Nijmeegse vertaling Nijntje
Grenzen vervagen, talen niet!

Nijmeegse vertaling Nijntje

Nijntje vormt een van de meest populaire en bekende kinderboekenkarakters. Het konijntje is over heel de wereld bekend en vertaald in tal van verschillende talen. Dat het tevens mogelijk blijkt Nijntje te vertalen naar een dialect werd aangetoond in Nijmegen. ‘Opao en opoe Pluus, ien ’t Nimweegs’ is het resultaat van een vertaling naar de lokale taal in Nijmegen.

nijmeegse vertaling nijntje

Nijmegenaar en een taalwetenschapper

Het boek dat vertaald werd naar het Nijmeegs zal op 4 september gepresenteerd worden in boekhandel Dekker v.d. Vegt, uiteraard in Nijmegen. Het boek is het resultaat van een samenwerking tussen Jan Roelofs uit Nijmegen en een taalwetenschapper.

Het gaat om Roeland van Hout die er een mooie uitdaging in zag om een unieke versie van het boek te creëren. Samen wisten ze de teksten van Nijntje te vertalen naar het Nijmeegs, waardoor er voor de inwoners en andere liefhebbers een speciale versie beschikbaar zal zijn.

Vertaalbureau voor alle talen

Als Aabévé Vertaalbureau houden we ons uiteraard niet specifiek bezig met vertalingen naar bijvoorbeeld het Nijmeegs of andere dialecten. In plaats daarvan richten we ons op Engels, Duits, Frans, Spaans en andere talen die we wereldwijd spreken. We vertalen van het Nederlands naar die talen en andersom.

Daarnaast zijn we actief als tolk en werken we dus dagelijks met zowel de gesproken als de geschreven taal. Uiteraard juichen we een vertaling naar het Nijmeegs van Nijntje echter wel toe, we kennen als geen ander de waarde van een naar de eigen (lokale) taal omgezette tekst.

>