Goede vertaling door tolk voorkomt burenruzies
Grenzen vervagen, talen niet!

Goede vertaling door tolk voorkomt burenruzies

Met de komst van gezinnen uit andere delen van de wereld naar Nederland laten we ons van een solidaire kant zien. Tegelijkertijd kan dit praktische problemen opleveren, zoals bij een stel in Enschede. Zij wonen in een appartement, op de bovenste etage. Onder hen woont een gezin uit Afghanistan, dat de gewoonte heeft om op het balkon te koken.

De geuren stijgen op naar de rest van de balkons en appartementen, die daar last van hebben. Uitleggen wat er aan de hand is lukt niet, want er is sprake van een taalbarrière. Die kan gemakkelijk leiden tot frustraties die steeds verder oplopen, met het risico op burenruzies tot gevolg.

Goede vertaling door tolk voorkomt burenruzies

Koken op het balkon

Koken op het balkon klinkt voor ons vreemd, maar het kan in andere culturen heel gebruikelijk zijn om dit buiten te doen. Door hierover met elkaar in gesprek te gaan zal het in de meeste gevallen lukken een passende oplossing te vinden. Tenminste, als het lukt om in gesprek te gaan. Een taalbarrière kan dat lastig maken.

In die gevallen zal een tolk van een vertaalbureau uitkomst moeten bieden. Alleen op die manier kan de taalbarrière overkomen worden. Dat geldt voor vertalingen tussen het Nederlands en Engels, net als naar andere talen of zelfs naar specifieke dialecten van bijvoorbeeld oudere bewoners. Een goede vertaling door een tolk of door een bureau kan op die manier veel frustraties wegnemen of zelfs een burenruzie voorkomen.

Vertalingen in plaats van met handen en voeten

Het stel in Enschede is al regelmatig naar de onderburen gegaan, om daar aan te geven dat ze last hebben van de geuren tijdens het koken. Dat gezin begrijpt echter niet goed waar het over gaat, waardoor ze niet doorhebben dat het niet te bedoeling is om buiten te koken. Ze gaan daar na de korte gesprekken met handen en voeten gewoon mee door. Dat roept vervolgens frustratie op bij het stel bovenin het appartementengebouw.

Het is de ideale voedingsbodem voor een conflict of een burenruzie. Terwijl er met een gesprek met een tolk wellicht voor een oplossing gezorgd had kunnen worden. In Enschede bleek dit succesvol. De vertaling door een tolk zorgde ervoor dat de beide bewoners toch met elkaar in gesprek konden. Het gezin schrok van alle commotie die ze hadden veroorzaakt en boden hun uitgebreide excuus aan. Het stel van de bovenste etage werd uitgenodigd om daar te komen eten en ging daarop in. Op die manier heeft de vertaling door een tolk een burenruzie kunnen voorkomen.

Burenruzies en andere onduidelijkheden

Het geeft goed aan wat de toegevoegde waarde van een vertaling kan zijn. Door een vertaalbureau of door een tolk, maar altijd om te voorkomen dat er sprake is van een lastig taalbarrière. Dit voorkomt onduidelijkheid en eventuele frustraties, die niet altijd terecht zijn. Juist door met de hulp van een tolk in gesprek te gaan wordt goed duidelijk wat de beweegredenen van de ander zijn.

Op die manier kan een vertaling door een vertaalbureau of een tolk helpen duidelijk te maken wat er aan de hand is en waar het om gaat. Het wordt dan een stuk gemakkelijker om rekening met elkaar te houden en bijvoorbeeld prettig samen te wonen in een appartementengebouw.