Imams krijgen hulp
Grenzen vervagen, talen niet!

Imams krijgen hulp

Imams in Nederland zijn veelal opgeleid in Turkije, Marokko of Egypte. Dat betekent dat ze de taal hier niet spreken. Dit staat een goede integratie met onze lokale cultuur in de weg. De Vrije Universiteit gaat hen aanbieden de Nederlandse taal te leren.

imams krijgen hulp

Nederlandse taal en cultuur

De Nederlandse taal en cultuur vormen belangrijke ingangen voor een verdere integratie. Imams die het Nederlands machtig zijn slagen er beter in ons te begrijpen. Ze weten het leven in Nederland ook beter op waarde te schatten. Volgens een woordvoerder van het Contactorgaan Moslims en Overheid (CMO) is het van groot belang dat imams de Nederlandse taal machtig worden.

Dat kan de radicalisering en het extremisme helpen in te perken, door de ervaren afstand te verkleinen. Vertalingen vanuit het Arabisch naar het Nederlands en andersom moeten op die manier gaan bijdragen aan betere integratie.

Vertalingen van en naar het Nederlands

Bij Aabévé Vertaalbureau richten we ons bijvoorbeeld op vertalingen van het Engels naar het Nederlands en vanuit het Nederlands naar het Engels. Daarnaast komen ook de meer exotische talen aan bod en hebben we bijvoorbeeld aandacht voor het Arabisch.

De imams in Nederland geven duidelijk aan hoe het vanuit die taal interessant is om een vertaling vanuit en naar het Nederlands aan te bieden. We weten als vertaalbureau immers als geen ander hoe belangrijk het is dat de beide partijen dezelfde taal spreken of in hun eigen taal kunnen lezen, spreken en schrijven.