024-82 00 778 info@aabeve.nl

Kennisbank over vertalen

 • professioneel vertaalbureau
 • ISO-gecertificeerd
 • hoge klantenwaardering
 • optimale service

kennisbank-foto bibliotheek

Kennisbank over vertalen, vertalingen en taal

Op deze pagina vindt u begrippen, die te maken hebben met taal, vertalen of vertalingen. We hebben getracht om in deze kennisbank informatie zo compleet en duidelijk mogelijk vast te leggen. Mist u iets of heeft u opmerkingen, stuur ons dan een mail.

U kunt onderstaand klikken op het onderwerp van uw keuze, dat daarna automatisch wordt getoond.

AI-vertaling

Sinds de lancering van ChatGPT eind 2022, heeft AI (Artificial Intelligence) een enorme vlucht genomen. Met AI is erg veel mogelijk en ook vertalen behoort daartoe. Bij Aabévé Vertaalbureau hebben wij de best beschikbare software op de markt hiervoor aangekocht, waardoor wij dus ook AI-vertalingen voor u kunnen verzorgen. AI-vertalingen kunnen supersnel (vaak al binnen 1 uur) worden geleverd en zijn extreem laag geprijsd (slechts € 0,02 per woord, exclusief BTW, voor alle talen. Omdat AI-vertalingen helaas nog lang niet altijd betrouwbaar zijn, bieden wij de mogelijkheid om een AI-vertaling te laten controleren en reviseren door een ervaren vertaler.

AI-transcriptie

Behalve voor AI-vertalingen, kunt u bij ons ook terecht voor AI-transcriptie van audiobestanden, podcasts, enzovoort. De geluidsbestanden worden met behulp van AI omgezet en de kwaliteit van de tekst is afhankelijk van de kwaliteit van het audiobestand. Als de gesproken duidelijk verstaanbaar is en er sprake is van 1 of 2 sprekers, ontvangt u een goede AI-transcriptie. Als de kwaliteit van het audiobestand niet goed is of er wordt veel door elkaar heen gesproken, zal de kwaliteit van de transcriptie teruglopen.

Voor AI-transcriptie geldt, net als voor een AI-vertaling, een tarief van € 0,02 per uitgeschreven woord, exclusief BTW. Dit tarief is gebaseerd op een goed verstaanbare tekst. U kunt er desgewenst voor kiezen om de AI-transcriptie te laten controleren door een ervaren vertaler.

Apostille

Het komt regelmatig voor dat een beëdigde vertaling alleen niet voldoende is. In dat geval eist een betrokken instantie een bewijs, dat de vertaling is verzorgd door een vertaler, die staat ingeschreven bij de rechtbank. De verklaring en een stempel van de rechtbank, dat dit ook daadwerkelijk het geval is, wordt een apostille genoemd. De kosten van een apostille bedragen € 25,00. Afhalen van een apostille is mogelijk bij elke arrondissementsrechtbank in Nederland. Iedereen, die de beëdigde vertaling kan overleggen, kan een apostille afhalen.

Arabisch

Arabisch is een Semitische taal, die door ongeveer 280 miljoen mensen in verschillende landen wordt gesproken. Het is de taal van de Koran, het Heilige Boek van de islam. Het wordt daarom gezien als de moedertaal van de islamitische wereld. Vertalen Nederlands Arabisch of Arabisch Nederlands is niet eenvoudig. Het Arabische alfabet omvat 28 letters. Arabisch wordt van rechts naar links geschreven. De volgorde van cijfers in getallen is dezelfde als in het Nederlands.

De kwantitatieve, politieke, culturele en religieuze betekenis van de taal werd in 1973 officieel erkend door de Verenigde Naties. Het Arabisch werd toen de zesde taal van de VN naast het Chinees Mandarijn, Engels, Russisch, Frans en Spaans.

Door de stroom asielzoekers uit o.a. Syrië en Afrikaanse landen komen vertalingen van en naar het Arabisch steeds vaker voor. Niet voor niets heeft de Nederlandse regering besloten om de Grondwet naar het Arabisch te laten vertalen. Veel asielzoekers zullen in Nederland een permanente status krijgen. Daardoor zullen veel documenten, zoals arbeidscontracten, huurovereenkomsten, geboorte- en huwelijksakten, enzovoort vertaald moeten worden. Van het Arabisch naar het Nederlands of van het Nederlands naar Arabisch.

