Nederlanders het best in Engels: goed voor vertalingen
Grenzen vervagen, talen niet!

Nederlanders het best in Engels: goed voor vertalingen

We zijn in Nederland behoorlijk goed in Engels. Goed in vertalingen, maar ook in het contact met bijvoorbeeld toeristen en op zakelijk niveau. Dat blijkt regelmatig uit verschillende onderzoeken. Zo ook uit de English Proficiency Index, die onlangs verscheen.
Het is een test van Education First, een internationale organisatie op het gebied van onderwijs. Het blijkt opnieuw dat we in Nederland een aardig woordje over de grens spreken. Vooral wanneer het gaat om het Engels, dat we gemakkelijk vertalen naar het Nederlands en andersom.

Nederlanders het best in Engels: goed voor vertalingen

Uitstekende score in de Standard English Test

Education First maakte gebruik van de Standard English Test. Dat is een test voor iedereen die Engels niet als moedertaal heeft, om na te gaan hoe goed mensen in diverse landen de Engelse taal spreken. Per land werden er meer dan 400 deelnemers getest, om daarmee tot een betrouwbare uitslag te kunnen komen. Er ontstond op die manier een ranglijst van 80 landen, waarbij Nederland helemaal bovenaan eindigde.

Dat betekent dat Nederland bijvoorbeeld boven Zweden en Denemarken staat. Andere landen die traditioneel hoog eindigen. In de top 10 staan verder Noorwegen, Singapore, Finland, Luxemburg, Zuid-Afrika, Duitsland en Oostenrijk. Aan de andere kant van het spectrum vinden we bijvoorbeeld Laos en Irak. Die landen scoren niet bepaald goed in het Engels, waardoor vertalingen in die landen over het algemeen ook wat lastiger zijn. In Nederland spreken we op een behoorlijk niveau Engels. Dat herkennen we als vertaalbureau natuurlijk ook, al werken wij specifiek met native-speakers die de taal daardoor perfect machtig zijn.

Testen kost meer tijd: vertalingen geven goed beeld

Tegenover het AD vertelt taalkundige Marc van Oostendorp over zijn ervaring met Nederlanders die Engels spreken of andersom voor vertalingen zorgen. “Laat ik vooropstellen dat je dit soort onderzoeken altijd met een korrel zout moet nemen. Wil je echt goed testen hoe goed iemand een taal beheerst, dan gaat daar heel veel tijd in zitten. Diegene moet een tekst kunnen lezen, kunnen schrijven en de taal kunnen spreken. Dat kost wel wat tijd.”

Ondanks die waarschuwing vooraf is hij wel blij met het feit dat we de Engelse taal in Nederland behoorlijk goed spreken. Hij geeft aan dat we in Nederland bijvoorbeeld een lange traditie van vreemde talen hebben. En dat onze scholing goed op orde is. We beginnen al vroeg op school met Engelse les, waardoor we in onze jonge jaren al woorden en zinnen uit het Engels leren. Dat betaalt zich op latere leeftijd dubbel en dwars terug, waardoor we ons ook over de grens goed verstaanbaar kunnen maken.

Lange traditie van vreemde talen in Nederland

Die lange traditie gaat volgens van Oostendorp terug tot in de 19e eeuw. Toen spraken we al met de Britten en kregen we daar in onze koloniën mee te maken. Die kennis van het Engels zijn we vervolgens alleen maar verder gaan uitbreiden, bijvoorbeeld door het op scholen al in de lagere klassen te onderwijzen.

Op die manier ontwikkelt de Nederlandse taal zich regelmatig met Engelse woorden en is het heel gebruikelijk om in het Engels te spreken of in ieder geval vertalingen te maken. Dat zorgt ervoor dat we gemakkelijker internationaal zaken kunnen doen en ons over heel de wereld goed verstaanbaar kunnen maken. Dat we nu bovenaan de lijst staan is een prettige motivatie, om er ook de komende jaren voor te zorgen, dat we blijven werken aan onze kennis en kunde op het gebied van Engels.