024-82 00 778 info@aabeve.nl

Vrijwel iedereen kent wel iemand, die tijdens een vakantie in het buitenland in het ziekenhuis is beland. Zeker in deze maanden van het jaar is dat weer een hot item. Medische zorg in het buitenland kan aardig in de papieren lopen en daarom is het ook altijd nodig om een reisverzekering af te sluiten.

Medische zorg in het buitenland

Afhankelijk van de ernst van de behandeling, zal een buitenlands ziekenhuis vrijwel altijd een medisch rapport meegeven op het moment, dat u uit het ziekenhuis wordt ontslagen. Vaak moet u daar dan bij thuiskomst ook nog mee naar een Nederlands ziekenhuis. Een medische vertaling hiervan is dan vrijwel altijd noodzakelijk om het voor de Nederlandse artsen leesbaar te maken.

Bij Aabévé Vertaalbureau kunnen wij u uitstekend van dienst zijn met medische vertalingen in vele talencombinaties. Een medische vertaling moet met grote kennis van zaken worden verzorgd, want een kleine misser kan behoorlijke gevolgen hebben. De kosten van de vertaling kunt u vaak bij de ziektekostenverzekering of reisverzekering declareren.

Gezondheidszorg

De meeste Westerse landen hebben in de huidige tijd een gezondheidszorg, die een hoog niveau heeft, maar desondanks zijn er onderling wel veel verschillen.  Zo wordt in Finland de gezondheidszorg volledig door de staat gefinancierd. In Zwitserland moeten de inwoners zelf een verzekering afsluiten en ze krijgen dan een vergoeding van 80-90%  van de kosten uitbetaald.

Het debat rond welk dekkingssysteem optimaal is, wordt al jaren gevoerd in de politieke arena van veel landen. Maar omdat bijna elk land van zichzelf vindt, dat ze de beste oplossing hebben, blijven de onderlinge verschillen erg groot. Daardoor blijft er een grote verscheidenheid aan zorgsystemen bestaan. Overigens hoeven de verschillen in financiering natuurlijk niet te betekenen, dat dit beter of slechter voor de gezondheidszorg zou zijn.

En dan zijn er natuurlijk nog de landen, waar de financiering van de gezondheidszorg op een laag pitje staat. Zoals in de Verenigde Staten, waar je nog altijd over een flinke portemonnee moet beschikken om de benodigde zorg te krijgen. Het door president Obama zorgvuldig opgebouwde zorgstelsel, werd door de huidige president Trump weer direct afgeschaft. Zeker in deze tijd van corona-crisis wordt eens te meer duidelijk hoe schrijnend dit is. Tienduizenden Amerikanen kunnen nu niet de zorg krijgen, die ze absoluut nodig hebben.

medische zorg in het buitenland-foto

Wat is gezondheidszorg?

Gezondheidszorg kan worden omschreven als het behoud en de verbetering van de gezondheid door het voorkomen, diagnosticeren en behandelen van verwondingen, ziekten en andere fysieke of mentale beperkingen. Het omvat verschillende soorten medische aandacht (onder andere fysiotherapie, verpleging, psychologie) en de manier waarop het wordt aangeboden, verschilt per land en zelfs per ziekenhuis.

Er zijn verschillende economische en sociale elementen die een aanzienlijke impact hebben op een bepaald gezondheidszorgsysteem en dit komt grotendeels door de doelen die in het algemeen worden gesteld aan gezondheidsstelsels.

Landen met beste gezondheidszorgsystemen

Als u de vakantie nog voor de boeg heeft en wellicht al met klachten kampt, zult u al snel de voorkeur geven aan een vakantieland waar u zeker bent van goede zorg. Daarom hebben we onderstaand de top 10 weergegeven van landen die de beste gezondheidszorg hebben.

  1. Singapore
  2. Japan
  3. Zwitserland
  4. Zuid-Korea
  5. Noorwegen
  6. Hong Kong
  7. IJsland
  8. Denemarken
  9. Nederland
  10. Oostenrijk

Opvallend aan deze lijst: 4 Aziatische landen en 6 Europese landen in de top 10. Grote Europese landen als Duitsland, Engeland, Frankrijk, Italië en Spanje komen niet voor op deze lijst. Een vakantie naar de zon kan voor de kwetsbare groep dus al snel een probleem worden.

Vertaling

Heeft u een vertaling van een medisch rapport of ander document nodig bij thuiskomst of tijdens uw vakantie, neem dan contact met ons op. Wij helpen u graag! En uiteraard is het ook altijd zinvol om contact op te nemen met de verzekering om te vernemen of de kosten van de vertaling worden gedekt binnen uw polis.