024-82 00 778 info@aabeve.nl

Jongeren zetten Nederlandse taal onder druk

Steeds meer Engelse woorden stromen onze taal binnen en dat lijkt vooral door het taalgebruik onder jongeren te komen. Ze laten veel Engelse woorden toe in hun vocabulaire, waardoor Nederlandse woorden het veld moeten ruimen. Jongeren zetten de Nederlandse taal onder druk.

Is er op termijn nog wel plaats voor het Nederlands of maken we uiteindelijk de overstap naar het Engels? Taalkundige Wim Daniëls sprak erover in WNL Op Zaterdag op Radio 1. Hij gaf aan er op korte termijn niet bang voor te zijn, maar dat het Engels in de toekomst wel een bedreiging zou kunnen vormen. Uiteindelijk willen we allemaal de taal spreken die veel mensen aanspreekt, waardoor het moeilijk kan worden om vast te houden aan het Nederlands.

Is Engels een bedreiging voor het Nederlands?

Daniëls stelt dat het Engels op termijn een bedreiging kan worden voor het Nederlands. Dat zei hij op de radio, maar hij legt dat ook uit in lezingen, zoals hij die recent gaf in het Zeeuwse Sluis. Daar spreekt hij over Johan Hendrik van Dale als grondlegger van het bekende woordenboek.

Hij vertelt er onder andere: “Het dialect dat ik van huis uit spreek, staat op het punt te verdwijnen. Het zou heel goed kunnen dat over 50 à 60 jaar het Nederlands onder druk komt te staan, omdat het Engels steeds nadrukkelijker in het Nederlands aanwezig is.”

Of het Engels er uiteindelijk in zal slagen om de plaats van het Nederlands in te nemen hangt van verschillende factoren af. Het is bijvoorbeeld belangrijk om in te schatten hoe we daar zelf mee om zullen gaan. Zodra we met het Engels op meer plekken terecht kunnen is dat interessanter dan onze eigen taal. Aan de andere kant ontstaan er regelmatig tegenbewegingen om juist het Nederlands in ere te houden. Zo’n tegenbeweging kan sterker worden, waardoor het Engels juist minder belangrijk zou worden.

Geen grenzen in taal meer

Het is volgens Daniëls belangrijk om goed in de gaten te houden hoe grenzen wegvallen en hoe talen daarmee omgaan. Een taal is doorgaans slecht bestand tegen het wegvallen van die grenzen. “En om het Nederlands zijn die grenzen ook aan het wegvallen. Jongeren nemen vrij klakkeloos Engelse woorden over en dat zou op termijn een bedreiging kunnen zijn voor het Nederlands.”

Nu de grenzen vervagen zullen we in onze taal een oplossing moeten vinden. Sommigen proberen vast te houden aan het Nederlands, terwijl anderen er juist voor kiezen om het Engels zo goed mogelijk te leren spreken. En om daar woorden van over te nemen, zodat we de kans hebben om ons ook over de weggevallen grenzen verstaanbaar te maken.

Daniëls geeft zelf aan groot voorstander te zijn van het Nederlands. Toch kan hij er in zijn eentje niet voor zorgen dat de taal behouden blijft. Het is de uiteindelijke ontwikkeling onder bijvoorbeeld de jeugd die zal bepalen hoe we daar in de toekomst mee omgaan.

Aabévé Vertaalbureau: Nederlands, Engels en meer

Als vertaalbureau spreken en schrijven we zowel het Nederlands als Engels dagelijks. We gebruiken het in onze vertalingen, net als de andere talen waarin we werken. Op die manier proberen we het bereik van teksten te vergroten, zowel in Nederland, Engeland als in andere landen waarvoor we werken. Met teksten die we vertalen in de beide richtingen, zodat wat ons betreft het Nederlands en Engels goed naast elkaar kunnen bestaan.