Taalverbeteraars zijn minder leuke mensen
Grenzen vervagen, talen niet!

Taalverbeteraars zijn minder leuke mensen

Het zal je maar gezegd worden: “taalverbeteraars zijn minder leuke mensen”. Doe je zo je best om fouten uit teksten te halen en krijg je dat te horen. Het blijkt allemaal uit onderzoek van de Universiteit van Michigan. In de Verenigde Staten behoren mensen, die zich storen aan taalfouten, niet tot de meest gezellige personen.

De onderzoekers van de universiteit concludeerden dit, nadat ze proefpersonen een aantal e-mails hadden laten lezen.  Hierin waren spel- en typefouten opgenomen. Een aantal van deze mails stond vol met fouten, terwijl een aantal andere mails geen enkele fout bevatte.

Taalverbeteraars zijn minder leuke mensenRelatie tussen persoonlijkheid en taal

Toen de proefpersonen de mails hadden gelezen, mochten ze de afzenders beoordelen op onder andere intelligentie en vriendelijkheid. Extraverte proefpersonen (die hun energie naar buiten richten op mensen, dingen en activiteiten) hadden niet zoveel problemen met de fouten. De introverte proefpersonen (die hun energie naar binnen richten, op eigen gevoelens en gedachten) daarentegen, hadden veel moeite met de spel- en typefouten en ergerden zich er ook aan.

De conclusie: taalverbeteraars zijn minder leuke mensen. Volgens de onderzoekers kunnen deze mensen minder goed tegen afwijkingen. In hoeverre dit onderzoek ook in Nederland kan worden gebruikt, is niet duidelijk.  In een volgende brief of e-mail voor alle zekerheid dus maar gewoon een aantal fouten opnemen, want daar wordt u een stuk leuker van!

>