Veel studenten School voor Administratie hebben moeite met Nederlands
Grenzen vervagen, talen niet!