Tolk tussen huisarts en vluchteling
Grenzen vervagen, talen niet!

Tolk tussen huisarts en vluchteling

Vluchtelingen spreken de Nederlandse taal over het algemeen nog niet. In een aantal gevallen zijn zij het Engels machtig, maar op medisch gebied brengt dat gemakkelijk uitdagingen met zich mee. Minister Edith Schippers gaat dit probleem oplossen. Vluchtelingen kunnen in ieder geval een jaar lang kunnen rekenen op een telefonische tolk voor de huisarts.

tolk tussen huisarts en vluchteling

Telefonische tolk beschikbaar

De huisartsen krijgen de beschikking over telefonische tolken. Die moeten het gemakkelijker maken om met vluchtelingen te communiceren. Op die manier moet beter duidelijk worden wat er aan de hand is, De de huisarts heeft zo de mogelijkheid om concrete aanwijzingen en instructies mee te geven.

De taal vormt een grote uitdaging voor vluchtelingen. Zij zouden het Nederlands moeten leren, maar we kunnen met name tijdens het eerste jaar niet van hen verwachten dat ze dit al volledig onder de knie hebben.

Engels naar Nederlands of meer exotisch

De tolken kunnen zorgen voor een vertaling van het Engels naar het Nederlands of voor een van de meer exotische combinaties. Het gaat dan bijvoorbeeld om de Arabische talen naar het Nederlands en andersom. Het zijn talen die huisartsen doorgaans niet onder de knie hebben. Vluchtelingen aan de andere kant hebben moeite met het Nederlands of zelfs met het Engels. We juichen de ontwikkelingen als vertaalbureau voor het Engels, Nederlands en andere talen uiteraard toe. We weten hoe belangrijk het is om een tekst of gesproken stuk in de eigen taal beschikbaar te hebben.