Juridische vertaling

Hoe kunt u ervoor zorgen, dat uw juridische documenten op de juiste wijze worden vertaald? Door te kiezen voor een deskundige, juridische vertaling van Aabévé Vertaalbureau komt u niet voor verrassingen te staan. Missers in een juridisch document kunnen uiteraard grote gevolgen hebben.

Ook als u voor het vertalen van uw juridische document een beëdigde vertaling nodig heeft, kan Aabévé Vertaalbureau u van dienst zijn. Met meer dan 30 jaar ervaring in de vertaalbranche kunnen wij altijd een perfecte vertaling leveren. We hebben altijd een geschikte vertaler voor u beschikbaar. Voorbeelden van documenten, die beëdigd moeten worden vertaald, treft u onderstaand aan:


 • Geboorteakte
 • Paspoort/ID-kaart
 • Huwelijksakte
 • Diploma
 • Rijbewijs
 • V.O.G.
 • Hypotheekakte
 • Scheidingsakte
 • Testament


Juridisch vertalen

Net zoals bij alle andere aanvragen voor een vertaling, ontvangt u ook bij het aanvragen van een juridische vertaling binnen 30 minuten van ons een reactie en in de meeste gevallen ook al een prijsopgave. Alle aanvragen worden altijd volstrekt vertrouwelijk behandeld, maar desgewenst kan ook een aanvullende geheimhoudingsverklaring worden afgegeven. En als u achteraf toch geen gebruik wilt maken van onze diensten, worden de documenten verwijderd.

Hoe wij omgaan met uw persoonlijke gegevens kunt u lezen in onze privacyverklaring

Aabévé Vertaalbureau, ISO-gecertificeerd

Snelle reactie


Binnen 30 minuten nadat uw aanvraag door ons is ontvangen, mailen wij u een reactie. Meestal is dit al direct de offerte.

Lage tarieven


Onze tarieven voor professionele vertalingen behoren tot de laagste van Nederland.

Professionele vertalingen


Vertalingen worden uitsluitend verzorgd door professionele vertalers, die in de meeste gevallen ook native speaker zijn.

Offerte voor juridische vertaling

Wilt u een geheel vrijblijvende offerte aanvragen voor uw juridische vertaling? Dat kan op verschillende manieren:

 • Gebruik maken van het aanvraagformulier
 • Rechtstreeks mailen met een opgave van de talencombinatie en aantal woorden (of document toevoegen)
 • Telefonisch contact opnemen via 0900-333 03 03. 

Als u gebruik maakt van het aanvraagformulier, worden uw documenten aan ons verzonden via een beveiligde verbinding. Als de documenten te groot zijn, kunt u gebruik maken van ons WeTransfer kanaal. Ook dat is een beveiligde verbinding. U ontvangt van WeTransfer een mail, zodra wij de bestanden hebben gedownload.


Algemene informatie

Het recht is een toestand, die door sommige menselijke handelingen verstoord of aangetast kan worden en door anderen gehandhaafd, tot stand gebracht of hersteld kan worden. Rechtsregels dragen bij aan de vestiging, de handhaving of het herstel van het recht in de samenleving (de rechtsorde). Tegenwoordig verwijst recht vaak naar het systeem van regels waarmee men de maatschappij ordent (wetsorde).

In de wet staat wat je wel en wat je niet mag doen. Soms staat er ook in op welke manier je iets moet doen. Sommige rechtsregels zijn opgeschreven in wetten. Het recht ligt steeds vervat in een rechtsbron. Het recht kan worden onderverdeeld in verschillende disciplines, rechtstakken genoemd.

De verschillende rechtstakken maken meestal het voorwerp uit van een aparte studieonderdeel in de Rechtenopleidingen aan de universiteiten, maar hangen allemaal samen.

Om het recht inzichtelijk te maken bedienen wij ons van een systeem van onderverdelingen in het recht (classificaties), aan de hand waarvan men van het algemene rechtsbegrip de weg kan vinden naar een specifiek onderdeel van het recht.

Zo zijn er classificaties naar de bron, naar land, naar rechtssysteem (bijvoorbeeld continentaal of Napoleontisch versus Angelsaksisch), of naar onderwerp.

Classificaties naar de bron:
• natuurrecht
• positief recht
• gewoonterecht

Classificaties naar onderwerp:
• burgerlijk recht
• staatsrecht
• bestuursrecht
• strafrecht, enzovoort.
Al die gebieden hebben dan nog weer een eigen onderverdeling.
(bron: Wikipedia)


Wij lossen uw vertaalprobleem direct op!

Neem geen risico en doe net als al die andere bedrijven (van zzp'er tot multinational) en particulieren en vertrouw ook op de meer dan 30 jaren vertaalervaring van Aabévé Vertaalbureau.
Geen studenten, die iets willen bijverdienen, maar professionele en ervaren vertalers,
met een jarenlange opleiding achter de rug, verzorgen uw vertaling.

Tenslotte

Aabévé Vertaalbureau staat voor hoogwaardige vertalingen, scherpe tarieven,
jarenlange ervaring, uitsluitend professionele vertalers en kwaliteitsgarantie.

Aabévé Vertaalbureau: grenzen vervagen, talen niet!

facebook
google+
linkedin
tumblr
twitter
youtube
Bel ons
Mail ons
Whatsapp

Contactinfo Nederland
Arubaweg 14,

5451 GM Mill
Tel. 
0900–333 03 03 
(lokaal tarief)
Contact via 
e-mail

Contactinfo België

www.aabeve.be
Tel. 0800-231 10
(gratis vanuit België)
Contact via
 
e-mail

Vakgebieden, o.a.
Administratief
Financieel

ICT/Websites

Literair

Marketing

Medisch

Technisch

Toeristisch

Zakelijk

Copyright Aabévé Vertaalbureau


>