Taalgebruik Trump lastig te vertalen
Grenzen vervagen, talen niet!

Taalgebruik Trump lastig te vertalen

Donald Trump is de nieuwe president van Amerika en ging daarom alvast in gesprek met een paar Europese media uit Duitsland en Engeland. Zijn retoriek is vaak pittig, maar laat zich lastig vertalen. Dat komt niet in de laatste plaats door het feit dat hij weinig eenduidig is.

Taalgebruik Trump lastig te vertalen

Niet eenduidig in uitspraken

De uitspraken die hij doet zijn vaak pittig, bijvoorbeeld naar China over het feit dat ze van de Amerikaanse banen af moeten blijven. Aan de andere kant is hij juist heel aardig richting Poetin. Over Europa is hij de ene keer positiever dan de andere, waardoor het niet altijd goed duidelijk is in welke context hij zaken bedoelt en wat zijn dieper liggende bedoeling is. Dat maakt het als vertaalbureau lastig om de uitspraken die hij doet op de juiste manier naar het Nederlands te vertalen.

Vertaling naar Nederlandse waarden

Daarnaast is het op politiek gebied van belang om rekening te houden met de Nederlandse waarden. De politieke uitspraken, die hij doet komen hier veelal op een andere manier over. Zeker wanneer die letterlijk vertaald zouden worden. Dat heeft deels te maken met de manier waarop we hier gewend zijn om met elkaar om te gaan. De komende tijd zal uitwijzen of het beter lukt om Trump te doorgronden en of de vertalingen er beter van worden. Trump is in alle opzichten nu al een bijzondere president. Ook als het gaat om de vertaling van de uitspraken die hij doet.