Taal is onze identiteit
Grenzen vervagen, talen niet!

Taal is onze identiteit

Taal zorgt in belangrijke mate voor onderlinge communicatie, maar het is meer dan dat. Volgens een recente analyse zouden wetenschappers te weinig in het Engels publiceren en teveel in hun eigen taal. Dat blijkt echter belangrijk voor zowel de communicatie als voor onze complete identiteit.

taal is onze identiteit

Eén taal ter wereld

Geregeld gaan er stemmen op om wereldwijd een enkele taal te gaan spreken. Dit zou vertalingen onnodig maken, waardoor het veel gemakkelijker wordt om met elkaar te communiceren. Dit brengt echter verschillende problemen met zich mee.

Allereerst moet er een taal gekozen worden. Het zal waarschijnlijk een nieuwe taal moeten worden, die dan iedereen zal moeten leren. Vanaf dat moment zijn er vertalingen vanuit de nieuwe wereldtaal naar de eigen taal nodig mo die voldoende eigen te kunnen maken.

Vertaling naar de eigen taal

Bovendien bieden we als vertaalbureau de mogelijkheid om een tekst te vertalen naar de ‘eigen taal’ van iemand. Die taal maakt communiceren gemakkelijk en zorgt er voor dat we een identiteit hebben. We kunnen ons uiten in de eigen taal, zowel in Nederland als daar buiten. Op die manier ontstaat er een band en zien we onszelf als Nederlander.

Het is een van de redenen dat we ons veelal niet zien als Europeaan, terwijl de Amerikanen wel echt Amerikaans zijn, omdat ze Amerikaans spreken. Wat dat betreft zal het vertaalbureau niet zomaar verdwijnen, het draagt bij aan zowel communicatie als onze identiteit.