Onderzoek naar zelfmoord
Grenzen vervagen, talen niet!

Onderzoek naar zelfmoord

De taal die we spreken zorgt voor een groot deel van onze onderlinge communicatie. Binnen tal van aspecten binnen het dagelijks leven is dat het geval. In meer uitzonderlijke situaties, zoals een politieonderzoek neemt het belang van goede taal alleen maar verder toe. Bij een onderzoek naar zelfmoord in Limburg wordt bijvoorbeeld een tolk ingezet. Dit was nodig om met de ouders van de overleden 15-jarige jongen te kunnen spreken.

onderzoek naar zelfmoord

Ouders spreken geen Nederlands

Zijn ouders spreken geen Nederlands, terwijl de onderzoekers toch een aantal vragen aan hen willen stellen. Dat betekent dat er een tolk nodig is, die kan zorgen voor de vertaling vanuit en naar het Nederlands.

Door middel van de tolk moet het mogelijk worden onderling te communiceren, zodat de politie een beter beeld kan krijgen van wat er is gebeurd. Het geeft goed aan hoe belangrijk het spreken van de taal is, om tot duidelijke uitkomsten te kunnen komen.

Vertaalbureau voor tolken en vertalers

We hebben als vertaalbureau regelmatig te maken met de inzet van tolken en zorgen er met onze vertalers voor dat we geschreven of gesproken tekst in allerlei talen kunnen omzetten. We werken vanuit het Nederlands naar alle Europese, Aziatische en meer exotische talen.

Maar we kunnen bijvoorbeeld ook goed uit de voeten in het Arabisch en in andere talen die hier minder vaak voorkomen. We leveren tolken en zorgen voor de vertalingen, zodat de communicatie onderling geen hinder hoeft op te lopen.