Beëdigd vertaler

Een beëdigd vertaler is een vertaler, die in een bepaalde talencombinatie voldoet aan alle gestelde eisen. Als een vertaler dit met gunstig gevolg heeft aangetoond kan hij of zij worden beëdigd door de rechtbank.

Zij mogen daarmee vertalingen verzorgen voor officiële instanties, waarvoor een “normale” vertaling niet voldoende is. Voorbeelden daarvan zijn geboorteakte, diploma, rijbewijs, bewijs van Nederlanderschap, Verklaring omtrent Gedrag, huwelijksakte, hypotheekakte, scheidingsakte, testament, enzovoort.

Bij een beëdigde vertaling worden de brontekst, de vertaling en de verklaring met stempel van de beëdigde vertaler onlosmakelijk aan elkaar gehecht en per post verzonden aan de opdrachtgever.

Beëdiging

Hoe goed een vertaling ook is verzorgd, in veel gevallen is een “normale” vertaling niet voldoende. Dit is meestal het geval als u een vertaling moet verstrekken aan een officiële instantie. Zij eisen dan de zekerheid, dat een vertaler voldoet aan alle gestelde eisen.

Deze vertalers mogen beëdigd vertalen, omdat zij door een rechtbank zijn beëdigd voor een bepaalde talencombinatie. Zij hebben een vertaalopleiding gevolgd, die minstens het bachelorniveau heeft. Soms is bij een beëdigde vertaling ook een apostille vereist.

Blog

Een blog is een overzicht van (nieuws-)berichten op een website. Een blog wordt vooral gebruikt om actuele informatie te verstrekken, zonder daarvoor telkens pagina’s te moeten aanpassen. Berichten kunnen op regelmatige of onregelmatige wijze worden bijgehouden. Dit kan variëren van meerdere malen per dag tot maar enkele keren per jaar. Een blog is een goede manier om op een frequente manier bezoekers naar een website te trekken. In 2006 begon Twitter met “mini-bloggen”.

Briefing vertaling

Voor een goede vertaling is het van belang om het vertaalbureau zoveel mogelijk informatie te verstrekken, die voor het vertalen van belang is. Dit kunnen bijvoorbeeld termen zijn, die maar op één bepaalde manier vertaald mogen worden. Verder kunt u ook aangeven of u een bepaalde schrijfstijl wenst. Ook is het van belang om aan te geven om welke producten het gaat, hoe ze eruit zien en waar ze voor gebruikt worden.
Het is ook belangrijk om te weten om welke doelgroep het gaat. Meer over dit onderwerp kunt u lezen op deze pagina.

Brontekst

De brontekst in een document is de tekst in de oorspronkelijke taal. Dus als u een document wilt laten vertalen van het Nederlands naar het Engels is het Nederlands de brontekst en het Engels de doeltekst.

Chinees

Als wordt gesproken over de Chinese taal, wordt vrijwel altijd het standaard Mandarijn bedoeld. Dit is de officiële taal van de Volksrepubliek China. Het is ook meest gesproken taal ter wereld. China kent ook veel andere talen (dialecten). Voor buitenlanders is Chinees een erg moeilijke taal om te leren.

Bij een beëdigde vertaling wordt het brondocument, tezamen met de vertaling en de verklaring en stempel van de vertaler aan elkaar gehecht. In vrijwel alle gevallen wordt een kopie van het brondocument geaccepteerd. Dit is echter niet het geval bij het Chinese consulaat. Zij nemen uitsluitend genoegen met het originele brondocument.

Deens

De Deense taal behoort de Noord-Germaanse talen. Deens is de enige officiële taal in Denemarken en wordt gesproken door ongeveer 5,5 miljoen mensen. Deens wordt door kleine groepen ook gesproken op Groenland en de Faeröer eilanden en ook door een minderheid in het Duitse Sleeswijk-Holstein. Het Deens maakt gebruik van het Latijnse alfabet. Opvallend daarbij is, dat de letters Q, X, W en Z in het Deens nauwelijks worden gebruikt.

Het Koninkrijk Denemarken is iets groter dan Nederland, maar telt nog geen 6 miljoen inwoners. Denemarken is o.a. lid van de Verenigde Naties, de NAVO en de Europese Unie, maar neemt niet deel aan de eurozone. De Denen houden vast aan hun eigen Deense kroon.

Doeltekst

Bij een vertaling is er sprake van een brontekst en een doeltekst. De brontekst is de tekst in het document dat vertaald moet worden. De doeltekst is de tekst van de vertaling. Bij een vertaling Engels Frans is het Engels dus de brontekst en Frans de doeltekst.

