Niet blindelings vertrouwen op spellingcontrole
Grenzen vervagen, talen niet!

Niet blindelings vertrouwen op spellingcontrole

Wie gebruikt het niet, de grammatica- en spellingcontrole in Word of Open Office Writer? Een heerlijk rood streepje onder een woord om aan te geven dat het fout is. Ook erg handig om heel snel een controle over een document uit te voeren.

Niet blindelings vertrouwen op spellingcontroleSamenstellingen

Maar, alleen vertrouwen op deze programma’s kan ook voor problemen zorgen, want vaak moet er toch een menselijk oog aan te pas komen voor een compleet overzicht.

Niet alleen de bekende “d”, “t” of “dt” leveren bij de spellingcontrole nog wel eens problemen op, maar Word en Open Office hebben ook vaak de neiging om Nederlandstalige samenstellingen los van elkaar te schrijven, zoals dat ook in het Engels gebruikelijk is. Niet blindelings vertrouwen op spellingcontrole dus.

Hulpmiddel

Gebruik de spellingcontrole daarom voor een globale controle van bijvoorbeeld typefouten, maar laat dit hulpmiddel niet de volledige regie overnemen. Lees altijd het bericht nog een keer volledig en goed over om na te gaan of er toch nog correcties nodig zijn.

 

>