024-82 00 778 info@aabeve.nl

Tolken

tolken-foto1

Bij mondelinge communicatie in verschillende talen zijn professionele simultaan of consecutief tolken uiteraard onmisbaar. De tolk zorgt ervoor dat personen c.q. partijen elkaar begrijpen en dat onnodige misverstanden worden voorkomen.

Dat is zeker bij internationale zakencontacten en internationale gerechtelijke procedures geen overbodige luxe. Het kleinste foutje kan namelijk dure consequenties hebben. Maar ook bij presentaties of beurzen kan een tolk onmisbaar zijn.

Tolken

Heeft u direct een ervaren tolk in één van de Europese talen nodig? Een tolk Duits, een tolk Engels, een tolk Frans, een tolk Pools of een tolk Spaans. Bij Aabévé Vertaalbureau kunt u hiervoor terecht. Maar ook voor tolken in andere talen zijn wij u graag van dienst.

Aabévé Vertaalbureau beschikt over een uitgebreid bestand van ervaren en gespecialiseerde tolken. Voor zakenvergaderingen, conferenties, congressen, evenementen, internationaal marktonderzoek, trainingen en rechtbankprocedures kunnen wij u van dienst zijn.

Tolken reserveren

Een tolk moet meestal worden gereserveerd voor een dag of een dagdeel (afhankelijk van de benodigde tijd). Daarbij wordt ook de reistijd van de tolk meegerekend en wordt ook altijd een bepaalde tijd opgenomen voor het van tevoren bestuderen van de documenten of andere informatie, die voor het tolken van belang zijn.

Laat ons weten wat uw wensen zijn en wij zorgen ervoor dat de juiste tolk met de juiste kennis op het afgesproken tijdstip ter plaatse is. Zorg er in elk geval wel voor, dat u een tolk tijdig reserveert. Via onderstaand formulier kunt u een vrijblijvende aanvraag indienen om de beschikbaarheid van een tolk te checken. Heeft u nog vragen? Bel ons dan via 024 – 82 00 778 of stuur ons een mail.

Video

Op heel veel pagina’s op deze website treft u informatieve video’s aan. Deze video’s hebben een lengte van ongeveer 60 seconden, waardoor u heel snel extra informatie krijgt over het onderwerp dat op de betreffende pagina wordt behandeld. Uiteraard kan een video van 1 minuut niet allesomvattend zijn. 

Tolkaanvraag
bijv. Nederlands-Engels
=

Apparatuur

Heeft u voor uw opdracht ook apparatuur nodig, zoals fluistersets of tolkcabines, dan kunnen wij u hiervoor in contact brengen met gerenommeerde bedrijven op dit gebied. Wij leveren deze apparatuur niet zelf en de bestelling en betaling hiervan dient u dan ook rechtstreeks met het betreffende bedrijf te regelen. Ook deze apparatuur dient ruimschoots van tevoren te worden gereserveerd.

Simultaan tolk

Simultaan vertolken (luisteren en vertalen tegelijkertijd) voor één tot twee toehoorders kan gebeuren doordat de tolk de vertaling in het oor van de naast of vóór hem gezeten luisteraars fluistert, maar bij een uitgebreider gehoor is een vertaalinstallatie vereist. Veelal wordt daarvoor gebruik gemaakt van tolkencabines of een fluisterset. De tolken zitten per taal in een eigen cabine, horen de spreker door een hoofdtelefoon en spreken de vertaling in via de microfoon.

De toehoorders in de zaal kunnen via een schakelaar de door hen gewenste vertaling kiezen. Met slechts enkele seconden vertraging is de vertaling te beluisteren die even vloeiend is als de originele toespraak. De tolk stopt namelijk niet met vertalen om de volgende zin te beluisteren; hij doet beide tegelijkertijd. Simultaan tolken vereist veel concentratie, een perfecte taalbeheersing en een brede algemene kennis.

Simultaan vertolken kent men wel van internationale vergaderingen van het Europese parlement, de Verenigde Naties en dergelijke, waar elke toespraak naar alle officiële talen vertaald moet worden. Aan deze tolken worden hoge eisen gesteld, van de sprekers wordt niet verwacht dat ze rekening houden met de tolken.

Bij internationale conferenties wordt hetzelfde werk vaak gedaan door vrijwilligers, waarbij de eisen veel lager worden gelegd. Tenzij het om een kortdurende opdracht gaat, wordt de tolkencabine doorgaans bezet door twee tolken die elkaar afwisselen. Als de gesproken tekst in meer dan één taal vertaald moet worden, worden verschillende cabines tegelijk gebruikt, één cabine per doeltaal.

In tegenstelling tot bij consecutief tolken is er weinig terugkoppeling mogelijk. Als de tolk iets niet verstaat, kan hij niet met de spreker overleggen. Het is dan ook, meer dan bij andere vormen van tolken, nodig dat de tolk de talen goed kent en goed op de hoogte is van de terminologie in het behandelde onderwerp. Soms heeft de tolk een paneel met drukknopjes waarmee hij naar de spreker kan seinen, bijvoorbeeld om langzamer te spreken of een zin te herhalen. (bron: Wikipedia)

Consecutief tolken

Bij het consecutief vertolken staat (of zit) de tolk naast de spreker en geeft hij zin voor zin de vertaling. Dit wordt bijvoorbeeld gedaan als een buitenlandse spreker een zaal vol mensen toespreekt. De toespraak duurt daardoor twee keer zo lang. 

Het kan gebeuren dat de tolk iets niet goed verstaat en dan heeft hij de mogelijkheid uitleg te vragen, wat bij simultaan vertalen doorgaans niet kan. Ook kan het weleens voorkomen dat iemand in het publiek de tolk verbetert.

Soms, als men verwacht dat de meeste toehoorders de oorspronkelijke taal verstaan, wordt de voorkeur gegeven aan getolkte interventies. De tolk geeft dan een korte samenvatting in de doeltaal. Deze werkwijze kan ook voorkomen bij een interview. De interviewer is dan tevens tolk.

De spreker hoort wat de tolk zegt en soms verstaat hij het ook wel een beetje. Het komt weleens voor dat een spreker commentaar heeft op een woord dat hij meent op te vangen, of dat hij iets meteen in de doeltaal probeert te zeggen. Het is dan de taak van de tolk uit te leggen wat er gebeurt, hetgeen weleens hilarische situaties oplevert. (bron: Wikipedia)

tolken-foto2

Aabévé Vertaalbureau,

als het goed moet zijn!

*****

Klantenwaardering op Trustpilot:

4,8 uit 5 (of 9,6 uit 10)