Dubbele content

Er wordt gesproken van dubbele content als delen van de inhoud van een website meerdere keren voorkomen. Ze kunnen ofwel gekopieerd zijn van andere pagina’s van dezelfde website of zijn gekopieerd van een andere website (plagiaat). Zoekmachines, zoals Google kennen een lagere ranking toe aan pagina’s met dubbele content.
Als dezelfde website is vertaald in meerdere talen geldt dit niet, omdat de vertaling in dat geval is bestemd voor een ander publiek.

Duits

De Duitse taal behoort tot de Germaanse talen. Het is de officiële taal van Duitsland, Oostenrijk en Liechtenstein en een van de officiële talen van Zwitserland, Luxemburg en België. Daarnaast wordt het regionaal ook gesproken in Denemarken en Italië.

Ook in delen van Namibië (een vroegere Duitse kolonie), Frankrijk en enkele landen in Oost-Europa wordt Duits gesproken, maar in die landen is de taal niet officieel erkend. Duits is wel de meest gesproken taal in Europa.

Engels

De Engelse taal behoort tot de West-Germaanse talen en is wereldwijd de meest gebruikte taal in de internationale handel en diplomatie. Desondanks is Engels niet de meest gesproken taal ter wereld. Het Engels moet genoegen nemen met een 3e plaats, achter het Chinees en het Spaans. Engels wordt gesproken door 372 miljoen mensen.

In de informatica, technologie en geneeskunde wordt Engels het meest gebruikt. Om in die sectoren werkzaam te kunnen zijn, is een goede kennis van de Engelse taal noodzakelijk.

Wie zaken doet in het Engels wil in zijn of haar communicatie goed voor de dag komen. Of het nu gaat om betrekkingen met het Verenigd Koninkrijk of de Verenigde Staten, Australië of Canada, Belize of Nigeria. Taal- en spelfouten komen onprofessioneel over, maar zijn makkelijk gemaakt.

Bent u op de hoogte van de verschillen in spelling, grammatica en woordgebruik tussen Brits en Amerikaans Engels? Is het holiday of vacation, bill of check, labour of labor, meter of metre, licence of license, shan’t of won’t?

Frans

De Franse taal behoort tot de Romaanse talen. Frans wordt wereldwijd in tientallen landen gesproken. Desondanks komt het Frans niet voor in de top 10 van meest gesproken talen ter wereld. Het wordt gesproken door zo’n 78 miljoen mensen, waarvan het merendeel in Frankrijk woont. Frans is één van de officiële talen van de Verenigde Naties.

De Frans regering zou het liefst zien, dat het Frans een meer dominantere rol zou spelen in de internationale handel en diplomatie. Het ziet er echter niet naar uit, dat dit snel zal gebeuren. De meeste buitenlanders vinden Frans een moeilijke taal. Uit onderzoek is gebleken, dat het aantal Nederlanders, dat Franse taal machtig is, jaarlijks verder daalt.

De ongeveer 67 miljoen Fransen wonen op een grondgebied, dat bijna 15 keer zo groot is als Nederland. De Nederlandse export is echter meer dan 2 keer zo groot dan de import. In Frankrijk heeft vrijwel elk huishouden een breedband internetaansluiting. Frankrijk staat wereldwijd op de 5e plaats met online aankopen.

Griffie

Als u voor een beëdigde vertaling een apostille nodig heeft, kunt u die afhalen bij de Griffie van een Arrondissementsrechtbank in uw regio.

Degene, die de apostille afhaalt dient de beëdigde vertaling bij zich te hebben. De kosten van een apostille bedragen € 22,00. Bij de nevenvestigingen van de Arrondissementsrechtbanken worden geen apostilles afgegeven.

Een apostille kan worden afgegeven als het land waarvoor het is bestemd, is aangesloten bij het apostilleverdrag. Heel veel landen zijn hierbij aangesloten.

ISO-certificering

Voor de vertaalbranche is een speciale ISO-certificering in het leven geroepen. ISO 17100:2015 is een internationale norm voor het kwaliteitsmanagementsysteem van bedrijven die vertaaldiensten leveren. In deze norm wordt aangegeven aan welke specifieke eisen aanbieders van vertaaldiensten moeten voldoen. Het behalen van dit certificaat toont aan dat het vertaalproces op de juiste manier wordt uitgevoerd en dat de kwaliteit van de dienst wordt gewaarborgd.

