Van vluchteling tot tolk
Grenzen vervagen, talen niet!

Van vluchteling tot tolk

TVCN ging er al in 2015 mee aan de slag. Het bureau zette afgelopen jaar sterk in op de opleiding van vluchtelingen tot tolken. Het komt het aantal beschikbare tolken sterk ten goede en helpt de vluchtelingen een doel te geven. Op die manier snijdt het mes aan twee kanten, iets waar we bij Aabévé vertaalbureau bewondering voor hebben.

van vluchteling tot tolk

Vertaalwerk door vluchtelingen

De vluchtelingen zijn goed geschikt voor het vertaalwerk. Ze kunnen niet zomaar vertalen vanuit het Engels naar het Nederlands of vanuit het Nederlands naar het Engels, maar tussen het Arabisch en Engels of Nederlands gaat dat een stuk beter. Dat betekent dat ze de brug kunnen vormen van specialisten en hulpverleners hier in Nederland naar vluchtelingen die de taal nog niet machtig zijn.

Het vertaalwerk door de vluchtelingen helpt de verschillende mensen met elkaar in contact te brengen, zodat zij er beter in slagen om elkaar verder te helpen met de opvang of integratie die volgt.

Vertaalbureau met tolken

We werken als vertaalbureau aan vertalingen in vrijwel elke talencombinatie. We krijgen ook steeds vaker te maken met het Arabisch, een taal die veel vluchtelingen goed machtig zijn. Door hen het Nederlands te leren hebben zij na hun opleiding de kans om op te treden als tolk.

Dat betekent in de praktijk dat ze vertalingen kunnen verzorgen voor nieuwe vluchtelingen of de mensen om hen heen. We vinden het als vertaalbureau een uitstekend initiatief om hen op die manier op te leiden en ze op een slimme manier in te zetten binnen de opvang en integratie.