Meldkamer Ambulancezorg overweegt tolk
Grenzen vervagen, talen niet!

Meldkamer Ambulancezorg overweegt tolk

De Meldkamer Ambulancezorg waarschuwt voor het feit dat er steeds meer buitenlandse slachtoffers bij komen. Daardoor krijgen zorgverleners te maken met nieuwe uitdagingen. In 2011 was er nog in 13,5% van de situaties sprake van toeristen. Inmiddels is dat al in 15% van de gevallen en het lijkt nog steeds te groeien.

Meldkamer Ambulancezorg overweegt tolk

Zware belasting door toeristen

De toeristen spreken over het algemeen geen Nederlands en ook lang niet altijd goed Engels. Volgens de Meldkamer Ambulancezorg is het van belang dat er een tolk bijkomt die de vertalingen kan verzorgen. De meldkamer wil binnen een halve minuut kunnen beschikken over een tolk.

Op die manier kan goed worden ingeschat wat er aan de hand is en welke inzet er benodigd is. Steeds vaker is het voor de centralisten een puzzel om verwondingen te onderkennen. Het valt dan niet mee om daar vervolgens de juiste hulp op af te sturen.

De tolk van een vertaalbureau

Een tolk kan in die situaties uitkomst bieden. Het is een specialist van een vertaalbureau, zoals we daar ook bij Aabévé mee werken. We zijn gespecialiseerd in tolken tussen bijna alle talen en kunnen vanuit het vertaalbureau uiteraard ook de geschreven teksten moeiteloos vertalen. Dat betekent dat we de taalbarrière doorbreken en net als voor de Meldkamer Ambulancezorg kunnen voorkomen dat er misverstanden ontstaan.

>