Het certificaat wordt verleend voor een periode van 3 jaar. In die periode vindt jaarlijks ook nog een tussentijdse audit plaats om te controleren of het vertaalbureau nog steeds voldoet aan de eisen voor de inzet van mensen en middelen, kwaliteitszorg, managementsysteem, contractueel kader, projectmanagement en dienstverlening.

Italiaans

De Italiaanse taal behoort tot de Romaanse taalgroep. Wereldwijd zijn er zo’n 68 miljoen mensen, die Italiaans spreken. Het Italiaans kent nogal wat dialecten. Sommige daarvan wijken behoorlijk af van het standaard Italiaans. Italiaans wordt gesproken in Italië, Vaticaanstad, San Marino, en enkele delen van Zwitserland. Daarnaast wordt het ook nog gesproken in kleine delen van buurlanden en enkele landen waar Italië een koloniaal verleden heeft.

Bij het zakendoen hechten Italianen erg aan persoonlijke relaties. Ze zijn vriendelijk en slim, maar ze gaan heftige discussies tijdens een bespreking niet uit de weg. In het handelsverkeer wordt ook nog wel Engels en Frans gesproken, maar bij schriftelijke correspondentie verwacht men documenten in het Italiaans.

Klantenbeoordeling

Beoordeling van producten of diensten speelt tegenwoordig een belangrijke rol in het succes van een bedrijf. Veel potentiële kopers laten hun koopbeslissing afhangen van de beoordeling van andere kopers.

Klantenbeoordelingen hebben in principe alleen zin, als ze worden uitgebracht op een onafhankelijke beoordelingswebsite, zoals Trustpilot. Beoordelingen, die rechtstreeks op de website van het betrokken bedrijf worden uitgebracht hebben niet veel waarde, omdat de webmaster slechte beoordelingen kan verwijderen. Op een onafhankelijke website kan dit niet en bovendien wordt daar voorkomen dat er beoordelingen worden geplaatst door bedrijven zelf.

Kwaliteitsgarantie

Bij het verlenen van een kwaliteitsgarantie op een vertaling krijgt de opdrachtgever de garantie, dat het aangeleverde document op de juiste wijze wordt vertaald. Bij ISO-gecertificeerde vertaalbureaus worden vertalingen verzorgd door professionele en ervaren vertalers.

Deze vertalers hebben een jarenlange, gedegen opleiding of minimaal 5 jaar ervaring in de vertaalbranche. Mocht er, om welke reden dan ook, toch iets mis zijn gegaan, dan zal het vertaalbureau ervoor zorgen, dat dit wordt gecorrigeerd.

Levertijd

De levertijd van een vertaling wordt bepaald door het aantal woorden in een document. Een vertaler kan gemiddeld zo’n 2.000 woorden per dag vertalen. Als een vertaler direct met een opdracht kan beginnen, betekent dit dus, dat er voor het vertalen van een document van 8.000 woorden 4 werkdagen nodig zijn.

In de praktijk zal de levertijd nog wat langer zijn als de vertaler eerst een bestaande opdracht moet afronden. De levertijd is daarnaast ook nog afhankelijk van de talencombinatie. Simpelweg omdat er voor bijvoorbeeld de combinatie Nederlands Engels veel meer vertalers beschikbaar zijn, dan voor een vertaling Nederlands Japans.

Lokalisatie

Lokalisatie is het rekening houden met de cultuur en de gebruiken in het land van de doeltaal bij het vertalen van een document. Teksten kunnen niet één-op-één worden vertaald naar een andere taal, zonder hiermee rekening te houden. Iets, dat in Nederland als heel normaal wordt ervaren, kan in een ander land een hele andere betekenis hebben. Dit geldt ook voor het gebruik van o.a. kleuren en symbolen.

Door het inzetten van een native speaker (moedertaalspreker) wordt ervoor gezorgd, dat het document wordt vertaald door iemand, die daarvan uitstekend op de hoogte is. Dit is ook één van de grote voordelen van het inzetten van een vertaalbureau in plaats van een online vertaalmachine. Een vertaalmachine of vertaalsoftware kan daar namelijk geen rekening mee houden. Kijk op deze pagina voor meer informatie.

Moedertaal

Met moedertaal wordt de taal bedoeld, die iemand vanaf de geboorte heeft meegekregen en die ook is opgegroeid en woonachtig is in het land van die taal. Een moedertaalspreker (native speaker) is daardoor ook als geen ander op de hoogte van de cultuur en de gebruiken in het betreffende land.

