024-82 00 778 info@aabeve.nl

Tolken

  • gesprekstolken
  • simultaan tolken
  • beëdigde tolken
  • tolken in vele talen

Tolken in vele talen

Bedrijven, organisaties en individuen komen vaak communicatiebarrières tegen als gevolg van taalkundige en culturele verschillen. Ze moeten informatie, ideeën en meningen uitwisselen met mensen, die verschillende talen spreken, persoonlijk of op afstand. Tolken maken het mogelijk om taalbarrières te overwinnen en ervoor te zorgen dat de communicatie effectief en nauwkeurig is. Bij Aabévé Vertaalbureau kunt u professionele tolken reserveren in vele talen, zodat aan uw communicatiebehoeften tegemoet wordt gekomen.

Bij mondelinge communicatie in verschillende talen zijn professionele simultaan of consecutief tolken uiteraard onmisbaar. De tolk zorgt ervoor, dat personen c.q. partijen elkaar begrijpen en dat onnodige misverstanden worden voorkomen. Dat is zeker bij internationale zakencontacten en internationale gerechtelijke procedures geen overbodige luxe. Het kleinste foutje kan namelijk dure consequenties hebben. Maar ook bij presentaties of beurzen zijn tolken vaak onmisbaar.

Ervaren tolken

Heeft u direct een ervaren tolk in één van de Europese talen nodig? Een tolk Duits, een tolk Engels, een tolk Frans, een tolk Pools of een tolk Spaans. Bij Aabévé Vertaalbureau kunt u hiervoor terecht. Maar ook voor tolken in andere talen zijn wij u graag van dienst.

Aabévé Vertaalbureau beschikt over een uitgebreid bestand van ervaren en gespecialiseerde tolken. Onze tolken begrijpen het belang van context, toon en culturele nuances bij het communiceren, zodat er niets verloren gaat in de vertaling. Met hun uitgebreide ervaring in tolken kunnen ze effectief werken in elke omgeving, of het nu gaat om een zakelijke bijeenkomst, conferentie, juridische procedure, medische afspraak of elke andere situatie, die tolkdiensten vereist.

Als taalspecialisten beschikken ze over uitzonderlijke communicatieve vaardigheden, waardoor ze nauwkeurig kunnen interpreteren en de beoogde boodschap ook nauwkeurig kunnen overbrengen. Ze zijn beschikbaar voor zakenvergaderingen, conferenties, congressen, evenementen, internationaal marktonderzoek, trainingen, rechtbankprocedures, gesprekken met artsen, enzovoort.

Tolken reserveren

Tolken moeten meestal worden gereserveerd voor een dag of een dagdeel (afhankelijk van de benodigde tijd). Daarbij wordt ook de reistijd van de tolk meegerekend en wordt ook altijd een bepaalde tijd opgenomen voor het van tevoren bestuderen van de documenten of andere informatie, die voor het tolken van belang zijn.

Als u tolken nodig heeft voor een conferentie, beurs of congres, dan zult u hoogstwaarschijnlijk meerdere tolken nodig hebben, die elkaar kunnen aflossen. Het tolken is zeer belastend en het is onmogelijk om dit een hele dag ononderbroken vol te houden.

Laat ons weten wat uw wensen zijn en wij zorgen ervoor, dat de juiste tolk met de juiste kennis op het afgesproken tijdstip ter plaatse is. Zorg er in elk geval wel voor, dat u een tolk tijdig reserveert. Tolken hebben over het algemeen een zeer volle agenda en vandaag een tolk reserveren, die u morgen nodig hebt, zal dan ook in de meeste gevallen niet mogelijk zijn. We adviseren u om, indien mogelijk, minimaal 2-3 weken van tevoren een tolk te reserveren. Via onderstaand formulier kunt u een vrijblijvende aanvraag indienen om de beschikbaarheid van een tolk te checken. Heeft u nog vragen? Bel ons dan via 024 – 82 00 778 of stuur ons een mail.

tolken-foto1
Tolkaanvraag
bijv. Nederlands-Engels
=

Apparatuur voor tolken

Heeft u voor uw opdracht ook apparatuur voor de tolken nodig, zoals fluistersets of tolkcabines, dan kunnen wij u hiervoor in contact brengen met gerenommeerde bedrijven op dit gebied. Wij leveren deze apparatuur niet zelf en de bestelling en betaling hiervan dient u dan ook rechtstreeks met het betreffende bedrijf te regelen. Ook deze apparatuur dient ruimschoots van tevoren te worden gereserveerd. Overigens hoeft u deze apparatuur niet via ons te reserveren, u kunt dit ook rechtstreeks bij de betreffende bedrijven doen.

Simultaan tolken

Simultaan tolken (luisteren en vertalen tegelijkertijd) voor één tot twee toehoorders kan gebeuren doordat de tolk de vertaling in het oor van de naast of vóór hem/haar gezeten luisteraars fluistert, maar bij een uitgebreider gehoor is een vertaalinstallatie vereist. Veelal wordt daarvoor gebruik gemaakt van tolkencabines of een fluisterset. De tolken zitten per taal in een eigen cabine, horen de spreker door een hoofdtelefoon en spreken de vertaling in via de microfoon.

