Petitie pleit voor meer Engels bij het vak Nederlands
Grenzen vervagen, talen niet!

Petitie pleit voor meer Engels bij het vak Nederlands

Petitie pleit voor meer Engels bij het vak NederlandsEen petitie op Paaszondag deed een opvallende oproep. We zouden bij het vak Nederlands meer gebruik moeten maken van het Engels. Om teksten die leerlingen lezen van vakinhoudelijk hoger niveau te laten zijn. Zodat zij beter begrijpend leren lezen, zonder dat dit hoe dan ook in de eigen Nederlandse taal noodzakelijk is.

Het vak ‘Nederlands’ gaat voor een deel om de Nederlandse taal. Daarnaast is er ook een algemeen deel, dat meer betrekking heeft op bijvoorbeeld het begrijpen van teksten door die te lezen.

Daarvoor zijn andere vaardigheden nodig dan kennis van Nederlandse woorden, de grammatica en de Nederlandse taal in het algemeen. Daarom pleit een actiegroep ervoor om meer Engels toe te laten tijdens de lessen.

Vakinhoudelijke informatie op hoger niveau

Op dit moment maken scholen gebruik van meer algemene Nederlandse teksten of vertalingen vanuit het Engels. Waar we als vertaalbureau natuurlijk graag aan mee zouden werken. Om de informatie uit de brontaal zo goed mogelijk te behouden en die om te zetten naar het Nederlands. Tegelijkertijd snappen we ook dat het vakinhoudelijke niveau nooit net zo hoog wordt als in de originele taal.

En dat is de reden dat er stemmen opgaan om meer Engels toe te laten. Op die manier wordt het mogelijk om op hoger niveau les te geven. Zodat leerlingen daar in het Engels goed mee uit de voeten kunnen, om een tekst te doorgronden. En begrijpend te leren lezen, waarmee ze vervolgens zowel in het Engels als het Nederlands beter uit de voeten zullen kunnen.

Vertalingen naar het Engels

Andersom worden er nu ook vertalingen gemaakt vanuit het Nederlands naar het Engels. De vertalingen in de beide richtingen zouden niet nodig moeten zijn, als de leerlingen gewoon in het Nederlands én in het Engels aan de slag kunnen. Afhankelijk van de taal waarin de tekst beschikbaar is, om daar goed mee te kunnen werken.

Dat lijkt op dit moment nog een brug te ver voor veel scholen, maar er is al langer discussie over de rol van het Engels. En er gaan steeds meer stemmen op om niet steeds vertalingen te maken. In plaats daarvan zou het moeten gaan om algemene taalvaardigheid, zowel in het Nederlands als in een andere taal. Het Nederlands leren we door met onze familie en sociale omgeving te spreken. Op school zou er meer aandacht kunnen zijn voor het Engels, om ook dat zo goed mogelijk onder de knie te krijgen.

Taalvaardigheid in het Nederlands en Engels

Dat het de algemene taalvaardigheid is die belangrijk is werd ook duidelijk tijdens het bezoek van Koningin Maxima aan de Stichting Het Begint met Taal. Die maakt zich al jaren hard voor het belang van taal, om daar in Nederland op een goede manier mee om te gaan. Door Nederlanders zelf, maar ook door anderen die het Nederlands niet als moedertaal hebben.

We vinden het als vertaalbureau vooral belangrijk dat er gesproken wordt over taal. Op die manier is het mogelijk om daar meerdere inzichten in te combineren. Om samen tot een goede oplossing te komen, waarmee we in Nederland vooruit kunnen. En als dat betekent dat we vanuit school al beter worden in zowel het Nederlands als het Engels kunnen we dat als vertaalbureau alleen maar toejuichen.

>