Van der Staaij (SGP) vertaalt: “upsy-daisy, let’s go”
Grenzen vervagen, talen niet!

Van der Staaij (SGP) vertaalt: “upsy-daisy, let’s go”

Kees van der Staaij is een groot en bekend tegenstander van de vrije euthanasie-cultuur in Nederland. Dat steekt hij hier niet onder stoelen of banken en dat doet hij bovendien ook niet buiten de landsgrenzen. Hij kreeg de kans om een interview te geven aan The Wall Street Journal, waarin een opvallende vertaling verscheen. Hij wilde het in het stuk namelijk hebben over een veelbesproken documentaire in Nederland.

Het gaat om een documentaire waarin een dementerende vrouw sterk aftakelt en na een tijdje alleen nog maar ‘huppakee weg’ kan uitbrengen. Dat is een bijzondere uitspraak in het Nederlands, die zich niet zomaar één of één laat vertalen naar het Engels. Vandaar dat het bij Van der Staaij en zijn vertalers aankwam om een stukje creativiteit.

Van der Staaij (SGP) vertaalt: “upsy-daisy, let’s go”

Stuk in The Wall Street Journal

Of hij er samen met een vertaalbureau op kwam of dat het uit zijn eigen koker komt weten we helaas niet. Feit is dat hij besloot om ‘hupsakee weg’ te vertalen met ‘upsy-daisy, let’s go’. De vertaling geeft in ieder geval goed weer met welk gemak de vrouw er in het Nederlands over sprak. Wat dat betreft lijkt hij hiermee een goede keuze te hebben gemaakt, om de Amerikanen over te brengen hoe er in de documentaire over wordt gedacht.

Hij gebruikt het stuk in The Wall Street Journal uiteraard om zich tegen het Nederlandse beleid in Nederland te keren. Van der Staaij vindt het onbestaanbaar dat mensen euthanasie plegen. Hij is in plaats daarvan van mening dat alleen God kan beslissen over het einde van een leven, dat we daar zelf geen invloed op mogen hebben.

Over de Nederlandse vrije euthanasie-cultuur

Wat dat betreft schreef de SGP’er in de Amerikaanse krant natuurlijk meer dan alleen de vertaling van ‘hupsakee weg’. Hij gebruikte het stuk om dieper in te gaan op de moraal die er in Nederland heerst wanneer het hier over gaat. Volgens hem is die veel te vrij geworden, waardoor we te makkelijk zijn gaan denken over het leven. Hij beschrijft letterlijk dat de woorden ‘hupsakee weg’ door de medewerkers van de kliniek werden opgevat als ‘ik wil dood.’

Volgens Van der Staaij was dat 10 jaar geleden niet mogelijk geweest. Toen waren we nog veel kritischer op wat mensen zelf nog konden zeggen en wat ze daarmee bedoelden. Daardoor gingen we minder snel over tot euthanasie. Het was ook niet altijd goed duidelijk of iemand inderdaad een einde aan het leven wilde maken. Volgens de SGP’er is er veel veranderd en moeten de Amerikanen weten dat we hier in Nederland te ver zouden zijn doorgeslagen.

Vertalingen naar het Engels

De vertalingen vanuit het Nederlands naar het Engels zijn over het algemeen goed te maken, waardoor de kans groot is dat hij in de Amerikaanse krant kan overbrengen wat hij wenst. Of de vertaling ‘upsy-daisy, let’s go’ in de letterlijke zin helemaal klopt valt uiteraard te bezien. Ondertussen zorgt het er wel voor dat de Amerikanen een goed beeld krijgen van wat de dementerende vrouw hier in het Nederlands zei. Dat is uiteindelijk het doel van een goede vertaling. Die moet immers de boodschap overbrengen binnen de context zoals die ook in de brontekst aanwezig was.