvingen, blogartikelen, meta-teksten, SEO-teksten of promotionele teksten kan de beste vertaling verwachten.

Doelgroep

Daarnaast is het bij een briefing voor een vertaling van belang om aan te geven wie de doelgroep is. Welk geslacht heeft de lezer, welke interesses heeft hij of zij en welke opleiding heeft de lezer genoten? Daarnaast dient er informatie beschikbaar te zijn over het type tekst (informatief, overtuigend, etc.), de gewenste toon (formeel of informeel) en de gewenste aanspreekvorm (je, u).

Goede vertaling bij goede briefing

Een goede briefing leidt eigenlijk automatisch tot een goede vertaling, de vertaler hoeft zo min mogelijk aannames te doen en komt op die manier tot de vertaling zoals de opdrachtgever die wenst. Uiteraard zullen we u bij Aabévé Vertaalbureau vragen naar deze belangrijke elementen.

>