Kritiek op Duitse vertaling Trump-boek
Grenzen vervagen, talen niet!

Kritiek op Duitse vertaling Trump-boek

De Duitse vertaling van een Trump-boek heeft tot veel kritiek geleid. Volgens de criticasters zouden veel van de uitspraken van Trump bewust niet zijn vertaald, om te voorkomen dat het op nazi-propaganda zou gaan lijken.

Veel kritiek op Duitse vertaling Trump-boek

Kritiek lang niet overal terecht

De Volkskrant kocht de Duitse vertaling van het boek en ontdekte dat de kritiek in veel gevallen onterecht is. Volgens de journalisten is het inderdaad vreemd om zinnen als ‘Niemand kann wie ich ein Mauer bauen’ of ‘Unser Land, unser Volk und unsere Gesetze müssen die höchste Priorität haben’ in het Duits te lezen.

Er is echter geen sprake van iets dat op nazi-propaganda lijkt. Bovendien zijn de meeste uitspraken van Trump gewoon netjes naar het Duits vertaald. Het is wat dat betreft niet helemaal duidelijk waar de kritiek op de Duitse vertaling van het boek precies vandaan komt.

Let’s make America great again

Het zou kunnen dat de criticasters zich storen aan het feit dat de slogan ‘Let’s make America great again’ gewoon in het Engels is overgenomen. Daarnaast zijn woorden zoals Obamacare, Iron Mike, Operation Wetback en The Apprentice niet vertaald. Dat zou het boek echter ook geen goed doen. Dit zijn namelijk termen waar we ook internationaal gebruik van maken en die eerder gelden als een soort ‘merk’.