Native speaker

Een native speaker is een moedertaalspreker. Met andere woorden: het is iemand die de betreffende taal vanaf de geboorte heeft meegekregen en die woonachtig is in het land van de doeltekst. Een vertaler die moedertaalspreker is, is daardoor ook uitstekend op de hoogte van de cultuur, de gebruiken en de sociale aspecten in het betreffende land.

Noors

De Noorse taal is een Noord-Germaanse taal, die nauw verwant is met het Deens en Zweeds. Onderling zijn deze talen redelijk verstaanbaar. In Noorwegen is het algemeen aanvaard om een dialect te spreken. De twee officiële schrijftalen zijn het Bokmål en Nynorsk.

Noren zijn over het algemeen vriendelijke en beschaafde mensen. Bij de voornaam noemen van iemand die men niet goed kent, is echter niet gewenst. Noorse zakenmensen spreken over het algemeen ook goed Engels en ze zijn zeer stipt als het aankomt op het nakomen van afspraken. Omdat Noren zo’n beetje dezelfde mentaliteit hebben als Nederlanders, zijn Nederlandse producten zeer welkom in Noorwegen.

Offerte

Bij het verstrekken van een offerte voor een vertaling worden de kosten berekend op basis van een prijs per woord. Deze woordprijs is weer afhankelijk van de gewenste taal en de beschikbaarheid van vertalers.

Voor de West-Europese talen gelden meestal dezelfde tarieven. Voor o.a. Aziatische talen, Arabisch, Grieks, Hebreeuws en Scandinavische talen gelden hogere tarieven. Dit heeft ook te maken met de moeilijkheidsgraad van de betreffende taal. Het offertebedrag zal dus bestaan uit: aantal woorden x woordprijs + BTW. Vaak worden lagere woordprijzen gehanteerd bij een groter woordenaantal.

Officiële documenten

Met officiële documenten worden de documenten bedoeld, die bestemd zijn voor instanties, zoals een ambassade, consulaat, IND, gemeente, enzovoort.

Tot de officiële documenten behoren o.a. geboorteakte, diploma, rijbewijs, paspoort/ID-kaart, huwelijksakte, scheidingsakte, testament, enzovoort. In vrijwel alle gevallen moeten deze documenten beëdigd worden vertaald.

Online vertaling

Van een online vertaling is sprake als hiervoor een vertaalmachine (zoals Google Translate of Microsoft Translator) wordt ingezet. Ook kunnen hiervoor vertaalplugins worden gebruikt. WordPress, het content managementsysteem voor het bouwen van websites, kent bijvoorbeeld plugins, die teksten rechtstreeks kunnen vertalen. Het gevaar op fouten bij het gebruik van vertaalmachines of plugins is echter enorm.

Een vertaalmachine of vertaalplugin heeft geen overzicht op de complete tekst en kan de context van een tekst niet beoordelen. Ze kunnen handig zijn tijdens de vakantie of voor een interne memo, maar voor het gebruik voor een website, brochure, overeenkomst. enzovoort is dit zeker niet aan te bevelen. Het kan de doodsteek van uw buitenlandse avontuur zijn.

PDF-documenten

In tegenstelling tot Word-documenten is het aantal woorden in een pdf-document niet zomaar even af te lezen. Vertaalbureaus hebben hiervoor speciale software beschikbaar, die de pdf-documenten omzetten naar Word, waarna het aantal woorden wel is te zien.

Hetzelfde geldt voor afbeeldingsbestanden, zoals img of jpeg. Ook hier kan het aantal woorden met speciale software worden geteld.

Pools

De Poolse taal behoort met zo’n 40 miljoen sprekers tot de West-Slavische talen. De meeste van hen wonen uiteraard in Polen zelf. Maar Pools wordt ook gesproken in Litouwen, Oekraïne, de Verenigde Staten en Wit-Rusland.

Sinds de toetreding tot de Europese Unie in 2004 weten Nederlandse bedrijven Polen goed te vinden. In top 10 van import in Polen, staat Nederland na Duitsland en Rusland op de derde plaats. Veel Polen zijn in het verleden voor werk naar West-Europa getrokken. De meeste van hen gingen naar Duitsland, Nederland en Engeland. Een deel daarvan heeft zich definitief gevestigd in deze landen.

Portugees

Wereldwijd zijn er zo’n 180 miljoen mensen, die Portugees spreken. Het grootste deel daarvan woont in Brazilië waar Braziliaans Portugees wordt gesproken. Het Braziliaans Portugees wijkt behoorlijk af van het standaard Portugees. Zo zeer zelfs, dat mensen in Brazilië het standaard Portugees vaak niet kunnen verstaan.