De toehoorders in de zaal kunnen via een schakelaar de door hen gewenste vertaling kiezen. Met slechts enkele seconden vertraging is de vertaling te beluisteren, die even vloeiend is als de originele toespraak. De tolk stopt namelijk niet met vertalen om de volgende zin te beluisteren; hij/zij doet beide tegelijkertijd. Simultaan tolken vereist veel concentratie, een perfecte taalbeheersing en een brede algemene kennis.

Simultaan tolken kent men wel van internationale vergaderingen van het Europese parlement, de Verenigde Naties en dergelijke, waar elke toespraak naar alle officiële talen vertaald moet worden. Aan deze tolken worden hoge eisen gesteld, omdat van de sprekers niet wordt verwacht dat ze rekening houden met de tolken.

Bij internationale conferenties wordt hetzelfde werk vaak gedaan door vrijwilligers, waarbij de eisen veel lager worden gelegd. Tenzij het om een kortdurende opdracht gaat, wordt de tolkencabine doorgaans bezet door twee tolken, die elkaar afwisselen. Als de gesproken tekst in meer dan één taal vertaald moet worden, worden verschillende cabines tegelijk gebruikt, één cabine per doeltaal.

In tegenstelling tot bij consecutief tolken is er weinig terugkoppeling mogelijk. Als de tolk iets niet verstaat, kan hij niet met de spreker overleggen. Het is dan ook, meer dan bij andere vormen van tolken, nodig dat de tolk de talen goed kent en goed op de hoogte is van de terminologie in het behandelde onderwerp. Soms heeft de tolk een paneel met drukknopjes waarmee hij naar de spreker kan seinen, bijvoorbeeld om langzamer te spreken of een zin te herhalen.

Consecutief tolken

Bij het consecutief tolken staat (of zit) de tolk naast de spreker en geeft hij/zij zin voor zin de vertaling. Dit wordt bijvoorbeeld gedaan als een buitenlandse spreker een zaal vol mensen toespreekt. De toespraak duurt daardoor twee keer zo lang.

Het kan gebeuren dat de tolk iets niet goed verstaat en dan heeft hij/zij de mogelijkheid uitleg te vragen, wat bij simultaan vertalen doorgaans niet kan. Ook kan het weleens voorkomen, dat iemand in het publiek de tolk verbetert.

Soms, als men verwacht dat de meeste toehoorders de oorspronkelijke taal verstaan, wordt de voorkeur gegeven aan getolkte interventies. De tolk geeft dan een korte samenvatting in de doeltaal. Deze werkwijze kan ook voorkomen bij een interview. De interviewer is dan tevens tolk.

De spreker hoort wat de tolk zegt en soms verstaat hij/zij het ook wel een beetje. Het komt weleens voor dat een spreker commentaar heeft op een woord dat hij/zij meent op te vangen, of dat hij/zij iets meteen in de doeltaal probeert te zeggen. Het is dan de taak van de tolk uit te leggen wat er gebeurt, hetgeen weleens hilarische situaties oplevert.

tolken-foto2

Beëdigde tolken

Beëdigd tolken is het proces van tolken tijdens gerechtelijke en officiële procedures. Het is essentieel om een professionele en ervaren tolk te kiezen, die kennis heeft van juridische en/of technische termen en verstand heeft van gerechtelijke procedures. Bij Aabévé Vertaalbureau beschikken onze beëdigde tolken over de nodige kwalificaties en ervaring om te tolken in gerechtelijke en ambtelijke procedures. Wij bieden onze klanten beëdigde en geaccrediteerde tolken aan, die de kennis en vaardigheden hebben om met juridische en technische taal om te gaan, waardoor de nauwkeurigheid van de vertolking wordt gegarandeerd.

Bij Aabévé Vertaalbureau doen we er alles aan om onze klanten uitzonderlijke tolkdiensten aan te bieden, die voldoen aan hun communicatiebehoeften. Als u een tolk nodig heeft en wilt reserveren, helpen wij u graag verder. Neem vandaag nog contact met ons op voor meer informatie over onze tolkdiensten en laat ons u helpen taalbarrières te overwinnen en effectief te communiceren.

Vrijblijvende offerte voor tolken

Net als bij een aanvraag voor een vertaling, ontvangt u ook bij een aanvraag voor tolken vooraf een vrijblijvende offerte. Omdat de reiskosten en reistijd bij tolken een belangrijke kostenfactor zijn, streven we er altijd naar om een tolk voor u te reserveren, die zo dicht mogelijk bij de locatie woont, waar hij of zij nodig is. Daarmee proberen we de kosten zo laag mogelijk te houden. Gebruik bij voorkeur ons tolken-aanvraagformulier op deze pagina om alle benodigde informatie aan ons door te geven.