Microsoft Translator maakt vertaling afbeeldingen mogelijk
Grenzen vervagen, talen niet!

Microsoft Translator maakt vertaling afbeeldingen mogelijk

Microsoft Translator is al langere tijd een handige vertaal-app die in diverse situaties goed van pas kan komen. Microsoft Translator maakt vertaling van afbeeldingen mogelijk, maar een professionele (native) vertaler is het natuurlijk niet. Het is wel mogelijk om eenvoudige zinnen of woorden te vertalen. De app heeft bovendien een update gekregen, wat de toepassingen een stuk interessanter maakt.

Microsoft Translator maakt vertaling afbeeldingen mogelijkTekst in afbeeldingen vertalen

We komen bijvoorbeeld vaak afbeeldingen tegen waarvan we de tekst graag zouden laten vertalen. Het valt dan niet altijd mee om de tekst over te nemen en in sommige gevallen hebben we daar de tijd niet voor.

De Microsoft Translator-app kan sinds de update direct tekst uit afbeeldingen vertalen, waardoor dat geen probleem meer hoeft te vormen. Bovendien zijn er taalpakketten te downloaden om te kunnen vertalen zonder een actieve internetverbinding.

Microsoft Translator-app

De Microsoft Translator-app is daarmee een stuk interessanter geworden voor een ieder die onderweg graag een paar woorden of een korte zin wil vertalen. De app haalt het aan de andere kant natuurlijk niet bij de professionele vertalingen, die we als Aabévé Vertaalbureau kunnen aanbieden.

Het vertalen van een document, een speech of bijvoorbeeld een folder of brochure vraagt om heel andere vaardigheden. Het gaat dan immers niet zomaar om de letterlijke vertaling van wat er staat, de boodschap moet vertaald worden. De Microsoft Translator-app is wat dat betreft een handig hulpmiddel voor consumenten, maar vormt geen bedreiging voor de professionele vertalingen die wij aanbieden.

>