Als u handel wilt drijven in Portugal is het aan te bevelen om u van tevoren goed te verdiepen in de politieke voorkeur van uw mogelijke partner. Portugezen zijn namelijk erg politiek gericht. Zakendoen in Portugal werkt het beste als u een beroep kunt doen op informele netwerken.

Privacy

Privacy is in de huidige tijd een hot item en zeker in de vertaalbranche is het erg belangrijk om daar goed mee om te gaan. Tenslotte worden dagelijks vertrouwelijke documenten met allerlei persoonlijke gegevens overgedragen.

In de privacyverklaring kunt u opzoeken hoe met uw gegevens wordt omgegaan en op welke manier dit worden bewaard. Eén ding is zeker: voor een vertaalbureau is elk document vertrouwelijk (ook als u dat niet aangeeft) en wordt er ook als zodanig mee omgegaan. In de meeste gevallen kunt u ook uw eigen geheimhoudingsverklaring laten ondertekenen.

Proeflezen

Bij het proeflezen van een vertaling wordt de tekst nagelezen om eventuele typefouten of spellingfouten te verwijderen. Vaak gebeurt dit door de vertaler, die ook zelf de vertaling heeft verzorgd.

Revisie

Bij revisie wordt de vertaling van de eerste vertaler volledig gecontroleerd en zo nodig aangepast door een tweede vertaler. De kosten hiervan worden doorberekend aan de opdrachtgever en staan vermeld in de offerte. Meestal is de woordprijs voor het reviseren ongeveer de helft van de woordprijs voor het vertalen. Bij een revisie zal de levertijd langer zijn.

SEO

SEO, oftewel Search Engine Optimization (zoekmachineoptimalisatie) is het optimaliseren van de tekst op de website voor de zoekmachines. Er zijn allerlei criteria waar een website aan moet voldoen om zo hoog mogelijk in de zoekmachines te komen. En zelfs al is uw website voor 100% geoptimaliseerd, dan nog is dit geen zekerheid dat u op de eerste pagina van Google verschijnt.

De wegen van Google zijn ondoorgrondelijk en de toegepaste algoritmen wijzigen vrijwel elk jaargetijde. Desondanks is het zinvol om uw website zo goed mogelijk te (laten) optimaliseren. Vaak is dit echter zodanig gespecialiseerd, dat u dit al niet meer zelf kunt en dus moet uitbesteden.

Bij meertalige websites moet de optimalisatie ook in meerdere talen plaatsvinden. Het is meer dan alleen maar materiaal gelijktrekken. Het is dat materiaal aanpassen voor elke taal en ook het gebied dat u wilt veroveren. Het kan al gecompliceerd worden, als in een land of een deel daarvan meerdere talen worden gesproken (zoals bijvoorbeeld België of Zwitserland).

Spaans

Het Spaans behoort tot de Romaanse talen en is na het Chinees Mandarijn de meest gesproken taal ter wereld. Overigens wel op gepaste afstand, want er zijn ongeveer 1,3 miljard mensen op deze wereld, die Chinees spreken en ongeveer 4,4 miljoen mensen, die Spaans spreken. De meeste moedertaalsprekers van het Spaans zijn te vinden in Latijns-Amerika.

In Spanje bestaan verschillende dialecten, zoals Galicisch en Catalaans, die ook regelmatige zorgen voor regionale onrust. Met name in Catalonië is er een sterke drang naar afscheiding van Spanje.

Als u uw producten of diensten wilt aanbieden in Spanje, zorg er dan voor dat al uw correspondentie, brochures, folders, verpakkingen, website, enzovoort zijn vertaald in het Spaans. Doet u dit niet, dan staat u al direct op een onoverbrugbare achterstand.

Talen Top 10

De 10 meest gesproken talen ter wereld zijn:

 1. Chinees (Mandarijn) (1311 miljoen)
 2. Spaans (460 miljoen)
 3. Engels (379 miljoen)
 4. Hindoestani (341 miljoen)
 5. Arabisch (319 miljoen)
 6. Bengali (228 miljoen)
 7. Portugees (221 miljoen)
 8. Russisch (154 miljoen)
 9. Japans (128 miljoen)
 10. Punjabi (119 miljoen)

.

Specialisatie

We spreken van specialisatie als een vertaler zich heeft gespecialiseerd in een bepaald vakgebied. Zo zijn er juridische vertalers, medische vertalers, technische vertalers, enzovoort. In veel gevallen is specialisatie een must om een goede vertaling te kunnen afleveren. Het is voor een vertaler namelijk vrijwel onmogelijk om van elk vakgebied volledig op de hoogte te zijn.

