Nederlanders die Engels spreken
Grenzen vervagen, talen niet!

Nederlanders die Engels spreken

Nederlanders die Engels spreken kijken elkaar daar nogal eens vreemd op aan. Maar  volgens Alison Edwards uit Australië is dat helemaal niet nodig. Zij vindt dat we in Nederland goed Engels spreken. Ze promoveerde op het onderzoek ‘Nederlands Engels’ aan de universiteit van Cambridge.

Nederlanders die Engels sprekenSteenkolen vertaling van het Nederlands

Het steenkolen Engels wanneer we spreken van ‘I don’t want to lead you around the garden’ is volgens haar niet zomaar grappig. Het geeft goed aan hoe we in Nederland omgaan met het Engels. Net als Indiaas Engels, dat anders in elkaar zit dan Brits of Amerikaans Engels , zou het Nederlands Engels een tweede taal moeten gaan vormen.

Er is dan geen sprake van een daadwerkelijke vertaling. In plaats daarvan geven we onze eigen interpretatie aan de Engelse taal. Edwards krijgt onder andere steun van Marc van Oostendorp die in 2002 het boek ‘Steenkolenengels, een pleidooi voor normvervaging’ schreef. Ook hij is van mening dat het herkenbare Nederlandse accent juist van waarde kan zijn, ook al verliest het op die manier z’n wetenschappelijke functie.

Goede vertaling naar het Engels

Het lijkt voorlopig echter verstandig om de vertalingen van en naar het Engels voorlopig over te laten aan professionele vertalers. We werken bij Aabévé Vertaalbureau met native vertalers, die zorgen voor foutloze vertalingen. Zowel vanuit het Engels naar het Nederlands als andersom. Op die manier worden steenkolen uitspraken, waar bijvoorbeeld Louis van Gaal om bekend staat, voorkomen en gaat er niets van de boodschap verloren.

>