Lastige vertaling Vwo-examen Grieks
Grenzen vervagen, talen niet!

Lastige vertaling Vwo-examen Grieks

Scholieren zitten weer midden in de examentijd, wat betekent dat ze aan de slag moeten met lastige toetsen voor vakken die ze daarmee hopen af te ronden. Onlangs vond onder andere het examen Grieks voor het vwo plaats, waarin onder andere sprake bleek van een lange vertaling. Scholieren reageerden wisselend op de vertaling in het examen.

De één was er blij mee en kwam er redelijk eenvoudig doorheen, terwijl het voor de ander lastig bleek om tot de juiste vertaalde woorden te komen. Over het algemeen gaven de studenten aan dat het examen door de vertaling in ieder geval behoorlijk lang was. Een aantal studenten had maar net voldoende tijd om het examen Grieks en de vertaling op tijd af te ronden.

Lastige vertaling Vwo-examen Grieks

Lange vertaling in het examen

Een vertaling is altijd lastig voor scholieren, zowel bij Grieks als bij andere talen. Dat heeft te maken met de verschillende disciplines die er bij een vertaling komen kijken. Als vertaalbureau zorgen we ervoor dat we de brontekst goed doorgronden en op basis daarvan kijken naar wat er vertaald dient te worden. We zorgen voor de vertaling van de brontaal naar de doeltaal en lezen die dan nog eens na.

Op die manier valt er na te gaan of de vertaling klopt met de oorspronkelijke tekst. Dat zijn tijdens een examen zoals bij Grieks een aantal verschillende handelingen, waardoor de scholieren daar relatief veel tijd mee kwijt zijn. Daar kwam volgens een aantal van hen nog bij dat er sprake was van een aantal lange bijzinnen.

Veel werk door lange bijzinnen

Tijdens het examen Grieks ging het om een vertaling van 18 zinnen. Dat was volgens een aantal scholieren een behoorlijk aantal, vooral omdat er sprake was voor lange bijzinnen. Die dienden op de juiste manier met elkaar verbonden te worden, zowel in de brontaal als de doeltaal. Dat betekent dat het voor de vertaling essentieel was om de boodschap van de tekst goed te doorgronden.

Wat dat betreft vertoont het examen sterke overeenkomsten met de manier waarop we bij ons vertaalbureau werken aan vertalingen vanuit en naar het Grieks, net als naar allerlei andere talen. We zijn bijvoorbeeld gespecialiseerd in het Engels, Duits, Frans en Spaans. Zowel vanuit het Nederlands als daar naartoe, waarbij we zoveel mogelijk gebruik maken van native speakers.

Controle van de vertaling

Zowel tijdens een examen en een vertaling als bij een vertaalbureau is het van groot belang om het vertaalde nog een keer extra te controleren. Het is alleen op die manier mogelijk om na te gaan of de doeltekst klopt met de brontekst, of daar de dezelfde boodschap uit spreekt. Onlangs werd bekend dat de app Boomerang er op smartphones voor gaat zorgen dat een gemaakte vertaling nog eens terug vertaald wordt naar de oorspronkelijke taal. Dat is de methode die we ook bij ons vertaalbureau gebruiken, alleen zijn het dan natuurlijk de professionele vertalers die daarvoor zorgen. Dat betekent dat we de boodschap en de tekst ook meteen op de juiste manier kunnen interpreteren.

Het resultaat is dan een goede vertaling vanuit de brontaal naar de doeltaal. Uiteraard wensen we de verschillende scholieren die nog examens moeten doen daarmee veel succes en moedigen we ze graag aan om als vertaler aan de slag te gaan. Door de verschillende disciplines en vaardigheden samen te laten komen ontstaat het mooiste beroep dat er is.