Schending van auteursrechten
Grenzen vervagen, talen niet!

Schending van auteursrechten

Bij het schrijven van een artikel wordt tegenwoordig steeds vaker het internet geraadpleegd om achtergrondinformatie te zoeken. En zie daar het artikel, dat u zelf had willen schrijven, verschijnt in een perfecte vorm op uw scherm . Kunt u dit dan zomaar overnemen en uw naam en woonplaats eronder zetten? Nee dat kan niet, want er is altijd sprake van auteursrechten. Deze berusten bij de oorspronkelijke schrijver van het artikel. Schending van auteursrechten is een ernstige zaak en kan hele vervelende gevolgen hebben.

schending van auteursrechtenControle

Als u passages uit een reeds gepubliceerd artikel wilt gebruiken, maak er dan een eigen verhaal van, zonder inbreuk te maken op het auteursrecht. Twijfelt u of een artikel wel mag of kan worden geplaatst, dan kunt u dit checken op www.copyscrape.com.

Copyscrape struint het internet af om te kijken of een dergelijk artikel al voorkomt en er sprake is van schending van auteursrechten. Wilt u weten of uw eigen website wel in orde is, check dit dan op www.siteliner.com. Siteliner kijkt op uw eigen website of er sprake is van dubbele content, gebroken links, etc.

Buitenlandse teksten

Wat geldt voor schenden van auteursrechten bij het overnemen van Nederlandse teksten, geldt ook voor buitenlandse teksten. Een Duits of Frans artikel even één-op-één vertalen naar het Nederlands en dan publiceren, is dus niet toegestaan. Ook hier zult u met uw eigen creativiteit aan de slag moeten.

Beeldmateriaal

Wat voor teksten geldt, is ook van toepassing op beeldmateriaal. Even een fotootje op een website kopiëren en gebruiken voor uw eigen website of een folder, is niet toegestaan. Het kan u flinke problemen bezorgen. Stockfoto sites hebben maar 1 pixel nodig om te kunnen zien, dat de foto niet uw eigendom is en dat u deze niet mag gebruiken.

U kunt geconfronteerd worden met rekeningen, die in geen enkele verhouding staan tot de werkelijke kosten van de foto, maar de bedrijven staan in hun recht. Als u stockfoto’s wilt gebruiken, koop dan op een stockfoto website een tegoed voor een relatief gering bedrag. U mag de foto’s dan onbeperkt gebruiken. Wilt u niet betalen, zoek dan een website met rechtenvrije foto’s, zoals Pixabay of Startup Hacks.

>