Nederlands onvoldoende serieus genomen door Nederlanders
Grenzen vervagen, talen niet!

Nederlands onvoldoende serieus genomen door Nederlanders

Een ingezonden brief in De Volkskrant geeft een bijdrage van Lotte Jensen aan dat Nederlands onvoldoende serieus wordt genomen door Nederlanders. Als Nederland als geheel, en in het bijzonder in het onderwijs. We zijn als vertaalbureau natuurlijk dagelijks bezig met het Nederlands en met andere talen. Maar, dat geldt helaas niet voor iedereen.

Met name in het (hoger) onderwijs gaat men steeds meer uit van het Engels. En dan niet altijd vanuit een vertaling van het Nederlands. Sommige Nederlandse stukken, zoals van Vondels Gijsbrecht van Aemstel, hebben geen plaats meer in het curriculum. En niet vanwege de inhoud, maar omdat er geen Engelse versie van beschikbaar is. Een vertaling zou dat mogelijk maken, maar tot die tijd laten we het Nederlands heel eenvoudig links liggen.

Nederlands onvoldoende serieus genomen door Nederlanders

Engels als wereld- en wetenschapstaal

Aan de andere kant is het Engels dat steeds vaker de voertaal vormt op universiteiten en hogescholen. Zij gebruiken het Engels als de taal van de wetenschap en de taal van de wereld. Er is op dat moment weinig tot geen plaats voor het Nederlands onder het mom van internationalisering en globalisering.

Buitenlandse studenten zijn het Nederlands niet machtig, waardoor wij besluiten om ons internationaal te presenteren en aan te passen.
Volgens de ingezonden brief in de krant is het belangrijk om wel degelijk vast te houden aan bepaalde Nederlandse stukken. En daarmee ook aan de Nederlandse taal, om die goed te blijven ontwikkelen. Het moet voorkomen dat de verdieping in het Nederlands verdwijnt, vooral bij studenten die zich niet specifiek verdiepen in onze eigen Nederlandse historie.

Nederlands over heel de wereld onderwezen en bestudeerd

Ook de Internationale Vereniging voor Neerlandistiek (IVN) sluit zich hierbij aan. Sterker nog, die stelt dat het Nederlands eigenlijk gewoon een wereldtaal is. Omdat de taal over heel de wereld gesproken en onderwezen wordt. Wereldwijd zouden er in ieder geval 13.000 studenten bezig zijn met onze taal. Die anders dan wij in Nederland juist heel trots zijn op de taal en die proberen in ere te houden. Er is geen sprake van een overstap naar het Engels onder deze groep. En als ze al Engels spreken is dat op basis van een vertaling vanuit het Nederlands, zodat de eigen taal ook aandacht kan blijven krijgen.

Het aantal studenten lijkt te klein om te kunnen spreken van een wereldtaal. Toch geeft het aan de andere kant wel aan dat er interesse voor is. Het Nederlands hoeft daarom geen taal te zijn die alleen nog thuis en in de kroeg of het café gesproken wordt. In plaats daarvan zou er zelfs in het onderwijs sprake kunnen zijn van een plaats voor onze eigen taal. Al was het maar door belangrijke documenten te vertalen.

Meer aandacht voor het Nederlands: met vertalingen

Het Nederlands is een rijke taal met een bijzondere historie. Die af en toe voor discussies zorgt als het gaat om de ontwikkeling. Het is iets dat we zouden moeten koesteren. Bijvoorbeeld door vanuit het Nederlands naar het Engels te vertalen en andersom. Waarbij zowel het Engels als het Nederlands voldoende aandacht kan krijgen. Of in ieder geval een vermelding krijgt.
Of het lukt om de veranderingen te stuiten valt te bezien, maar feit lijkt dat het goed is om kritisch te blijven letten op de ontwikkeling van het Nederlands. En bijvoorbeeld de, soms haast automatische, vertalingen naar het Engels.