Vertaalmachine

We maken allemaal wel eens gebruik van die handige vertaalmachines op internet. Bijvoorbeeld om zomaar even een woordje op te zoeken, tijdens een vakantie in het buitenland of om meer duidelijkheid te krijgen over een handleiding van een apparaat.

Maar welke vertaalmachine is nu eigenlijk de beste en is de beste ook goed genoeg om uw vertalingen daar volledig aan toe te vertrouwen? De meest bekende zijn Google Translate, Bing Translator en het Duitse Deepl.

Van deze vertaalmachines is Google Translate ongetwijfeld de bekendste en meest gebruikte. Maar Microsoft probeert met Bing Translator een deel van de markt af te snoepen van Google. De minst bekende is Deepl, maar de Duitse ontwikkelaars daarvan claimen wel, dat ze absoluut niet onder doen voor de anderen en zelfs beter zijn.

Van de drie bovenvermelde vertaalmachines presteert Google Translate het beste. Maar ze zijn geen van allen goed genoeg om vertalingen van serieuze of bedrijfsmatige documenten aan toe te vertrouwen.

Vertaalgeheugen

Een vertaalgeheugen is een softwarematige toepassing waarmee herhalingen in een tekst kunnen worden geanalyseerd en bewaard.  Voor een opdrachtgever heeft dit als groot voordeel, dat deze herhalingen tegen een lager tarief worden gefactureerd en de levertijd korter zal zijn.

Vertaaltechnieken

De meeste vertalers gebruiken dagelijks vertaaltechnieken zonder daarbij na te denken. Het is een beetje hetzelfde als de spellingcontrole in Word gebruiken. Dat is één keer ingesteld en blijft dan gewoon zijn werk doen. Vertaaltechnieken kunnen worden verdeeld in twee hoofdgroepen: directe en indirecte technieken. De keuze van technieken hangt sterk af van de talencombinatie. Sommige talencombinaties lenen zich meer voor directe vertaling en andere combinaties lenen zich meer voor indirecte technieken.

Vertalers concentreren zich op een bepaalde talencombinatie. Sommige vertalers beheersen ook meerdere combinaties, bijvoorbeeld Nederlands Engels en Nederlands Frans. Ongeacht de gekozen talencombinatie, is het waarschijnlijk dat een succesvolle vertaler een goed begrip heeft van beide culturen waarin de talen, waarmee hij of zij werkt, zijn ingebed. De vertaaltechnieken hebben betrekking op de cultuur en de geschiedenis van de evolutie van een taal.

Een directe vertaling kan worden gebruikt wanneer talen dezelfde syntaxis of grammatica gebruiken. In de vertaling wordt dan woord voor woord vervangen. Dit is het systeem dat de meeste gratis vertaaltools (zoals Google Translate en Microsoft Translator) op internet gebruiken.

Indirecte vertaling komt waarschijnlijk vaker voor dan directe vertaling en is de reden waarom geautomatiseerde vertaalsoftware, die meestal directe vertaaltechnieken gebruikt, vastloopt en aanleiding geeft tot onhandige vertalingen. De professionele vertaler gebruikt automatisch een  indirecte vertaaltechniek, die afhankelijk is van de talencombinatie en hoe vergelijkbaar hun syntaxis is.

Vertalen

Vertalen is het omzetten van de tekst in een document van de ene taal (brontekst) naar een andere taal (doeltekst). Vertalen is zo gewoon geworden in het dagelijks leven, dat het al vrijwel niet meer opvalt. Een ondertiteling van een film, een tekst op een verpakking, de navigatie in uw auto, een medische bijsluiter, enzovoort.

Vertalingen zijn onmisbaar is ons leven, we hebben er vrijwel constant mee te maken.

Vertaler

Een vertaler is iemand, die een taalstudie achter de rug heeft of zich op een andere wijze heeft gespecialiseerd in een bepaalde taal. De meeste vertalers werken in één bepaalde talencombinatie (bijvoorbeeld Nederlands Engels en één of enkele vakgebieden). Er zijn echter ook vertalers, die meerdere talen beheersen.

Vertalers, die werken voor een ISO-gecertificeerd vertaalbureau dienen een gedegen vertaalopleiding of minimaal 5 jaar vertaalervaring te hebben.

