Inwoners Drenthe trotser op hun taal dan tien jaar geleden
Grenzen vervagen, talen niet!

Inwoners Drenthe trotser op hun taal dan tien jaar geleden

Inwoners Drenthe trotser op hun taal dan tien jaar geledenHet aantal Drenten dat de eigen taal goed spreekt is in de afgelopen 10 jaar niet afgenomen en gemiddeld genomen is men bovendien beter te spreken over het Drents. Dat zijn de belangrijkste uitkomsten van een onderzoek door de provincie naar de staat van het Drents. Door het Huus van de Taol naar buiten gebracht, dat aangeeft blij te zijn met de gevonden resultaten.

Volgens de directeur van het instituut was het een aangename verrassing dat nog zoveel Drenten de eigen taal machtig zijn. Er werd verwacht dat het aantal sprekers iets terug zou lopen, maar dat bleek niet het geval. Nog positiever was het feit dat men goed gestemd is over de eigen taal, zelfs beter dan 10 jaar geleden. Er werd toen nog weinig mee gedaan op de scholen, maar dat is in het afgelopen decennium flink veranderd. Bijvoorbeeld door een regionaal blad te verspreiden onder 26.000 leerlingen.

Twee ontwikkelingen in de eigen taal

Uit het onderzoek blijkt dat er sprake is van twee verschillende ontwikkelingen als het gaat om de Drentse taal. De streektaal stond lange tijd in een negatief daglicht, nadat het tot de jaren ’60 heel gebruikelijk was om daar in te spreken. Thuis werd er Drents gesproken, om op school en op het werk het ABN te spreken. Het Nederlands was de tweede keuze na de streektaal, maar na de jaren ’60 leek dat steeds een beetje minder te worden. Dat keert nu weer om, getuige de positieve houding van veel mensen ten opzichte van het Drents.

Ondertussen is er volgens de onderzoekers sprake van meer migratie, waardoor de wereld steeds een stukje groter wordt. Dat leidt ertoe dat de acceptatie van streektalen weer toeneemt. We willen onze eigenheid niet verliezen, iets dat op regionale schaal geldt voor Drenten en op landelijke schaal voor alle Nederlanders. We houden daarom weer sterker vast aan de eigen taal en het eigen karakter dat daarbij hoort.

Meertalige opvoeding in Drents en ABN

De onderzoekers wijzen verder op het feit dat een meertalige opvoeding een uitstekend idee is voor de ontwikkeling van kinderen. Het is bijvoorbeeld een goed idee om het Duits met het Nederlands te combineren, maar op die manier kan ook het eigen Drents een goede rol spelen.

Kinderen die thuis een andere taal spreken dan op school en later op het werk blijken zich goed te ontwikkelen, hebben het bovendien gemakkelijker als ze op een later moment een andere taal willen leren. Het lijkt wat dat betreft een goed idee om het Drents verder te stimuleren. Deels omdat er op die manier meer specialisten in de beide talen bij komen, maar ook om ervoor te zorgen dat het aantal sprekenden niet zal afnemen, zoals de afgelopen 10 jaar ook het geval blijkt te zijn geweest.

Vertaling tussen de twee talen

Voor iedereen die het Drents niet (meer) spreekt is het mogelijk om vertalingen te maken. Dat is niets iets waar wij ons als vertaalbureau direct mee bezig houden, omdat wij ons richten op internationale vertalingen. We doen dat tussen het Nederlands en bijvoorbeeld het Duits, Frans en Engels. Net als vanuit en naar het Spaans of Italiaans. Op die manier zijn we ook meertalig, maar dan op een andere manier dan in Drenthe. Toch herkennen we wel dat die meertaligheid de ontwikkeling stimuleert en vaker goed van pas komt dan bij directe vertalingen alleen.