Limburg krijgt eigen toetsenbord en spellingchecker
Grenzen vervagen, talen niet!

Limburg krijgt eigen toetsenbord en spellingchecker

Limburg krijgt een eigen toetsenbord en een spellingchecker in de Office-programma’s van softwaregigant Microsoft. Dat heeft het bedrijf toegezegd, onder andere om het gemakkelijker te maken voor Limburgers om zich te uiten op de sociale media.

Het Limburgs staat er net als het Fries om bekend dat er veel trotse sprekers van zijn, die er graag aan vast willen blijven houden. Toch blijkt dat gevoel in Limburg niet zo sterk als in Friesland. Daarvoor waren fondsen beschikbaar toen de taal aan Google Translate werd toegevoegd. Voor het Limburgse toetsenbord en de spellingchecker is er gebruik gemaakt van een grote groep vrijwilligers.

Limburg krijgt eigen toetsenbord en spellingchecker

In navolging van Friesland

Friesland ging de Limburgers voor met hun toevoeging van de eigen taal aan Google Translate. Het was Anne Dykstra die destijds de kar trok, zoals Uur Michielsen-Tallmann dat nu doet voor Limburg. Hij kwam er al snel achter dat er helaas geen fondsen beschikbaar waren voor de toevoegingen voor zijn provincie.

Dat weerhield hem er echter niet van om toch met Microsoft in gesprek te gaan en zelf vrijwilligers te zoeken. Hij is daarin geslaagd, waardoor het project toch van de grond is gekomen en er een eigen toetsenbord en spellingchecker komen. Dat moet het volgens het bedrijf vooral gemakkelijker maken om berichten in het eigen dialect op de sociale media te plaatsen.

Vergadering met Google

Zo relatief gemakkelijk als het de Limburgers af lijkt te gaan verging het ook de Friezen toen ze contact opnamen met Google. Het was Anne Dykstra die besloot dat er een versie van het Fries moest komen voor Google Translate. Hij benaderde Google en gaf zoveel mogelijk vertaalde woorden en uitdrukkingen aan in het Engels. Daarmee wilde hij ervoor zorgen dat de zoekmachinegigant de taal op zou nemen in de vertaalsoftware.

Uiteraard gaat het vooral om de vertaling van woorden en korte zinnen. Of het ook vertalingen zoals die onlangs van SGP-kamerlid Van der Staaij kan maken valt wat dat betreft de bezien. Het neemt aan de andere kant niet weg dat Friesland het kan gebruiken om zichzelf op de kaart te zetten en ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk mensen hiermee in aanraking komen.

We vinden het als vertaalbureau daarom altijd goed om te zien dat taal in ontwikkeling is. Met name op het gebied van vertalen is er veel gaande. Dit heeft niet in de laatste plaats te maken met de internationalisering van de wereld, waarbij we met name via internet steeds meer met elkaar verbonden raken.

Limburgs op de sociale media

Voorlopig gaat het voor de Limburgers dus niet om een toevoeging aan Google Translate. In plaats daarvan heeft het bedrijf Microsoft benaderd voor een eigen toetsenbord en de spellingchecker. Die eerste moet het gemakkelijker maken om berichten te typen voor de verschillende sociale media. Dat kan door middel van een configuratie van het toetsenbord, afgestemd op de woorden in het Limburgs.

Ook de spellingchecker moet daaraan bijdragen, omdat de huidige check voor het Nederlands uiteraard niet om kan gaan met de specifieke woorden in het dialect.
Of Limburg uiteindelijk ook Google zal benaderen is op dit moment niet bekend. Gezien het feit dat er geen fondsen voor beschikbaar zijn zou dit veel inzet vergen van de vrijwilligers. De kans is groot dat het hier in eerste instantie daarom voorlopig even bij zal blijven.