Videoclip

Bij het vertalen van een gesproken of geschreven tekst in een videoclip is het belangrijk om deze tekst beschikbaar te hebben in een Word- of tekstdocument. Als de tekst rechtstreeks vanuit de videoclip moet worden vertaald kost dit namelijk meer tijd (en dus meer geld).

Een vertaalde tekst kan als ondertiteling op de video worden geplaatst of kan worden ingesproken door een voice-over acteur in de betreffende taal. Van groot belang is daarbij, dat de clip hiervoor voldoende ruimte biedt. Zuid-Europese talen hebben over het algemeen 20% meer woorden nodig dan een Nederlandse tekst. Het beste is dus om daar al bij het maken van de videoclip rekening mee te houden.

Website

Een websitevertaling is in deze tijd van internationalisering niet meer weg te denken. Als u een buitenlandse markt wilt veroveren, kunt u niet zonder een uitstekende vertaling. Het even door Google Translate of een WordPress vertaalplugin halen is dan ook absoluut niet de oplossing. Het argument, dat het snel gaat en niet veel kost, zal u later opbreken.

Een bezoeker van uw website, die een onverklaarbare tekst leest, zal afhaken. Er wordt al snel gedacht dat uw producten of diensten even slecht zullen zijn als de tekst op uw website. Wilt u een website in meerdere talen, doe het dan direct goed en laat het over aan professionals. En vergeet ook niet om uw blog direct te laten vertalen als er nieuwe berichten verschijnen.

Woorden tellen

Als u een Word-document wilt laten vertalen, kunt u heel gemakkelijk zien hoeveel woorden het document telt. Open een document en klik willekeurig op een tekst. Links onderin uw scherm staan het aantal pagina’s en het aantal woorden. Dit is in principe voldoende om een offerte op te vragen als het om een algemene tekst gaat.

Heeft u een meer specifieke tekst, dan is het verstandig om het document mee te zenden, zodat de inhoud kan worden beoordeeld op complexiteit en de juiste vertaler kan worden geselecteerd.

Woordprijs

De kosten van een vertaling worden bepaald door het aantal woorden en de woordprijs, die voor een bepaalde talencombinatie van toepassing is. Ook de moeilijkheidsgraad van een document kan van invloed zijn. Het is tijdrovender om een medisch document te vertalen dan een persbericht over de lancering van een nieuw product.

Vertalingen van het Nederlands naar bijvoorbeeld Duits en Engels zijn het voordeligste. Vertalingen naar moeilijke talen, zoals bijvoorbeeld Arabisch of Chinees, hebben een hogere woordprijs.

Wordpress

WordPress is het meest gebruikte content managementsysteem voor het bouwen van websites. In de loop der tijd zijn er door ontwikkelaars duizenden plugins gemaakt als uitbreiding op WordPress. Voor vrijwel elke toepassing is wel een plugin te vinden.

Als u een plugin wilt downloaden en installeren is het verstandig om ook even te kijken naar het aantal downloads. Er zijn plugins, die enkele tientallen keren zijn gedownload en waarvan het vrijwel zeker is, dat ze al na korte tijd geen updates meer zullen krijgen.

Voor WordPress zijn ook diverse vertaalplugins beschikbaar. Zo kunt u een Nederlands tekst simpel omzetten naar een taal van uw keuze. Met nadruk gebruiken we hier het woord “omzetten”, want van een serieuze vertaling kan geen sprake zijn. Het is verwoestend voor uw website om ze te gebruiken, zeker als u niet in staat bent om de vertaalde tekst goed te controleren.

Zweeds

De Zweedse taal behoort met ongeveer 9 miljoen sprekers tot de Noord-Germaanse talen. Het wordt het meest gesproken in Zweden zelf en daarnaast ook in een klein deel van Finland. Het Zweeds is nauw verwant met Deens en Noors.

Als u handel wilt drijven in Zweden, dan zullen uw potentiële partners van alles over u willen weten, maar niet veel over zichzelf loslaten. U kunt zich het beste goed op de hoogte stellen van de Zweedse cultuur en ervoor zorgen dat u veel weet over het land zelf. Jaarlijks gaat er voor ongeveer 9 miljard euro aan Nederlandse producten naar Zweden.

Bij Aabévé Vertaalbureau kunt u vertrouwen op:

 • Snelle reactie (binnen 30 min.)
 • Lage tarieven
 • Snelle levering
 • Ervaren vertalers
 • Ook beëdigde vertalingen
 • Bijna 40 jaren ervaring
 • Hoge klantenwaardering
 • ISO-gecertificeerd