Prijzen voor Beste Vertaling van Nederland uitgereikt
Grenzen vervagen, talen niet!

Prijzen voor Beste Vertaling van Nederland uitgereikt

De prijzen voor de Beste Vertaling van Nederland zijn weer uitgereikt. Het ging inmiddels alweer om de 7e editie in de Eenhoorn Amersfoort. De drie beste zakelijke vertalingen werden daar bekendgemaakt. De derde prijs ging naar Branco van der Werf. De tweede prijs was voor Isabelle Bambust en de eerste prijs was voor vertaalster Esther Luijten-Kupers. De drie hebben daarmee een mooie prijs in de wacht weten te slepen, die in ieder geval aangeeft dat ze zakelijk uitstekend kunnen vertalen.

Prijzen voor Beste Vertaling van Nederland uitgereikt

Creativiteit viert hoogtij bij vertalers

De jury sprak onder andere over de hoge mate van creativiteit bij de verschillende vertalers. Dat is een kenmerk waar we ook binnen ons eigen vertaalbureau veel waarde aan hechten. Het is immers van belang dat de vertaling klopt met wat er staat. Dat neemt niet weg dat er ook veel creativiteit komt kijken bij een goede vertaling. Alleen op die manier is het mogelijk om de juiste interpretatie te kiezen en de tekst met de juiste nuances om te zetten naar de doeltaal.

Winnaars

De winnaars geven zelf inderdaad ook aan dat ze veel gebruik maken van hun creativiteit, om tot een goede vertaling te komen. Eén van de winnaars noemt zichzelf bijvoorbeeld een creatieveling die maar niet stil kan zitten. Het geeft goed aan dat het als vertaler van belang is om creatief met taal om te kunnen gaan. Het is van belang de oorspronkelijke tekst goed te begrijpen en die op een creatieve manier om te zetten naar de doeltaal.

De kwaliteit van een vertaling

De belangrijkste vraag aan de jury was dit jaar overigens hoe zij de kwaliteit van een vertaling bepalen. Het is een onderwerp van veel discussie, waardoor het lastig bleek om daar een concreet antwoord op te geven. De vertaling van de Pali-canon is per definitie bijvoorbeeld lastig te vergelijken met een veel strakkere vertaling van een officieel document dat op de juiste manier moet worden omgezet naar de gewenste doeltaal.

Nationaal Vertaalcongres 2017

De verschillende deelnemers aan het Nationaal Vertaalcongres 2017 kregen de kans om een vertaling in te zenden waarvan zij vinden dat die goed laat zien hoe de kwaliteit objectief te meten valt. Feit blijkt dat de vertaling uiteraard goed moet kloppen met de oorspronkelijke tekst. Ondertussen is het ook van belang dat de vertaling aansluit bij de manier waarop er in de doeltaal geschreven of gesproken wordt. Dat betekent dat er sprake dient te zijn van een aantal belangrijke nuances, die in de brontaal niet altijd op dezelfde manier bestaan.

Vrijheid in een vertaling

Er moet sprake zijn van enige mate van vrijheid in een vertaling, waarmee het mogelijk is om de tekst te interpreteren en in de gewenste doeltaal om te zetten. Het waren Harm Darmsma en Niek Miedema die de vertalingen die werden ingezonden door de deelnemers beoordeelden, om aan de hand daarvan vervolgens de winnaars te kiezen. Ze beoordeelden de vertalingen grotendeels zelf, maar maakten daarnaast ook gebruik van de verantwoordingen van bepaalde vertaalkeuzes.

In veel van de gevallen is het die argumentatie bij de vrijheid tot vertalen die leidt tot de beste resultaten.
We zijn als vertaalbureau in ieder geval blij met de aandacht voor het mooie vak van de vertaler. Het geeft goed aan hoe belangrijk een goede vertaling is en op welke manier die via een kwalitatieve omzetting kan bijdragen aan het vergroten van het bereik van belangrijke informatie.