Juridische vertaling
Grenzen vervagen, talen niet!

Juridische vertaling

Hoe kunt u ervoor zorgen, dat uw juridische documenten op de juiste wijze worden vertaald? Door te kiezen voor een deskundige, juridische vertaling van Aabévé Vertaalbureau komt u niet voor verrassingen komt te staan. Missers in een juridisch document kunnen uiteraard grote gevolgen hebben. Ook als u voor het vertalen van uw juridische document een beëdigde vertaling nodig heeft, kan Aabévé Vertaalbureau u van dienst zijn. Met meer dan 30 jaar ervaring in de vertaalbranche kunnen wij altijd een perfecte vertaling leveren. We hebben altijd een geschikte vertaler voor u beschikbaar.

Juridische vertalingVrijwel alle talencombinaties

Net zoals bij alle andere aanvragen voor een vertaling, ontvangt u ook bij het aanvragen van een juridische vertaling binnen 30 minuten van ons een reactie en in de meeste gevallen ook al een prijsopgave.

Alle aanvragen worden volstrekt vertrouwelijk behandeld, maar desgewenst kan ook een aanvullende geheimhoudingsverklaring worden afgegeven. Uiteraard worden alle documenten altijd volstrekt vertrouwelijk behandeld.

Daar is geen extra geheimhoudingsverklaring voor nodig. En als u achteraf toch geen gebruik wilt maken van onze diensten, worden de documenten verwijderd.

Offerte voor juridische vertaling?

Wilt u een geheel vrijblijvende offerte aanvragen voor uw juridische vertaling? Dat kan op verschillende manieren:

  • gebruik maken van het aanvraagformulier op deze pagina
  • rechtstreeks een mail sturen met opgave van de talencombinatie en het aantal woorden of de documenten meezenden
  • u kunt ons uiteraard altijd bellen via 0900-3330303. Daarbij moet wel worden opgemerkt, dat wij telefonisch vrijwel nooit een prijsopgave kunnen verstrekken, omdat we daar het aantal woorden of het document voor nodig hebben.

Als u voor uw aanvraag gebruik maakt van het formulier op deze pagina, worden uw documenten aan ons verzonden via een beveiligde verbinding. Als de documenten te groot zijn, kunt u gebruik maken van ons WeTransfer kanaal. Ook dat is een beveiligde verbinding. U ontvangt van WeTransfer een mail, zodra wij de bestanden hebben gedownload.

Algemene informatie:

Het recht is een toestand, die door sommige menselijke handelingen verstoord of aangetast kan worden en door anderen gehandhaafd, tot stand gebracht of hersteld kan worden. Rechtsregels dragen bij aan de vestiging, de handhaving of het herstel van het recht in de samenleving (de rechtsorde). Tegenwoordig verwijst recht vaak naar het systeem van regels waarmee men de maatschappij ordent (wetsorde).

In de wet staat wat je wel en wat je niet mag doen. Soms staat er ook in op welke manier je iets moet doen. Sommige rechtsregels zijn opgeschreven in wetten. Het recht ligt steeds vervat in een rechtsbron. Het recht kan worden onderverdeeld in verschillende disciplines, rechtstakken genoemd. De verschillende rechtstakken maken meestal het voorwerp uit van een aparte studieonderdeel in de Rechtenopleidingen aan de universiteiten, maar hangen allemaal samen.

Om het recht inzichtelijk te maken bedienen wij ons van een systeem van onderverdelingen in het recht (classificaties), aan de hand waarvan men van het algemene rechtsbegrip de weg kan vinden naar een specifiek onderdeel van het recht. Zo zijn er classificaties naar de bron, naar land, naar rechtssysteem (bijvoorbeeld continentaal of Napoleontisch versus Angelsaksisch), of naar onderwerp.

Classificaties naar de bron:
• natuurrecht
• positief recht
• gewoonterecht

Classificaties naar onderwerp:
• burgerlijk recht
• staatsrecht
• bestuursrecht
• strafrecht, enzovoort.
Al die gebieden hebben dan nog weer een eigen onderverdeling.
(bron: Wikipedia)


Klantboordeling
Marc Croonenberg, Cordstrap5 sterren
Uitstekend – geen tegenvallers, ik zou dit bedrijf aanbevelen aan iedereen.
Kijk voor meer beoordelingen op Trustpilot.