Veel studenten School voor Administratie hebben moeite met Nederlands
Grenzen vervagen, talen niet!

Veel studenten School voor Administratie hebben moeite met Nederlands

Veel studenten School voor Administratie hebben moeite met Nederlandse taalEen deel van de scholieren op de School voor Administratie doet hard z’n best, maar heeft toch moeite om de stof onder de knie te krijgen. En dat ligt niet direct aan het niveau, maar vooral aan de Nederlandse taal. Zij hebben die steeds minder goed onder de knie, waardoor het lastig is om met de inhoud aan de slag te gaan. Het is een probleem waar meer scholen mee te maken hebben, op diverse niveaus.

Het gaat in een aantal gevallen om jongeren met problemen, waarvan een deel niet vaak in de les zit. Het andere deel lijkt wel gemotiveerd, maar heeft moeite om de Nederlandse taal onder de knie te krijgen. Dat maakt het lastig om onderwijs op niveau aan te bieden, zonder dat er sprake is van vertalingen voor de scholieren.

Jongeren met problemen

De jongeren hebben vaak te maken met andere problemen, naast het feit dat ze het Nederlands niet goed machtig zijn. Simpelweg een vertaalbureau inschakelen om de teksten om te zetten naar een andere taal lijkt daarom geen geschikte oplossing. In plaats daarvan is het belangrijk om de problemen op een meer structurele manier aan te pakken.

Ondertussen blijkt wel hoe belangrijk het is om de taal goed te spreken. Als vertaalbureau weten we heel goed hoe de taal en hoe een vertaling het gemakkelijker kunnen maken om bepaalde stof onder de knie te krijgen. Vanuit een goed begrip voor het Nederlands of in een andere taal, afhankelijk van de concrete combinatie waar het om gaat.

De Nederlandse taal is een uitdaging

De Nederlandse taal blijkt voor veel van de scholieren van de School voor Administratie in Den Haag een grote uitdaging. Zij hebben de taal niet goed onder controle, waardoor ze moeite hebben met de stof. Op een andere manier dan andere leerlingen die meer gebaat zouden zijn bij het Engels, maar met een vergelijkbaar resultaat. Het lukt ze niet om goede resultaten te bereiken en ze raken de motivatie kwijt. Ondertussen moeten ze er hard voor werken om toch hun diploma te halen, in een taal die ze niet goed spreken.

Een goede beheersing van de Nederlandse taal lijkt wat dat betreft een belangrijke voorwaarde om op niveau te kunnen studeren. Alleen op die manier kunnen leerlingen ervoor zorgen dat ze de kans hebben om hun diploma te behalen. En er vanuit daar voor te zorgen dat ze kunnen bouwen aan een betere toekomst, bijvoorbeeld binnen de administratiebranche.

Vertalen naar het Nederlands

Het is in het onderwijs steeds gebruikelijker om niet meer alleen uit te gaan van het Nederlands. Op hogescholen en op universiteiten is het Engels als steeds gebruikelijker. Dat biedt mogelijkheden voor internationale studenten en maakt de afhankelijkheid van het Nederlands een stuk kleiner.

We zijn als vertaalbureau natuurlijk altijd benieuwd naar het effect van taal en de mogelijkheden om daarmee een zo groot mogelijke groep aan te spreken. Als blijkt dat leerlingen het Nederlands niet goed machtig zijn, kan er worden gewerkt aan twee oplossingen. Het is enerzijds mogelijk om de lessen te richten op het Nederlands, terwijl het aan de andere kant ook mogelijk is om juist in een andere taal voor beheersing van de stof te zorgen.

>